Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Ortopedyczna Terapia Manualna

(OMT – Orthopaedic Manual Therapy)

Szkolenie w „Ortopedycznej Terapii Manualnej” podzielone jest na trzy części.
 • Część I - wyposaża w wiedzę i umiejętności,

  „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept” To 10 kursów praktycznych (328 godzin szkolenia) kończących się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się Certyfikat ukończenia szkolenia „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”

 • Część II – doskonali warsztat pracy i poprawia skuteczność

  „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej” To 2 Kursy kliniczne z pacjentami oraz 2 Superwizje Kliniczne z pacjentami (144 godziny szkolenia) kończące się uzyskaniem Certyfikatu Jakości Usług Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna

 • Część III - daje możliwość osiągnięcia poziomu mistrzowskiego

  To bezpłatny i bez limitu czasowego cykl ustawicznych szkoleń dla osób posiadających Certyfikat Jakości Usług Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna. Posiadanie Certyfikatu uprawnia do:

  • udziału w warsztatach praktycznych OMT - raz w roku
  • udziału on-line w szkoleniach wewnętrznych zespołu terapeutów manualnych Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna wraz z dostępem do nagrywanych materiałów szkoleniowych – każda środa 15.00 – 16.00
  • dostępu do zamkniętej grupy na Facebooku „Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna” gdzie rozpracowujemy wspólnie najtrudniejsze przypadki kliniczne.

  Aby uczestniczyć w III części OMT trzeba najpierw wziąć udział w części I i II OMT.

Więcej informacji w zakładce O kursach MT


Ortopedyczna Terapia Manualna

Część I

„Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" (328 godzin)


Opis szkolenia

Jest to szkolenie w terapii manualnej (ręcznej) opracowane przez dwóch norweskich fizjoterapeutów Freddy'ego Kaltenborna i Olafa Evjentha, którzy dla potrzeb grupy zawodowej fizjoterapeutów scalili wiedzę z zakresu:

 • osteopatii,
 • chiropraktyki,
 • medycyny ortopedycznej,
 • fizjoterapii,
 • medycznego treningu terapeutycznego i
 • sportu.

Szkolenie trwa około 3 lata (328 godzin lekcyjnych) i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Szkolenie „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" jest częścią rozbudowanego systemu Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Kaltenborn-Evjenth Concept -- NORDIC SYSTEM.

Po zdanym egzaminie końcowym z „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept" (MT- Manual Therapy) istnieje możliwość kontynuacji nauki w oparciu o Część II szkolenia OMT „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej". Uczestnicy doskonalą wtedy umiejętności ze szkoleń MT oraz nabywają nowe umiejętności badania i leczenia.

Cele szkolenia:
 • poznanie od podstaw anatomii, biomechaniki, patologii i kliniki;
 • nauka rozpoznawania przypadków klinicznych w oparciu o zasady wnioskowania klinicznego,
 • uzyskanie umiejętności palpacji szczegółów budowy anatomicznej,
 • uzyskanie manualnych umiejętności wykonania technik badania i leczenia różnych tkanek w obrębie kręgosłupa, kończyn oraz stawów skroniowo-żuchwowych (struktury mięśniowe, powięzie, struktury stawowe, struktury układu nerwowego, krążki międzykręgowe),
 • uzyskanie umiejętności planowania leczenia pacjentów oraz treningu osób zdrowych w oparciu o samodzielnie wykonywane ćwiczenia fizyczne i z użyciem różnego rodzaju sprzętu.

Szkolenie zostało podzielone na 9 obowiązkowych czterodniowych kursów (jeden kurs to 32 godziny nauczania) oznaczonych kolejno symbolami:  UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1, AWS2, MT- REHA (kurs REHA - 40 godzin) oraz nieobowiązkowego kursu REFRESHER (powtórzenie technik z całości szkolenia jako przygotowanie do egzaminu). Zazwyczaj w ciągu jednego roku kalendarzowego organizowane są 3 - 4 kursy. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik uzyskuje Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept. Grupy są różnej wielkości, ale zasadą jest iż na około 10 uczestników (5 stołów) przypada jeden prowadzący (instruktor Kaltenborn-Evjenth OMT, który przy grupie większej niż 11 osób korzysta z pomocy swoich asystentów).

Kolejność szkoleń

Z uwagi na budowę programu najlepiej utrzymać zaplanowaną dla danej grupy kolejność szkoleń: UEX, OEX, UWS, OWS, AEX 1, AEX 2, AWS 1, AWS 2, MT- REHA, REFRESHER

Pierwszym szkoleniem jest zawsze kurs UEX (tu przedstawiane są podstawy teoretyczne do stosowania technik).

