Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Kurs 4

(OWS) - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa

Kurs OWS jest kontynuacją kursu UWS. Pierwsza część kursu OWS poświęcona jest technikom leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa. Badanie odcinka piersiowego realizowane jest podczas kursu UWS. W drugiej części kursu uczestnicy poznają techniki badania i leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa.

Opis Kursu


Kurs OWS jest kontynuacją kursu UWS. Pierwsza część kursu OWS poświęcona jest technikom leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa. Badanie odcinka piersiowego realizowane jest podczas kursu UWS. W drugiej części kursu uczestnicy poznają techniki badania i leczenia odcinka szyjnego kręgosłupa. Należą do nich techniki:

 • oceny stabilności kompleksu C0-C2

 • oceny wydolności tętnic kręgowych

 • oceny stanu korzeni nerwowych tworzących nerw pośrodkowy, promieniowy i  łokciowy

 • oceny przewodnictwa nerwowego z korzeni C5, C6, C7, C8, Th1

 • oceny stabilności C2-Th1

 • oceny ruchomości C0-Th3

 • bezpiecznego uruchamiania hipomobilnych segmentów C0-Th3  

 • leczenia tkanek miękkich (mięśni) oraz odkręgosłupowego bólu głowy

Ingerencja w stabilność górnych segmentów odcinka szyjnego kręgosłupa (C0-C2) oraz zatrzymanie dopływu krwi do mózgu poprzez naczynia krwionośne w rejonie szyi mogą spowodować śmierć pacjenta. Z uwagi na delikatną budowę szyi oraz małą przestrzeń w obrębie kręgosłupa dla struktur nerwowych (rdzeń kręgowy i korzenie nerwowe) istnieje tu możliwość ich uszkodzenia. Aby techniki manualne były bezpieczne dla pacjenta uczestnicy otrzymują precyzyjne informacje:

 • jakie testy należy wykonać przed zastosowaniem technik ręcznych 

 • jakie objawy podczas badania wskazują na zagrożenie 

 • kiedy leczyć zachowawczo pacjentów z bólami tej okolicy

 • kiedy odesłać pacjenta do specjalistów (dalsza diagnostyka, leczenie farmakologiczne, leczenie operacyjne). 

Jak zawsze - sposób leczenia manualnego będzie zależał od wyników badania manualnego. To badanie musi być wykonane perfekcyjnie. Uczestnicy nauczą się sposobów oceny zarówno ruchomości ogólnej kręgosłupa jak i ruchomości między kręgami we wszystkich jego segmentach. W przypadku hipomobilności zastosowanie znajdą techniki mobilizacji, a w przypadku hipermobilności przedstawione zostaną sposoby ochrony takich segmentów. Dokładne przykłady postępowania w konkretnych przypadkach klinicznych prezentowane będą podczas kursu nr 8. (AWS 2), który jest kontynuacją kursu OWS. 

Zagadnienia


Dzień 1

Techniki leczenia odcinka piersiowego kręgosłupa (badanie podczas kursu UWS)
Techniki leczenia tkanek miękkich
 • masaż podłużny m prostownika grzbietu w leżeniu przodem 

 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu przodem

 • masaż poprzeczny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem

 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w leżeniu bokiem w zgięciu i w wyproście Th

 • masaż funkcyjny m prostownika grzbietu w siadzie – ruch do zgięcia  i do rotacji w zgięciu TH

Techniki leczenia połączeń międzytrzonowych (dysków) i stawów międzykręgowych odcinka Th
 • trakcja osiowa w siadzie bez stabilizacji

 • trakcja osiowa w siadzie z użyciem klina - technika zabierania i zatrzymania

 • manipulacja trakcyjna w siadzie

 • trakcja osiowa w leżeniu tyłem 

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w zgięciu w siadzie – zaryglowanie w L-S od dołu

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy wyprostu w siadzie i w leżeniu bokiem

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie – zaryglowanie w L-S od dołu

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w leżeniu bokiem – zaryglowanie w L-S od dołu

 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu przodem 

 • separacja w stawach międzykręgowych dla poprawy zgięcia lub wyprostu w leżeniu tyłem 

