Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Kurs 13

Kurs Kliniczny 2

KURSY KLINICZNE ORAZ PRAKTYKA KLINICZNA Z PACJENTAMI W RAMACH ORTOPEDYCZNEJ TERAPII MANUALNEJ (OMT). To program kształcenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej po ukończeniu szkolenia podstawowego z terapii manualnej (zdany egzamin). Program obejmuje udział w 4 szkoleniach: 1. Kurs Kliniczny nr 1 - Dolna część kręgosłupa, 2. Kurs Kliniczny nr 2 - Górna część kręgosłupa, 3. Superwizja kliniczna bierna, 4. Superwizja kliniczna czynna, Kursy kliniczne nr 1. i 2. będą się odbywać w Toruniu. Superwizja kliniczna czynna i bierna będzie się odbywać w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku. Podczas wszystkich szkoleń praca z pacjentami. Po odbyciu Superwizji Klinicznej Czynnej uczestnicy uzyskują Certyfikat Jakości Usług Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna. Szczegóły dotyczące szkoleń zawarte są w opisach kursów.

Opis Kursu


 • Kurs kliniczny z pacjentami nr 2

Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa.

Podczas dwóch KURSÓW KLINICZNYCH Z PACJENTAMI (nr 1. i nr 2. - każdy kurs po 4 dni) uczestnicy poznają każdorazowo kompletny protokół badania i leczenia 3 pacjentów w wykonaniu instruktora. Wszystkie techniki badania oraz leczenia (łącznie z bezpiecznymi technikami manipulacyjnymi) są trenowane w czasie pomiędzy umówionymi pacjentami. Pacjenci przychodzą przez 3 dni, zatem można zaobserwować: jakie techniki i w jakiej kolejności stosuje instruktor podczas badania, jak tworzy na bieżąco plan postępowania, jak zmieniają się objawy pacjentów w trakcie leczenia, jak instruktor sprawdza skuteczność terapii, jak naucza pacjenta zasad profilaktyki oraz jak uczy ćwiczeń do wykonania w domu.

Po udziale w obu kursach klinicznych z pacjentami uczestnicy umawiają się indywidualnie z prowadzącymi na tzw. SUPERWIZJĘ KLINICZNĄ BIERNĄ (przez 5 dni po 8 godzin dziennie obserwują pracę instruktora z pacjentami w jego gabinecie). Dzięki temu mogą w ten sposób jeszcze raz utrwalić sobie sposób postępowania z pacjentem od momentu zbierania wywiadu po zaawansowane techniki leczenia z wykorzystaniem technik manipulacji. Podczas Superwizji klinicznej biernej również istnieje możliwość treningu wszystkich technik wykorzystywanych przez instruktora.

Po odbyciu SUPERWIZJI KLINICZNEJ BIERNEJ też w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" zorganizowana zostanie SUPERWIZJA KLINICZNA CZYNNA. Tym razem to uczestnicy ze wsparciem instruktora przez 5 dni będą pracować z pacjentami. Instruktor będzie pomagał w doskonaleniu wnioskowania klinicznego, a także w wykonaniu technik badania oraz leczenia.

Ten model kształcenia w toku 20 lat prowadzenia przeze mnie nauczania terapii manualnej uważam za najbardziej efektywny. Sam udział w kursach nie wystarczy. Największą korzyść mają uczestnicy w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Najpierw pośrednio obserwując instruktora, potem bezpośrednio z jego wsparciem.

KOSZTY :

KURS KLINICZNY NR 1  DOLNA CZĘŚĆ KRĘGOSŁUPA – 2000 zł (4 dni)

KURS KLINICZNY NR 2 GÓRNA CZĘŚĆ KRĘGOSŁUPA – 2000 zł (4 dni)

SUPERWIZJA KLINICZNA BIERNA – 1000 zł (5 dni)

SUPERWIZJA KLINICZNA CZYNNA – 1000 zł (5 dni)

UCZESTNICY:

 • FIZJOTERAPEUCI I LEKARZE - po zakończonym egzaminem szkoleniu (ok. 290 godzin) z Terapii Manualnej uznanych w świecie metod np. Kaltenborn-Evjenth Concept, Cyriax Concept, Maitland Concept - kwalifikacja po weryfikacji programu szkolenia przez instruktora – niezbędne będzie przesłanie : - skanu dyplomu zawodowego - skanu dyplomu terapeuty manualnego - programu szkolenia w terapii manualnej

PROWADZĄCY:

 • Mirosław Dębski PT OMPT Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth Orthopaedic Manual Therapy

 • Ewa Badźmirowska PT OMPT Asystent Instruktora

ZGŁOSZENIA: [email protected]

Zarówno Kursy kliniczne z pacjentami jak Superwizja kliniczna bierna i Superwizja kliniczna czynna od maja 2020 roku odbywać się będą w KLINICE UZDROWISKOWEJ "POD TĘŻNIAMI" W CIECHOCINKU. To realizacja marzeń Prof. Freddyego Kaltenborna, który podczas wielokrotnych pobytów w Klinice inspirował do wysiłków w tym kierunku. Razem z Zarządem Kliniki z Panem Prezesem Wiktorem Kolbowiczem na czele oraz z pełnym poparciem wszystkich lekarzy specjalistów podjęliśmy się tego wyzwania. Już kilkakrotnie organizowaliśmy Superwizję Kliniczną dla fizjoterapeutów manualnych w naszej Klinice, ale dopiero teraz zamierzamy zapewnić ciągłość tych szkoleń dając możliwość ujednolicenia umiejętności w prowadzeniu pacjentów wszystkim fizjoterapeutom manualnym, którzy pozytywnie zdali egzamin ze znanych w świecie metod terapii manualnej na poziomie podstawowym (ok 290 godzin nauczania).

Zagadnienia


PROGRAM KURSU

Badanie odcinka szyjnego kręgosłupa

Dzień 1

Zbieranie wywiadu i stawianie hipotez
Testy bezpieczeństwa
 • więzadła skrzydłowate

 • więzadło poprzeczne C1

 • złamanie zęba C2

 • tętnica kręgowa

Badanie neurologiczne
Badanie siły mięśni wskaźnikowych
 • m nadgrzebieniowy

 • m podgrzebieniowy

 • m zębaty przedni

 • m dwugłowy ramienia

 • m odwracacz

 • mm prostowniki nadgarstka

 • m trójgłowy ramienia

 • mm zginacze nadgarstka

 • mm zginacze palców

 • m prostownik długi kciuka

 • m odwodziciel palca małego

 • mm międzykostne dłoniowe

 • mm międzykostne grzbietowe

Badanie odruchów

 • ścięgno m dwugłowego ramienia

 • okostna kości promieniowej

 • ścięgna mm prostowników nadgarstka

 • ścięgno m trójgłowego ramienia

 • ścięgna mm zginaczy palców

 • odruch kloniczny

 • odruch Babińskiego

Badanie czucia

 • z dermatomów C5, C6, C7, C8, Th1

Testy napięciowe i ruchomości nerwów
 • nerw pośrodkowy

 • nerw promieniowy

 • nerw łokciowy

Badanie w pozycji siedzącej
 • trakcja, kompresja w odcinku szyjnym

 • test Spurlinga

 • trakcja, kompresja w odcinku piersiowym

 • SLUMP test

 • test na złamanie żebra

 • test na złamanie trzonu

 • test czynny na niestabilność podczas prostowania kr C

 • zginanie i prostowanie (hipermobilność, zablokowanie)

 • skłon w bok (zmiany zwyrodnieniowe)

 • rotacja ze skłonem w tył 

 • rotacja w stronę przeciwną do skłonu bocznego

 • różnicowanie ograniczenia rotacji: C0-C3 czy C2-Th3

 • badanie ograniczenia rotacji C0-C3: C2-C3, C0-C1 i C1-C2

 • manipulacja trakcyjna C0-C1 w siadzie

 • badanie rotacji C5-Th3

Dzień 2 (pacjenci o godz. 9.20, 11.20 i 12.20)

Badanie w pozycji siedzącej - kontynuacja
 • ograniczony skłon boczny – testowanie stawy czy mięśnie

 • badanie długości mm czworobocznych i dźwigacza łopatki

 • stretching mm czworobocznych i dźwigacza łopatki

Badanie w leżeniu tyłem
 • lokalizacja poszczególnych trzonów kręgów

 • test dzwonka

 • bierna czysta rotacja

 • bierna rotacja w stronę przeciwną do skłonu bocznego

 • różnicowanie ograniczenia: C0-C3 czy C2-Th3

 • test DeMiro na stabilność – więzadła skrzydłowate

 • test DeMiro ruchomości C2-C3

 • skłon boczny w jednym segmencie – badanie zablokowania C2-Th1

 • różnicowanie, który staw: prawy czy lewy (zablokowanie)

 • manipulacja C2-C3 przez skłon boczny (rozwarcie w stawie)

 • manipulacja C7-Th1 przez skłon boczny (rozwarcie w stawie)

 • palpacja prowokacyjna dla mięśni czworobocznych, dźwigacza łopatki, przyczepów mięśni do kresy karkowej górnej, mm podpotylicznych, głębokich mięśni rotatorów i wielodzielnych

Badanie w leżeniu przodem
 • ślizg doczaszkowy S1-C6

 • palpacja prowokacyjna mięśni prostowników grzbietu

 • badanie w leżeniu bokiem

 • gra stawowa

 • luz do rotacji

Dzień 3 (pacjenci o godz. 9.20, 11.20 i 12.20)

Sposoby postępowania w najczęstszych przypadkach klinicznych
Techniki leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa
 • trakcja przeciwzapalna z pasem

 • manipulacja trakcyjna z pasem

 • trakcja przeciwzapalna i manipulacja trakcyjna w jednym segmencie

 • manipulacja C6-Th3 w siadzie

 • manipulacja trakcyjna C0-C1 w leżeniu tyłem

 • manipulacja C0-C1 przez rozwarcie w leżeniu tyłem

 • manipulacja C0-C1 dogrzbietowo

 • mobilizacja (stretching) C0-C2 dla zwiększenia zgięcia

 • manipulacja C7-Th1 przez rozwarcie

 • PIR do rotacji w siadzie

 • masaż poprzeczny mm podpotylicznych

 • masaż poprzeczny przyczepów mięśni do kresy karkowej górnej

 • masaż poprzeczny mięśnia czworobocznego w leżeniu przodem

 • masaż poprzeczny przyczepu dalszego m dźwigacza łopatki

 • masaż funkcyjny m czworobocznego

Dzień 4 (pacjenci o godz. 9.20, 11.20 i 12.20)

Techniki leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa - kontynuacja
 • stretching mięśni czworobocznych

 • stretching mięśni dźwigaczy łopatek

 • manipulacja stawów odcinka piersiowego kręgosłupa w leżeniu tyłem (klin, ręka)

 • manipulacja trakcyjna TH w osi kręgosłupa 

 • mobilizacja TH do wyprostu w siadzie

Leczenie łagodnych położeniowych zawrotów głowy (BPPV)
 • Różnicowanie zawrotów głowy

 • manewr Epley’a

 • ćwiczenie Brandta-Daroffa

Ćwiczenia dla pacjentów
 • mobilizacja przejścia C-TH do wyprostu w siadzie

 • mobilizacja przejścia C-TH do wyprostu w leżeniu tyłem

 • mobilizacja środkowej części TH do wyprostu w klęku podpartym

 • rotacja TH w klęku podpartym

 • ćwiczenie w przypadku BPPV

 • toczenie głowy w leżeniu tyłem

 • retrakcja szyi w leżeniu tyłem

 • rotacja kr C w siadzie

 • ćwiczenie rotacji C0-C2 w siadzie

 • automobilizacja C2-C3 w siadzie

 • autostretching mm czworobocznych i dźwigaczy łopatek

 • automobilizacja nerwów pośrodkowych

Zasady profilaktyki
 • praca przy stole siedząc

 • praca przy stole stojąc

 • siedzenie przed TV

 • pomiar wysokości kołnierza miękkiego i zasady jego stosowania

 • czytanie książki, oglądanie TV w leżeniu tyłem

 

Terminy Szkoleń


#SzkolenieGrupaTerminInstruktorzyMiejsce
13. Kurs Kliniczny 2C502.03 - 05.03.2023Mirosław Dębski
ToruńZgłoszenia