Kurs 11

Egzamin MT w ramach Kaltenborn-Evjenth OMT

Jest to egzamin końcowy po odbytym szkoleniu z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept. Egzamin MT składa się z 2 części: teoretycznej i praktycznej.

Egzamin teoretyczny MT

Opis kursu


Egzamin teoretyczny 

 • To egzamin pisemny – czas 1,5 godziny na około 30 otwartych pytań (zakres pytań poniżej) 

Egzamin praktyczny

Egzamin odbywa się w parach (przez 1 godzinę na parę - około ½ godziny na jedną osobę). Każdy uczestnik losuje 2 zestawy pytań. Jeden zestaw dotyczy badania i leczenia kończyn (ok 15 min), drugi zestaw dotyczy badania i leczenia kręgosłupa (też ok. 15 min). Zestawy pytań przedstawione są poniżej. Jeden uczestnik jest w trakcie egzaminu pacjentem, drugi terapeutą. Potem zamieniają się rolami. 

Ważne uwagi od egzaminatorów dla osób podchodzących do egzaminu
 • W trakcie egzaminu zdający nie ma wyjaśniać egzaminatorowi tego co robi, ale ma jedynie zaprezentować techniki badania i leczenia wymienione w zestawach egzaminacyjnych.
 • Egzaminatorzy doskonale orientują się co terapeuta pokazuje więc nie potrzebują objaśnień do wykonywanych technik
 • W przypadku niejasności egzaminator na pewno sam zada pytanie uczestnikowi

Zagadnienia


Przykładowe zagadnienia na egzamin teoretyczny z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept:

Cechy charakterystyczne metody MT Kaltenborn-Evjenth
 • rotacja
 • translacja
 • toczenie z poślizgiem
 • reguła wklęsło-wypukła
 • gra stawowa
 • płaszczyzna lecznicza
 • zastosowanie trakcji kompresji i ślizgu
 • stopnie ruchu
 • jakość i ilość ruchu
 • hipermobilność - przyczyny i postępowanie
 • hipomobilność - przyczyny i postępowanie (mięśnie, stawy, układ nerwowy)
 • patologiczny i fizjologiczny opór końcowy
Anatomia i biomechanika stawów kończyn, połączeń kręgosłupa oraz żeber
 • funkcja, przebieg i przyczepy mięśni
 • więzadła stabilizujące stawy
 • ruchy anatomiczne w oparciu o regułę wklęsło wypukłą w stawach
 • struktury hamujące ruchy anatomiczne w stawach kończyn i kręgosłupa - powodujące pojawienie się oporu końcowego
Patologia i klinika kończyny górnej, dolnej oraz kręgosłupa
Pozycje zerowe, spoczynkowe, zaryglowane oraz wzorce torebkowe w stawach kończyn.
Zespoły uciskowe korzeni nerwowych (mięśnie wskaźnikowe, odruchy, czucie)
Zespoły uciskowe obwodowego układu nerwowego - miejsca cieśni na przebiegu nerwów
Kolejność badania (schemat)
Zasady leczenia:
 • leczenie przeciwbólowe - jakie techniki i dlaczego
 • leczenie tkanek miękkich (mięśni, ich przyczepów i ścięgien): masaż funkcyjny i poprzeczny
 • leczenie krążków międzykręgowych
 • leczenie korzeni nerwowych
 • rozciąganie mięśni (PIR i stretching)
 • ślizg funkcyjny
 • mobilizacja stawów
 • manipulacja stawów
 • mobilizacja układu nerwowego
Zasady odróżniania przykurczu mięśniowego od przykurczu torebkowo-więzadłowego
Zasady ryglowania w obrębie kończyn oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa
Fazy gojenia tkanek po ich uszkodzeniu (jaka faza ile trwa dni) z określeniem jakie stopnie ruchu można wtedy wykorzystywać do terapii
Testy bezpieczeństwa w obrębie kręgosłupa
Dysfunkcja somatyczna - postępowanie

EGZAMIN PRAKTYCZNY - WSKAZÓWKI I PYTANIA

Aby zbadać funkcję jakiegoś stawu (np. stawu kolanowego) wg zadań przedstawionych poniżej należy to badanie wykonać wg kolejnych punktów schematu badania:

Schemat badania pacjenta (np. stawu kolanowego)
 • Wywiad
 • Oglądanie
 • Badanie ruchu - ruch czynny + dalej biernie- ruch bierny + opór końcowy- testy na stabilność- badanie gry stawowej
 • Testy oporowe
 • Palpacja
 • Badania dodatkowe: neurologiczne, RTG, MRI, CT, laboratoryjne
Kręgosłup

Podczas badania należy najpierw sprawdzić ogólną ruchomość kręgosłupa wykorzystując ruchy anatomiczne

 • Zgięcia
 • Wyprostu 
 • Rotacji w ruchach sprzężonych w zgięciu i w wyproście
 • Rotacji w ruchach niesprzężonych w zgięciu i w wyproście

Daje to orientację co do ilości ruchu, a gdy podczas badania tych ruchów pojawi się ból to terapeuta:

 • może wykonać testy lokalizujące objawy bólowe
 • może wykorzystać bolesny ruch jako test kontrolny po wykonanym leczeniu

W przypadku specyficznego badania kręgosłupa w jednym segmencie np.Th2-Th3 należy:

 • zbadać ile jest ruchu zgięcia
 • zbadać ile jest ruchu wyprostu
 • zbadać ile jest ruchu rotacji (czystej rotacji lub w ruchach sprzężonych)
 • zbadać grę stawową (w płaszczyźnie dysku)
 • ocenić test sprężynowania

Dopiero po tym badaniu można określić czy segment ten jest hipermobilny, hipomobilny czy też jest tam ruchomość prawidłowa. 