 • mobilizacja stawów żeber w leżeniu przodem

 • mobilizacja stawów żeber w leżeniu tyłem

 • masaż poprzeczny mięśni międzyżebrowych

 • mobilizacja żeber zablokowanych w pozycji wdechowej lub wydechowej (mięśnie)


Dzień 2

Odcinek szyjny kręgosłupa
 • anatomia i biomechanika C0-C2

 • badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej C0-Th1

 • anatomia i biomechanika C2-Th3

Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa
 • pytania o niebezpieczne objawy

 • trakcja C0-C1 i C1-C2 – więzadła skrzydłowate

 • skłon boczny C0-C2 – więzadła skrzydłowate

 • zmodyfikowany Test Sharpa Pursera – więzadło poprzeczne C1

 • przesunięcie boczne C1 względem C2 – więzadło poprzeczne, złamanie zęba C2

 • testowanie tętnicy kręgowej

Techniki badania odcinka szyjnego kręgosłupa 
 • badanie ogólnych ruchów anatomicznych w siadzie – testy prowokacyjne (zginanie, prostowanie)

 • badanie rotacji w zgięciu i w wyproście w siadzie z różnicowaniem ograniczenia dla odcinków C0-C3 i C2-Th3 – jako testy prowokacyjne i kontrolne (ruchy sprzężone i niesprzężone)

 • badanie rotacji w leżeniu tyłem z różnicowaniem ograniczenia dla odcinków C0-C3 i C2-Th3 – testy kontrolne (ruchy sprzężone i niesprzężone)

 • Lokalizacja segmentu z ograniczeniem rotacji w odcinku C0-C3 w siadzie 

 • Badanie i ocena skłonu bocznego w siadzie (stawy – mięśnie)

 • Lokalizacja segmentu z ograniczeniem skłonu bocznego w odcinku C0-C3 w siadzie 

 • Testowanie długości mięśni: czworobocznego części zstępującej i dźwigacza łopatki

 • Trakcja i kompresja osiowa odcinka szyjnego

 • Test Spurlinga i test „dzwonka” – dla potwierdzenia ucisku korzenia nerwowego

 • Badanie neurologiczne:

  • Badanie siły mięśni wskaźnikowych z korzeni C5, C6, C7, C8, Th1

 • Badanie odruchów: 

  • ścięgno m. dwugłowego ramienia

  • okostna kości promieniowej

  • ścięgno mięśnia ramienno-promieniowego

  • ścięgna mięśni prostowników nadgarstka

  • ścięgno mięśnia trójgłowego ramienia

  • ścięgna mm zginaczy palców

 • Badanie objawów ucisku rdzenia:

  • chód ataktyczny

  • odruch kloniczny

  • odruch Babińskiego

  • odruch brzuszny (trzewny)

  • wygórowanie odruchów ścięgnistych


Dzień 3

Testy neurodynamiczne – adaptacji do napięcia i ruchomości struktur nerwowych
 • nerw pośrodkowy

 • nerw promieniowy

 • nerw łokciowy

Badanie ruchomości w pojedynczych segmentach
 • C0-C1 – zginanie, prostowanie, rotacja w ruchu sprzężonym w siadzie 

 • C1-C2 – zginanie, prostowanie, rotacja w ruchu sprzężonym w siadzie

 • C2-Th3 – zginanie i prostowanie w siadzie 

 • C2-Th3 – rotacja w ruchach sprzężonych w zgięciu i w wyproście w siadzie 

 • czynny test rotacji C5-Th3 w siadzie 

 • gra stawowa w siadzie i w leżeniu bokiem C2-Th3

 • testowanie ruchomości I żebra z zaryglowaniem stawów międzykręgowych w siadzie 

 • trakcja ogólna w leżeniu tyłem

 • przesunięcie boczne w leżeniu tyłem (skłon boczny)

 • lokalizacja ograniczenia skłonu bocznego C2-Th1 – prawy czy lewy staw międzykręgowy

 • przesunięcie boczne z dolną stabilizacją w leżeniu tyłem

 • zginanie, prostowanie i rotacja w ruchach sprzężonych w leżeniu tyłem

Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa C0-C2
 • masaż poprzeczny przyczepów mięśni do kresy karkowej górnej w leżeniu tyłem

 • masaż poprzeczny mm podpotylicznych w leżeniu tyłem

 • masaż funkcyjny mm podpotylicznych w leżeniu tyłem

 • ślizg funkcyjny do rotacji z masażem mięśni C0-C1 w leżeniu tyłem

 • ślizg funkcyjny do rotacji z masażem mięśni C1-C2 w leżeniu tyłem


Dzień 4

Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa – ciąg dalszy
 • masaż funkcyjny mięśni C0-C2 w siadzie (zgięcie i rotacja w zgięciu)

 • masaż funkcyjny mięśni C2-Th3 w siadzie (zgięcie i rotacja w zgięciu)

Techniki leczenia połączeń stawowych w odcinku szyjnym kręgosłupa C0-C2
 • mobilizacja trakcyjna C0-C1 w siadzie

 • mobilizacja ślizgowa C0-C1 do zgięcia lub do wyprostu w siadzie 

 • mobilizacja ślizgowa C0-C1 do rotacji w siadzie 

 • mobilizacja trakcyjna lub ślizgowa C1-C2 w siadzie

Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni) w odcinku szyjnym kręgosłupa C2-Th3
 • masaż poprzeczny w leżeniu przodem jednorącz i oburącz

 • masaż poprzeczny m czworobocznego części zstępującej w leżeniu przodem (3 różne techniki)

 • masaż funkcyjny m czworobocznego części zstępującej i dźwigacza łopatki w leżeniu bokiem

 • masaż funkcyjny mięśni C2-Th3 w siadzie (zgięcie i rotacja w ruchu sprzężonym w zgięciu)

 • masaż funkcyjny mm prostowników w leżeniu tyłem

 • ślizg funkcyjny do rotacji w zgięciu C7-Th1 z masażem mięśni w leżeniu tyłem

 • ślizg funkcyjny do rotacji w zgięciu C5-C6 z masażem mięśni w leżeniu tyłem

 • jednostronna separacja w stawie C4-C5 z masażem mięśni w leżeniu tyłem

Techniki leczenia połączeń stawowych w odcinku szyjnym kręgosłupa C2-Th3
 • trakcja ogólna w siadzie

 • trakcja ogólna z użyciem pasa w leżeniu tyłem

 • trakcja w jednym segmencie w leżeniu tyłem

 • manipulacja trakcyjna w leżeniu tyłem

 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna obustronnie dla poprawy zgięcia w siadzie

 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna obustronnie dla poprawy wyprostu w siadzie 

 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna dla poprawy zgięcia z rotacją w siadzie C2-C5 – praca po stronie większego otwarcia w stawie

 • mobilizacja ślizgowa lub trakcyjna dla poprawy rotacji w zgięciu w siadzie C5-Th3 – praca po stronie większego otwarcia w stawie

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie C2-C5 – praca po stronie większego zamknięcia w stawie 

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście w siadzie C5-Th3 – praca po stronie większego zamknięcia w stawie 

 • mobilizacja ślizgowa dla poprawy rotacji w wyproście lub zgięciu w leżeniu bokiem

 • separacja obustronna w stawach C2-Th1 w leżeniu tyłem 

 • separacja jednostronna w stawie C2-Th1 w leżeniu tyłem 

 • separacja obustronna w stawach Th1-Th4 w leżeniu tyłem (różne chwyty)

 • manipulacja stawów poprzez ich separację Th1-Th4 w leżeniu tyłem z użyciem klina lub chwytu pistoletowego

 • mobilizacja I żebra w leżeniu tyłem z zaryglowaniem C7-Th1

Terminy Szkoleń


#SzkolenieGrupaTerminInstruktorzyMiejsce
4. (OWS) - Badanie i leczenie górnej części kręgosłupa2024.08 - 27.08.2023Mirosław Dębski
ToruńZgłoszenia