W przypadku nieobecności na jakimś etapie szkolenia istnieje możliwość uzupełnienia brakującego kursu z następną grupą lub w innej miejscowości. Kursy „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" organizowane są w Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Adresy kontaktowe podane są poniżej. Należy jednak pamiętać o zasadach: 

 • Udział w kursie OEX przed kursem AEX 2
 • Udział w kursie UWS przed kursem OWS i AWS 1
 • Udział w kursie OWS przed kursem AWS 2
 • Udział w kursie MT-REHA możliwy już po ukończeniu 4 kursów: UEX, OEX, UWS, OWS
 • Udział w kursie REFRESHER i EGZAMINIE jedynie po ukończeniu wszystkich 9 kursów
Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz manualne (ręczne) umiejętności badania i leczenia dysfunkcji narządu ruchu w konkretnych przypadkach klinicznych. Diagnostyka i terapia dotyczy mięśni, powięzi, stawów, układu nerwowego i krążków międzykręgowych w obrębie kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Głównym polem stosowania technik jest ortopedia.

Kryteria udziału w szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do grupy zawodowej fizjoterapeutów i lekarzy. Dokumenty uprawniające do udziału:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego fizjoterapeuty lub lekarza oraz
 • Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZF) lub lekarza.
Koszt udziału w szkoleniu

Koszt udziału w każdym kursie wynosi 1650 zł i obejmuje:

 • udział w kursie
 • skrypt do każdego kursu z przedstawianymi technikami
 • podręczniki prof. F. Kaltenborna
 • najnowsze wydanie „Manualna mobilizacja stawów" (do kursu UEX)
 • „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja" (do kursu UWS)
 • 2 pasy stabilizujące (do kursu UEX)
 • catering w czasie przerwy porannej i popołudniowej (kanapki, ciastka, owoce, desery, woda, soki, kawa, herbata)

Obiad uczestnicy nabywają we własnym zakresie i sami też muszą się zaopatrzyć w kliny i woreczki z piaskiem. Podczas szkoleń istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora:

 • klina Kaltenborna,
 • taśmy thera-band,
 • młotka neurologicznego

Szkolenie kończy się egzaminem. Opłata za Egzamin z Terapii Manualnej to koszt 600 zł (egzamin teoretyczny 200 zł + egzamin praktyczny 400 zł)

Miejsce szkolenia

Wszystkie Kursy oraz Egzamin z „Terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept", które odbywają się w Toruniu organizowane są w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń/ www.mcsm.torun.pl. W obiekcie do dyspozycji:

 • jasna, obszerna sala szkoleniowa (aż 300 m^2^) -- ładny widok z V piętra (winda)
 • specjalny podest do prezentacji technik przez instruktora
 • obserwacja prezentacji i sporządzanie notatek przy stołach konferencyjnych
 • trening technik na profesjonalnych stołach do terapii manualnej Terapeuta M-S3.F4., które poprzez odpowiednie łamanie i wyposażenie w „banany" umożliwiają trening wszystkich technik metody „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept"
 • profesjonalny system nagłośnieniowy,
 • bardzo duży ekran,
 • oddzielne zaplecze męskie i damskie -- szatnia, natrysk i WC
 • zaplecze noclegowe (podczas ograniczeń związanych z Covid-19 możliwe restrykcje)
 • zaplecze cateringowe (możliwość zakupienia taniego, smacznego obiadu)
Zgłoszenia na szkolenie „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" w Toruniu

(UEX) - Badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs 1

Jest to kurs wprowadzający do metody, wyjaśniający podstawowe pojęcia oraz zasady stosowania różnych technik badania i leczenia. Materiał obejmuje również wiedzę dotyczącą etapów gojenia tkanek po ich uszkodzeniu.

Więcej informacji

(OEX) - Badanie i leczenie kończyny górnej

Kurs 2

Podczas kursu OEX uczestnicy poznają techniki badania i leczenia stawów oraz mięśni kończyny górnej. Przedstawiane są sposoby za pomocą których można szybko odróżnić przykurcz mięśniowy od torebkowo-więzadłowego albo ból mięśniowy od bólu stawowego.

Więcej informacji

(UWS) - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgos...

Kurs 3

Z uwagi na małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami pleców, a kiedy odesłać ich do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników bad...

Więcej informacji

(OWS) - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

Kurs 4

Kurs OWS jest kontynuacją kursu UWS. Pierwsza część kursu OWS poświęcona jest technikom leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa. Badanie odcinka piersiowego realizowane jest podczas kursu UWS. W drugiej części kursu uczestnicy poznają techniki badania i leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa.

Więcej informacji

(AEX 1) - Badanie i leczenie kończyny dolnej

Kurs 5

Kurs AEX 1 jest kontynuacją kursu UEX i dotyczy kończyny dolnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu UEX je potwierdzić.

Więcej informacji

(AEX 2) - Badanie i leczenie kończyny górnej

Kurs 6

Kurs AEX 2 jest kontynuacją kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu OEX je potwierdzić.

Więcej informacji

(AWS 1) - Badanie i leczenie obręczy biodrowej i dolnej części...

Kurs 7

Kurs dotyczy badania i leczenia dysfunkcji w obrębie miednicy, odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa. Warunkiem udziału w kursie AWS 1 jest wcześniejszy udział w kursie UWS oraz OWS. Jest to kontynuacja tych kursów. Program jest tak skonstruowany aby poprawić skuteczność poznanych już wcześniej technik oraz w oparciu o nowe sposoby leczenia stawów, dysków, mięśni i układu nerwowego da...

Więcej informacji

(AWS 2) - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

Kurs 8

AWS 2 - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Techniki zaawansowane i rozciąganie mięśni według koncepcji Kaltenborna i Evjentha. Kurs dotyczy badania i leczenia dysfunkcji w obrębie odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa oraz żeber i stawów skroniowo-żuchwowych. Warunkiem udziału w kursie AWS 2 jest wcześniejszy udział w kursach UWS i OWS. Jest to ko...

Więcej informacji

REHA - Medyczny Trening Rehabilitacyjny wg koncepcji Kaltenbor...

Kurs 9

Medyczny Trening Rehabilitacyjny - jest to część obszerniejszego szkolenia pod nazwą Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT). Kurs MT-REHA został przygotowany poprzez zawodowych sportowców, trenerów oraz instruktorów terapii manualnej specjalnie dla potrzeb metody Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept.

Więcej informacji

REFRESHER - Kurs powtórzeniowy przed egzaminem MT

Kurs 10

Kierowany jest do osób, które mają ukończone wszystkie etapy szkolenia Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept (9 kursów).

Więcej informacji

Egzamin z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept

Egzamin MT

Kurs 11

Egzamin

Jest to egzamin końcowy po odbytym szkoleniu z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept. Egzamin MT składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.

Więcej informacji

Ortopedyczna Terapia Manualna

Część II

„Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej” (144 godziny)


Opis szkolenia

Część II szkolenia OMT trwa około 1 roku (144 godziny lekcyjne) i jest ona kontynuacją Części I szkolenia OMT tzn. szkolenia „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”.

Organizacja szkolenia „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej” to wspólne przedsięwzięcie firmy Mirosław Dębski - Terapia Manualna oraz Kliniki Uzdrowiskowej „Pod Tężniami”. Dzięki połączeniu wysokich standardów kształcenia w Terapii Manualnej z wysokimi standardami leczenia pacjentów udało się stworzyć najbardziej efektywną formę doskonalenia umiejętności uczestników w oparciu o Kursy kliniczne i Superwizję kliniczną z udziałem pacjentów.

Szkolenie zostało podzielone na 4 Etapy (udział pacjentów w każdym etapie):

 • Kurs kliniczny nr 1 – Dolna część kręgosłupa / 4 dni (32 godziny)
 • Kurs kliniczny nr 2 – Górna część kręgosłupa / 4 dni (32 godziny)
 • Superwizja kliniczna bierna (asystowanie instruktorowi w jego pracy z pacjentami / 5 dni (40 godzin))
 • Superwizja kliniczna czynna (samodzielna praca z pacjentami przy wsparciu instruktora / 5 dni (40 godzin))

Cele szkolenia

 • doskonalenie wnioskowania klinicznego na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego – stawianie hipotez i ich potwierdzanie
 • doskonalenie sposobów postępowania w zależności od występujących objawów
 • doskonalenie wykonywania testów bezpieczeństwa (testy na stabilność segmentu kręgosłupa i badanie neurologiczne)
 • doskonalenie oceny ustawienia kości miednicy (kość krzyżowa i kości biodrowe)
 • ocena krzywizn kręgosłupa – norma czy wada postawy
 • doskonalenie oceny przykurczu mięśni wpływających na stan kręgosłupa
 • doskonalenie oceny ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych oraz stawów międzykręgowych we wszystkich odcinkach kręgosłupa
 • doskonalenie lokalizacji segmentów hipermobilnych
 • doskonalenie lokalizacji segmentów hipomobilnych („zablokowanie”)
 • doskonalenie dotychczasowych i nauka nowych technik manipulacji w obrębie kręgosłupa
 • nauka ordynowania ćwiczeń fizycznych w przypadku określonych dysfunkcji w obrębie kręgosłupa
 • nauka ordynowania zasad profilaktyki dla ochrony kręgosłupa przed przeciążeniem w przypadku różnych aktywności życiowych
 • wykorzystanie testów kontrolnych w celu sprawdzenia skuteczności nauczanych technik
 • sprawdzenie umiejętności instruktora (Kursy kliniczne i Superwizja kliniczna bierna)
 • sprawdzenie i doskonalenie umiejętności uczestnika (Superwizja kliniczna czynna)

Kolejność szkoleń – 4 Etapy szkolenia

 • Etap 1 i 2 - jako pierwszy Kurs Kliniczny nr 1 lub Kurs Kliniczny nr 2 – obojętna kolejność – ale konieczny udział w obu Kursach Klinicznych przed podejściem do Etapu 3. Każdy Kurs Kliniczny – 4 dni (32 godziny)
 • Etap 3 – Superwizja kliniczna bierna – 5 dni (40 godzin)
 • Etap 4 – Superwizja kliniczna czynna – 5 dni (40 godzin)

Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz manualne (ręczne) umiejętności badania i leczenia dysfunkcji narządu ruchu w konkretnych przypadkach klinicznych. Diagnostyka i terapia dotyczy mięśni, powięzi, stawów, układu nerwowego i krążków międzykręgowych w obrębie kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Głównym polem stosowania technik jest ortopedia.

Kryteria udziału w szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do grupy zawodowej fizjoterapeutów i lekarzy.

Dokumenty uprawniające do udziału w szkoleniu to:

 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego fizjoterapeuty lub lekarza
 • Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZF) lub lekarza.
 • Certyfikat końcowy po zdanym egzaminie z „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept”.
 • Zasadniczo II Część szkolenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej jest kierowana do absolwentów I Części tj. absolwentów „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept”, ale istnieje również możliwość udziału w Praktyce klinicznej dla absolwentów szkoleń innych uznanych w świecie metod terapii manualnej np. Cyriax Concept, Maitland Concept, Mulligan Concept itp. Dla absolwentów tych metod warunkiem udziału jest szkolenie zakończone pozytywnie zdanym egzaminem, a ilość godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 280 godzin lekcyjnych. Instruktor prowadzący nauczanie podejmie decyzję o dopuszczeniu uczestnika do tej części szkolenia po zapoznaniu się z przedstawionym programem odbytych szkoleń kandydata.

Koszt udziału w szkoleniu

Koszt udziału w każdym Kursie Klinicznym wynosi 2000 zł i obejmuje:

 • udział w kursie
 • skrypt do każdego Kursu klinicznego z przedstawianymi technikami
 • catering w czasie przerwy porannej i popołudniowej (kanapki, ciastka, owoce, desery, woda, soki, kawa, herbata) Obiad uczestnicy nabywają we własnym zakresie i sami też muszą się zaopatrzyć w kliny i pasy do stabilizacji. Podczas szkoleń istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora:
 • klina Kaltenborna,
 • taśmy thera-band,
 • młotka neurologicznego
 • pasa do stabilizacji

Koszt udziału w Superwizji klinicznej biernej (5 dni) oraz Superwizji klinicznej czynnej (5 dni) każdorazowo wynosi 1000 zł. Opłata obejmuje udział w szkoleniu oraz wydanie Certyfikatu. Superwizja kliniczna bierna i czynna

Obie Superwizje odbywają się w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku. Klinika przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę pobytową oraz żywieniową dla uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Miejsce szkolenia

Kursy kliniczne nr 1 i nr 2 odbywają się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń / www.mcsm.torun.pl .W obiekcie do dyspozycji:

 • obszerna sala szkoleniowa (aż 300 m2)
 • podest do pokazu technik ze stołem Terapeuta M-P7.F4.
 • obserwacja prezentacji i sporządzanie notatek przy stołach konferencyjnych
 • trening technik na profesjonalnych stołach do terapii manualnej Terapeuta M-S3.F4., które poprzez odpowiednie łamanie i wyposażenie w „banany” umożliwiają trening wszystkich technik metody „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”
 • profesjonalny system nagłośnieniowy,
 • bardzo duży ekran,
 • oddzielne zaplecze męskie i damskie – szatnia, natrysk i WC
 • zaplecze noclegowe (podczas ograniczeń związanych z Covid-19 możliwe restrykcje)
 • zaplecze cateringowe (możliwość zakupienia taniego, smacznego obiadu)