Po powyższych punktach gotowa jest diagnoza tymczasowa, którą trzeba potwierdzić poprzez leczenie próbne.

Przykładowe pytania do egzaminu praktycznego z Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept

Palce i śródręcze
 • Badanie funkcji śródręcza i palców
 • Mobilizacja stawów śródręcza
 • Techniki tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. zginacza powierzchownego i głębokiego palców
Palce i śródręcze
 • Badanie funkcji śródręcza i palców
 • Mobilizacja stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
 • Rozciąganie m. prostownika wspólnego palców i prostownika wskaziciela
Nadgarstek
 • Badanie funkcji stawu nadgarstkowego
 • Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dołokciowego
 • Specyficzna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dopromieniowego
Nadgarstek
 • Badanie funkcji stawu nadgarstkowego
 • Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia dłonioowego i odwodzenia dołokciowego
 • Specyficzna mobilizacja kości nadgarstka po stronie promieniowej ograniczonego zgięcia dłoniowego
Nadgarstek

Otrzymujesz pacjenta z ograniczeniem zgięcia grzbietowego stawu nadgarstkowego. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg kości po stronie promieniowej nadgarstka oraz skrócenie mięśni zginaczy palców. Mięśnie prostowniki palców są bardzo osłabione. Stwórz plan leczenia tego pacjenta (ważna kolejność).

Przedramię
 • Badanie funkcji przedramienia
 • Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej pronacji
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika promieniowego nadgarstka długiego i krótkiego oraz m. odwracacza
Przedramię
 • Badanie funkcji przedramienia
 • Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej supinacji
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.zginacza łokciowego i promieniowego nadgarstka oraz m. nawrotnego obłego.
Staw łokciowy
 • Badanie funkcji stawu łokciowego
 • Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym wyproście
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. dwugłowego ramienia i m. nawrotnego obłego
Staw łokciowy
 • Badanie funkcji stawu łokciowego
 • Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym zgięciu
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. trójgłowego ramienia głowy długiej, przyśrodkowej i bocznej
Staw łokciowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym wyprostem w stawie łokciowym. Badanie wykazuje ograniczony ślizg grzbietowy i skrócenie m. dwugłowego ramienia. Mięsień trójgłowy ramienia wykazuje duże osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta

Staw barkowy
 • Badanie funkcji stawu barkowego
 • Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczeniu rotacji zewnętrznej, odwiedzenia i zgięcia
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. podłopatkowego oraz m. obłego większego
Staw barkowy
 • Badanie funkcji stawu ramiennego
 • Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej i wyproście
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. podgrzebieniowego i piersiowego większego
Staw barkowy
 • Badanie funkcji stawu ramiennego
 • Mobilizacja stawów obręczy barkowej
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. czworobocznego cz. zstępującej i m. dźwigacza łopatki
Staw barkowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym odwiedzeniem stawu ramiennego. Badanie wykazuje ograniczenie ślizgu doogonowego i skrócenie m. obłego większego. Pacjent ma typowy zły wzorzec ruchu obecny przy ograniczonym odwiedzeniu. Mięsień nadgrzebieniowy wykazuje duże osłabienie. Przedstaw proszę w kolejności program leczenia.

Staw barkowy

Przychodzi do ciebie pacjent po zaopatrzeniu operacyjnym nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego. Pacjent może w pełni obciążać staw. Podczas badania stwierdzasz ograniczenie zgięcia oraz rotacji zewnętrznej. Mięśnie są bardzo osłabione. Przedstaw proszę plan leczenia uwzględniając mobilizację występującego ograniczenia zakresu ruchu oraz zaplanuj program wzmacniający mięśnie warunkujące stabilność tego stawu.

