Kurs 3

(UWS) - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Z uwagi na małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami pleców, a kiedy odesłać ich do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników badania manualnego.

Badanie rotacji w LB
Badanie rotacji
L-S do zgięcia w LB badanie
MP L-S
SKB w LT-min
SKB w siadzie
TCŁ
Badanie rotacji w LB

Opis kursu


Kurs podzielony został na 3 bloki: 

 1. Połączenia miednicy
 2. Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 
 3. Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa Leczenie odcinka piersiowego realizowane będzie podczas kursu nr 4. OWS

Każdy blok przedstawiany jest w następującej kolejności

 1. anatomia i biomechanika 
 2. badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
 3. techniki badania ogólnych ruchów anatomicznych (sprzężonych i niesprzężonych) 
 4. techniki badania ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach
 5. techniki leczenia tkanek miękkich 
 6. techniki uruchamiania hipomobilnych segmentów
 7. testy kontrolne

Z uwagi na małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami pleców, a kiedy odesłać ich do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników badania manualnego. To badanie musi być wykonane perfekcyjnie. Uczestnicy nauczą się sposobów oceny zarówno ruchomości ogólnej kręgosłupa jak i ruchomości między kręgami we wszystkich jego segmentach. W przypadku hipomobilności zastosowanie znajdą techniki mobilizacji, a w przypadku hipermobilności przedstawione zostaną sposoby ochrony takich segmentów. Dokładne przykłady postępowania w konkretnych przypadkach klinicznych prezentowane będą podczas kursu nr 7. (AWS 1), który jest kontynuacją kursu UWS. 

Zagadnienia


Dzień 1

Ogólne wprowadzenie do badania:
 • ogólna budowa całego kręgosłupa (krzywizny, kształt kręgów, więzadła i mięśnie)
 • przyczyny bólu pleców
 • unerwienie struktur okołokręgosłupowych
 • ucisk struktur nerwowych: mielopatia i neuropatia
 • mechaniczne przyczyny bólu: uszkodzenie dysku, zespół dysfunkcji, złe nawyki postawy
 • niemechaniczne przyczyny bólu: zakażenie, zapalenie, guz, choroby metaboliczne, reumatyczne itp.
Program badania kręgosłupa 
 • wywiad
 • oglądanie pacjenta
 • testy lokalizujące objawy bólowe – kurs AEX 1 i AWS 1
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych – czynnie i biernie
 • badanie bierne zakresu ruchu w poszczególnych segmentach kręgosłupa: zginanie, prostowanie, rotacja, gra stawowa
 • badanie palpacyjne
 • badanie układu nerwowego:
   badanie neurodynamiczne: testy napięciowe i ruchomości struktur nerwowych badanie przewodnictwa nerwowego : badanie odruchów, badanie czucia, badanie mięśni wskaźnikowych
 • badania dodatkowe:
   np. badania obrazowe – RTG, MR, CTbadania laboratoryjne – badania krwi
Połączenia miednicy (stawy krzyżowo – biodrowe, spojenie łonowe, kość guziczna)
 • anatomia i biomechanika 
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Techniki badania połączeń miednicy
 • techniki badania w pozycji stojącej – testy czynne
 • bierne testy ruchomości: nutacja i kontrnutacja
 • testy prowokacyjne w leżeniu przodem
 • testy na stabilność
 • badanie ustawienia kości guzicznej i techniki repozycji (omówienie)
 • badanie spojenia łonowego

Dzień 2

Techniki leczenia tkanek miękkich w rejonie miednicy
 • masaż poprzeczny mięśni pośladkowych średnich i małych
 • masaż funkcyjny mm odwodzicieli stawów biodrowych
 • masaż poprzeczny mięśni przywodzicieli
 • masaż poprzeczny więzadła biodrowo-lędźwiowego (mm wielodzielnych?)
Techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych
 • kość biodrowa dobrzusznie (przednia rotacja kości biodrowej)
 • kość biodrowa dogrzbietowo (tylna rotacja kości biodrowej)
 • kość krzyżowa doczaszkowo
 • kość krzyżowa doogonowo
 • stabilizacja pasem w przypadku hipermobilności
Testy kontrolne
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika 
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Wzorce ruchu kręgosłupa: ruchy sprzężone i niesprzężone
Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Testy prowokacyjne w pozycji stojącej (różnicowanie objawów)
Testowanie układu nerwowego
 • skłon w przód bolesny – nerw kulszowy – testy różnicowe
 • Test SLUMP w siadzie
 • Odwrócony test SLUMP wg Evjentha
 • Test SLUMP w siadzie z trakcją i kompresją osiową kręgosłupa
 • Test SLUMP w pozycji stojącej
 • Test SLUMP w leżeniu bokiem
 • Test cięciwy łuku w leżeniu tyłem, w siadzie i w pozycji stojącej
 • Badanie nerwu udowego w leżeniu przodem, w pozycji stojącej i w leżeniu bokiem
 • Test IVAN
Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne z przodu uda – różnicowanie
 • mięsień prosty uda
 • nerw udowy 
Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne w L-S – różnicowanie
 • mięsień prosty uda
 • nerw udowy 
 • staw krzyżowo – biodrowy
 • odcinek L-S
Badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach L1-S3
Badanie odruchów:
 • mm przywodziciele
 • ścięgno rzepki
 • m piszczelowy tylny
 • ścięgno Achillesa
Badanie siły mięśni wskaźnikowych z korzeni: L1 - S3
Badanie objawów ucisku rdzenia:
 • chód ataktyczny
 • odruch kloniczny
 • odruch Babińskiego
 • wygórowanie odruchów ścięgnistych
 • odruch brzuszny (trzewny)

Dzień 3

Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • testy prowokacyjne w pozycji stojącej – ciąg dalszy
 • trakcja i kompresja w pozycji stojącej i siedzącej
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych w siadzie – testy prowokacyjne (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych, rotacja w ruchach niesprzężonych)
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych)
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w leżeniu bokiem (zginanie, prostowanie, luz do rotacji)
 • interpretacja objawów: tyłozmyk, przodozmyk, zablokowanie i przykurcz torebkowo-więzadłowy w manualnej skali ruchomości
 • test monety (klucza)
 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem i w leżeniu przodem
 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie
 • badanie trakcji w leżeniu tyłem
Techniki leczenia tkanek miękkich w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • masaż podłużny i poprzeczny m prostownika grzbietu
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu przodem 
 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem 
 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu bokiem 
 • masaż poprzeczny m czworobocznego lędźwi
Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • ogólna trakcja osiowa w leżeniu przodem i tyłem
 • trakcja w jednym segmencie na przykładzie L2-L3 i L5-S1
 • autotrakcja
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy zgięcia w leżeniu bokiem
 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy wyprostu w leżeniu bokiem
 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu przodem 

Dzień 4

Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • mobilizacja dla poprawy rotacji w zgięciu lub w wyproście w leżeniu bokiem
Odcinek piersiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika 
 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej
Techniki badania odcinka piersiowego kręgosłupa
 • badanie ogólne ruchów anatomicznych w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych i niesprzężonych)
 • badanie trakcji i kompresji w siadzie
 • testy bezpieczeństwa – złamanie żebra, złamanie kręgu, ucisk struktur nerwowych, dysk
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w siadzie
 • badanie gry stawowej w siadzie 
 • badanie ustawienia i ruchomości żeber w siadzie
 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie
 • badanie ruchomości żeber w leżeniu przodem
 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w leżeniu bokiem
 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem
 • badanie ruchomości żeber górnych w leżeniu tyłem
 • badanie ruchomości żeber dolnych w leżeniu bokiem 

Terminy


3

(UWS) - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Grupa

21

Instruktor

Mirosław Dębski

2024

18-21.04

Toruń

Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl