Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Kurs 3

(UWS) - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa

Z uwagi na małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami pleców, a kiedy odesłać ich do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników badania manualnego.

Opis Kursu


Kurs podzielony został na 3 bloki: 

 1. Połączenia miednicy

 2. Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa 

 3. Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa Leczenie odcinka piersiowego realizowane będzie podczas kursu nr 4. OWS

Każdy blok przedstawiany jest w następującej kolejności

 1. anatomia i biomechanika 

 2. badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej

 3. techniki badania ogólnych ruchów anatomicznych (sprzężonych i niesprzężonych) 

 4. techniki badania ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach

 5. techniki leczenia tkanek miękkich 

 6. techniki uruchamiania hipomobilnych segmentów

 7. testy kontrolne

Z uwagi na małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby temu zapobiec uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami pleców, a kiedy odesłać ich do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników badania manualnego. To badanie musi być wykonane perfekcyjnie. Uczestnicy nauczą się sposobów oceny zarówno ruchomości ogólnej kręgosłupa jak i ruchomości między kręgami we wszystkich jego segmentach. W przypadku hipomobilności zastosowanie znajdą techniki mobilizacji, a w przypadku hipermobilności przedstawione zostaną sposoby ochrony takich segmentów. Dokładne przykłady postępowania w konkretnych przypadkach klinicznych prezentowane będą podczas kursu nr 7. (AWS 1), który jest kontynuacją kursu UWS. 

Zagadnienia


Dzień 1

Ogólne wprowadzenie do badania:
 • ogólna budowa całego kręgosłupa (krzywizny, kształt kręgów, więzadła i mięśnie)

 • przyczyny bólu pleców

 • unerwienie struktur okołokręgosłupowych

 • ucisk struktur nerwowych: mielopatia i neuropatia

 • mechaniczne przyczyny bólu: uszkodzenie dysku, zespół dysfunkcji, złe nawyki postawy

 • niemechaniczne przyczyny bólu: zakażenie, zapalenie, guz, choroby metaboliczne, reumatyczne itp.

Program badania kręgosłupa 
 • wywiad

 • oglądanie pacjenta

 • testy lokalizujące objawy bólowe – kurs AEX 1 i AWS 1

 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych – czynnie i biernie

 • badanie bierne zakresu ruchu w poszczególnych segmentach kręgosłupa: zginanie, prostowanie, rotacja, gra stawowa

 • badanie palpacyjne

 • badanie układu nerwowego:

  • badanie neurodynamiczne: testy napięciowe i ruchomości struktur nerwowych 

  • badanie przewodnictwa nerwowego : badanie odruchów, badanie czucia, badanie mięśni wskaźnikowych

 • badania dodatkowe:

  • np. badania obrazowe – RTG, MR, CT

  • badania laboratoryjne – badania krwi

Połączenia miednicy (stawy krzyżowo – biodrowe, spojenie łonowe, kość guziczna)
 • anatomia i biomechanika 

 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej

Techniki badania połączeń miednicy
 • techniki badania w pozycji stojącej – testy czynne

 • bierne testy ruchomości: nutacja i kontrnutacja

 • testy prowokacyjne w leżeniu przodem

 • testy na stabilność

 • badanie ustawienia kości guzicznej i techniki repozycji (omówienie)

 • badanie spojenia łonowego


Dzień 2

Techniki leczenia tkanek miękkich w rejonie miednicy
 • masaż poprzeczny mięśni pośladkowych średnich i małych

 • masaż funkcyjny mm odwodzicieli stawów biodrowych

 • masaż poprzeczny mięśni przywodzicieli

 • masaż poprzeczny więzadła biodrowo-lędźwiowego (mm wielodzielnych?)

Techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych
 • kość biodrowa dobrzusznie (przednia rotacja kości biodrowej)

 • kość biodrowa dogrzbietowo (tylna rotacja kości biodrowej)

 • kość krzyżowa doczaszkowo

 • kość krzyżowa doogonowo

 • stabilizacja pasem w przypadku hipermobilności

Testy kontrolne
Odcinek lędźwiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika 

 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej

Wzorce ruchu kręgosłupa: ruchy sprzężone i niesprzężone
Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Testy prowokacyjne w pozycji stojącej (różnicowanie objawów)
Testowanie układu nerwowego
 • skłon w przód bolesny – nerw kulszowy – testy różnicowe

 • Test SLUMP w siadzie

 • Odwrócony test SLUMP wg Evjentha

 • Test SLUMP w siadzie z trakcją i kompresją osiową kręgosłupa

 • Test SLUMP w pozycji stojącej

 • Test SLUMP w leżeniu bokiem

 • Test cięciwy łuku w leżeniu tyłem, w siadzie i w pozycji stojącej

 • Badanie nerwu udowego w leżeniu przodem, w pozycji stojącej i w leżeniu bokiem

 • Test IVAN

Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne z przodu uda – różnicowanie
 • mięsień prosty uda

 • nerw udowy 

Zginanie stawu kolanowego w pozycji leżenia przodem bolesne w L-S – różnicowanie
 • mięsień prosty uda

 • nerw udowy 

 • staw krzyżowo – biodrowy

 • odcinek L-S

Badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach L1-S3
Badanie odruchów:
 • mm przywodziciele

 • ścięgno rzepki

 • m piszczelowy tylny

 • ścięgno Achillesa

Badanie siły mięśni wskaźnikowych z korzeni: L1 - S3
Badanie objawów ucisku rdzenia:
 • chód ataktyczny

 • odruch kloniczny

 • odruch Babińskiego

 • wygórowanie odruchów ścięgnistych

 • odruch brzuszny (trzewny)


Dzień 3

Techniki badania odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • testy prowokacyjne w pozycji stojącej – ciąg dalszy

 • trakcja i kompresja w pozycji stojącej i siedzącej

 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych w siadzie – testy prowokacyjne (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych, rotacja w ruchach niesprzężonych)

 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych)

 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach w leżeniu bokiem (zginanie, prostowanie, luz do rotacji)

 • interpretacja objawów: tyłozmyk, przodozmyk, zablokowanie i przykurcz torebkowo-więzadłowy w manualnej skali ruchomości

 • test monety (klucza)

 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem i w leżeniu przodem

 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie

 • badanie trakcji w leżeniu tyłem

Techniki leczenia tkanek miękkich w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
 • masaż podłużny i poprzeczny m prostownika grzbietu

 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu przodem 

 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem 

 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w zgięciu i w wyproście w leżeniu bokiem 

 • masaż poprzeczny m czworobocznego lędźwi

Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa
 • ogólna trakcja osiowa w leżeniu przodem i tyłem

 • trakcja w jednym segmencie na przykładzie L2-L3 i L5-S1

 • autotrakcja

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy zgięcia w leżeniu bokiem

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy wyprostu w leżeniu bokiem

 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu przodem 


Dzień 4

Techniki leczenia krążków międzykręgowych i stawów odcinka lędźwiowego kręgosłupa – ciąg dalszy
 • mobilizacja dla poprawy rotacji w zgięciu lub w wyproście w leżeniu bokiem

Odcinek piersiowy kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika 

 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej

Techniki badania odcinka piersiowego kręgosłupa
 • badanie ogólne ruchów anatomicznych w siadzie (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych i niesprzężonych)

 • badanie trakcji i kompresji w siadzie

 • testy bezpieczeństwa – złamanie żebra, złamanie kręgu, ucisk struktur nerwowych, dysk

 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w siadzie

 • badanie gry stawowej w siadzie 

 • badanie ustawienia i ruchomości żeber w siadzie

 • test prowokacyjny w leżeniu przodem – test sprężynowania i rotacji w segmencie

 • badanie ruchomości żeber w leżeniu przodem

 • badanie ruchów anatomicznych w pojedynczych segmentach (zginanie, prostowanie, rotacja w ruchach sprzężonych) w leżeniu bokiem

 • badanie gry stawowej w leżeniu bokiem

 • badanie ruchomości żeber górnych w leżeniu tyłem

 • badanie ruchomości żeber dolnych w leżeniu bokiem 

Terminy Szkoleń


#SzkolenieGrupaTerminInstruktorzyMiejsce
3. (UWS) - Badanie i leczenie miednicy oraz dolnej części kręgosłupa2018.05 - 21.05.2023Mirosław Dębski
ToruńZgłoszenia