Superwizja kliniczna bierna i Superwizja kliniczna czynna odbywają się w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” ul. Warzelniana 7 , 87-720 Ciechocinek / www.podtezniami.pl . W Klinice wymagany strój roboczy: biała koszulka polo, ciemne spodnie i obuwie na zmianę. Klinika przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę pobytową oraz żywieniową dla uczestników w trakcie trwania szkolenia. Ustalanie terminów Superwizji klinicznej Superwizja kliniczna bierna – uczestnik indywidualnie ustala termin z instruktorem. Superwizja kliniczna czynna – dokładny harmonogram ustala Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”.

Zabezpieczenie udziału pacjentów Pod względem organizacyjnym pacjentów do Kursów klinicznych mogą zgłaszać uczestnicy. Każdy pacjent w związku ze swymi objawami musi być wcześniej zbadany przez lekarza, który podejmuje decyzję o braku przeciwwskazań do badania i leczenia manualnego. Przy braku zgłoszeń od uczestników pacjentów zabezpieczą organizatorzy. Pacjentów do Superwizji klinicznej biernej i czynnej zabezpiecza Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”. Ze względu na specyfikę pracy podczas Superwizji klinicznej czynnej wymagana jest polisa OC uczestnika.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej”: [email protected] 

Kurs Kliniczny 1

Kurs 12

Kurs Kliniczny

"PRAKTYKA KLINICZNA Z PACJENTAMI W TERAPII MANUALNEJ". To Część II programu kształcenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej. Aby wziąć w niej udział należy zdać Egzamin końcowy z Części I, tj. "Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" lub innej metody Terapii manualnej w wymiarze minimum 280 godzin. Program Części II obejmuje udział w 4 szkoleniach: dwóch Kursach klinicznych (nr 1 i nr 2)...

Więcej informacji

Kurs Kliniczny 2

Kurs 13

Kurs Kliniczny

KURSY KLINICZNE ORAZ PRAKTYKA KLINICZNA Z PACJENTAMI W RAMACH ORTOPEDYCZNEJ TERAPII MANUALNEJ (OMT). To program kształcenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej po ukończeniu szkolenia podstawowego z terapii manualnej (zdany egzamin). Program obejmuje udział w 4 szkoleniach: 1. Kurs Kliniczny nr 1 - Dolna część kręgosłupa, 2. Kurs Kliniczny nr 2 - Górna część kręgosłupa, 3. Superwizja kl...

Więcej informacji

Superwizja kliniczna bierna

Kurs 14

Kurs Kliniczny

To bierne asystowanie instruktorowi podczas jego pracy z pacjentami. Uczestnik obserwuje proces zbierania wywiadu, proces wnioskowania klinicznego, dobór technik badania, techniki leczenia i efekty tego leczenia z wykorzystaniem testów kontrolnych.

Więcej informacji

Superwizja kliniczna czynna

Kurs 15

Kurs Kliniczny

Superwizja Kliniczna Czynna to praca uczestnika Superwizji z pacjentami Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku. Ta forma kształcenia przeznaczona jest dla fizjoterapeutów po zakończonym egzaminem szkoleniu z terapii manualnej. Do kwalifikacji uczestnika istotny jest program takiego szkolenia. Przed przystąpieniem do ...

Więcej informacji

Ortopedyczna Terapia Manualna

Część III

Bezpłatny i bez limitu czasowego cykl ustawicznych szkoleń dla osób posiadających Certyfikat Jakości Usług Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna.


Bezpłatne warsztaty praktyczne OMT Kaltenborn-Evjenth Concept

Kurs 16

Czas na wymianę doświadczeń oraz na trening najtrudniejszych technik wykorzystywanych w codziennej pracy z pacjentami.

Więcej informacji

Bezpłatne szkolenia on-line OMT Kaltenborn-Evjenth Concept

Kurs 17

Podczas szkolenia dokładna prezentacja materiału do treningu, a potem czas na zadawanie pytań. To również czas na badanie „trudnych” pacjentów przez instruktora.

Więcej informacji

Bezpłatny dostęp do grupy na Facebooku „Centrum Ortopedycznej ...

Kurs 18

W grupie rozpracowujemy przypadki kliniczne naszych pacjentów oraz publikujemy materiały do cotygodniowych szkoleń wewnętrznych terapeutów manualnych Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna.

Więcej informacji