Palce stóp i śródstopie
 • Badanie funkcji palców stóp i śródstopia
 • Mobilizacja stawów śródstopno-palcowych i stawów śródstopia
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika długiego palców oraz mm. zginaczy głębokich palców
Palce i śródstopie
 • Badanie funkcji palców i śródstopia
 • Mobilizacja i automobilizacja stawu śródstopno-palcowego palucha
 • leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika długiego palucha i m. zginacza długiego palucha
Kości stępu
 • Badanie funkcji stępu
 • Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dogrzbietowym oraz mobilizacja kości piętowej przy dużym ograniczeniu inwersji i ewersji
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. trójgłowego łydki i m. zginacza długiego palców
Kości stępu
 • Badanie funkcji stępu
 • Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dopodeszwowym, kości skokowej przy ograniczonym ślizgu brzusznym oraz kości piętowej przy ograniczonej inwersji i ewersji
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. piszczelowego przedniego
Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent po urazie supinacyjnym stopy. W badaniu występuje skrócenie głowy przyśrodkowej m. brzuchatego łydki i m. piszczelowego przedniego oraz duże osłabienie mm. strzałkowych. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent z utrwalonym płaskostopiem (przykurcz w stawach). W badaniu ograniczenie ślizgu po stronie przyśrodkowej stopy, atrofia m. zginacza długiego palucha i m. piszczelowego tylnego. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Podudzie i staw kolanowy
 • Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia
 • mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu zgięcia
 • mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu grzbietowym
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. czworogłowego
Podudzie i staw kolanowy
 • Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia
 • mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu wyprostu
 • mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu brzusznym
 • Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. kulszowo-goleniowych
Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent z bólem pod rzepką. W badaniu dysbalans mięśniowy z atrofią m. obszernego przyśrodkowego, skróceniem m. prostego uda, pasma biodrowo-piszczelowego oraz głowy krótkiej m. dwugłowego uda. Rzepka wykazuje ograniczenie przy przemieszczaniu w kierunku przyśrodkowym. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego przedniego (przeszczep z więzadła rzepki). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego tylnego (przeszczep sztuczny). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy
 • Badanie funkcji stawu biodrowego
 • Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej, wyproście i odwiedzeniu
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. pośladkowego małego i średniego oraz m. biodrowo-lędźwiowego
Staw biodrowy
 • Badanie funkcji stawu biodrowego
 • Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji zewnętrznej, zgięciu i odwiedzeniu
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. przywodzicieli oraz mm. rotatorów wewnętrznych
Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z ograniczeniem odwiedzenia w stawie biodrowym. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg w kierunku doogonowym oraz skrócenie mięśni przywodzicieli. Mięśnie pośladkowy średni i mały wykazują wyraźne osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z wzorcem torebkowym stawu biodrowego. Występuje u niego typowe osłabienie oraz skrócenie odpowiednich mięśni. Zaplanuj proszę leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent 6 tygodni po wszczepieniu totalnej endoprotezy stawu biodrowego (cementowa). W badaniu stwierdzasz skrócenie m.prostego uda, m.biodrowo-lędźwiowego i mm.przywodzicieli. Zademonstruj rozciąganie tych mięśni oraz autostretching.

Stawy głowowe
 • Badanie
 • Mobilizacja stawów oraz rozciąganie skróconych mięśni podpotylicznych
 • Automobilizacja
Hypermobilność C4-C5
 • Badanie
 • Leczenie
 • Autostabilizacja
Przejście szyjno-piersiowe
 • Badanie funkcji
 • Mobilizacja dla poprawy wyprostu
 • Automobilizacja
Hipomobilność C2-C3
 • Badanie
 • Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. dźwigacza łopatki
 • Automobilizacja C2-C3 i autostretching m. dźwigacza łopatki
Stawy żeber 1-3
 • Badanie
 • Mobilizacja 1-go żebra
 • Mobilizacja 3-go żebra
Stawy żeber 7-12
 • Badanie
 • Mobilizacja
 • Automobilizacja
Hipomobilność Th4-Th5
 • Badanie
 • Trakcja (płaszczyzna dysku) i mobilizacja Th4-Th5
 • Automobilizacja
Hipomobilność Th11-Th12
 • Badanie
 • Trakcja (stawy międzykręgowe) i mobilizacja
 • Automobilizacja
Leczenie ZZSK (Choroby Bechterewa)
 • Mobilizacja
 • Rozciąganie
 • Ćwiczenia wzmacniające mięśnie
Leczenie przy hipermobilności L5-S1
 • Ćwiczenia stabilizujące
 • Rozciąganie mięśni
 • Instrukcje
Staw biodrowy / odcinek lędźwiowy / staw krzyżowo-biodrowy / m.biodrowo-lędźwiowy
 • Badanie w pozycji stojącej
 • Testy prowokacyjne dla stawu krzyżowo-biodrowego
 • Mobilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w przypadku złego ustawienia (Sacrum caudalisatum et ventralisatum)
Hipermobilność stawu krzyżowo-biodrowego
 • Badanie
 • Leczenie
 • Instrukcja
Podrażnienie nerwu kulszowego z poziomu L5-S1
 • Badanie nerwu kulszowego i różnicowanie z mięśniami kulszowo-goleniowymi
 • Trakcja
 • Instrukcja
Hipermobilność L5-S1 i hipomobilność L3-L4
 • Badanie nerwu udowego
 • Mobilizacja L3
 • Autotrakcja i leczenie przeciwbólowe L5-S1
Wykonaj testy bezpieczeństwa w obrębie kręgosłupa szyjnego

Terminy


11

Egzamin MT w ramach Kaltenborn-Evjenth OMT

Grupa

20

Instruktor

Mirosław Dębski

2024

6-8.12

Toruń

Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl