Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Kurs 9

REHA - Medyczny Trening Rehabilitacyjny wg koncepcji Kaltenborn-Evjenth

Medyczny Trening Rehabilitacyjny - jest to część obszerniejszego szkolenia pod nazwą Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT). Kurs MT-REHA został przygotowany poprzez zawodowych sportowców, trenerów oraz instruktorów terapii manualnej specjalnie dla potrzeb metody Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept.

Opis Kursu


Medyczny Trening Rehabilitacyjny - jest to część obszerniejszego szkolenia pod nazwą Medyczny Trening Terapeutyczny (MTT). Kurs MT-REHA został przygotowany poprzez zawodowych sportowców, trenerów oraz instruktorów terapii manualnej specjalnie dla potrzeb metody Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept. Osobom aktywnie pracującym z zawodowymi sportowcami oraz trenerom personalnym pracującym w Fitness-centrach polecam uczestnictwo w pełnym szkoleniu MTT. 

Kurs MT-REHA jest kursem obowiązkowym w szkoleniu Manual Therapy. Aby najwięcej skorzystać z udziału w tym kursie to został on zaplanowany dopiero po zakończeniu kursów UEX, OEX, UWS i OWS. 

Kurs ten obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Wyznaczanie maksymalnej siły wybranych grup mięśniowych

 • Planowanie treningu rozwoju siły maksymalnej

 • Planowanie treningu powodującego zwiększenie masy mięśnia

 • Planowanie treningu siły eksplozywnej (duża siła bez przerostu masy mięśnia)

 • Planowanie treningu wytrzymałościowego

 • Ustalenie poziomu VO2max i trening dla poprawy tego wskaźnika

 • Trening pacjentów w różnych przypadkach klinicznych z wykorzystaniem odpowiedniego programu ćwiczeń, odpowiedniego sprzętu i przyborów do ćwiczeń

Część zajęć podczas kursu odbywa się na sali wykładowej, a część na siłowni (sali Fitness) na specjalistycznym sprzęcie do ćwiczeń aerobowych oraz siłowych. 

Zagadnienia


Dzień 1

 • Podstawy teoretyczne Medycznego Treningu Terapeutycznego (MTT) 

 • Historia / cel / zawartość/ wskazania i przeciwwskazania

 • Sprawdzenie technicznych możliwości sprzętu – kryteria doboru urządzeń

 • Bezpieczeństwo, ustawienia i funkcjonalność urządzeń

 • Sensomotoryczne procesy uczenia się 

 • Rozgrzewka 

 • Dobór ćwiczeń

Nauka treningu z podstawową formą przygotowania motorycznego
 • Stopień 1 – Budowanie jednostki treningowej

 • Stopień 2 - Trening wytrzymałości mięśni

 • Stopień 3 - Trening przyrostu masy mięśniowej

 • Stopień 4 – Trening siły maksymalnej

 • Stopień 5 - Trening koordynacyjny

Ćwiczenia zwiększające zakres ruchu
Ćwiczenia stabilizujące
Dozowanie obciążenia w treningu siłowym i wytrzymałościowym
Zasady treningu dla specyficznych wskazań treningowych
 • Konstruowanie planu treningowego

 • Efekty

 • Testowanie: możliwości pomiaru w celu poprawy treningu

 • Dokumentacja i kontrola jakości

 • Motywacja

 • Ogólne psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczno-metodyczne aspekty treningu

 • Staw ramienny i stawy obręczy barkowej

Teoria -  Zasady treningu dla specyficznych wskazań treningowych
 • Anatomia funkcjonalna, biomechanika, patologia i ćwiczenia MTT

Praktyka
 • Specyficzne ćwiczenia stabilizujące bez przyrządów

 • Test maksymalnej siły – wyjaśnienie i pokaz

Praktyka
 • Ćwiczenia dla kończyn górnych i dolnych z testami maksymalnej siły

 • Metody treningu siłowego i sprzęt do ćwiczeń siłowych

 • Stopień 1 – budowanie jednostki treningowej

 • Stopień 2 - Trening wytrzymałości mięśni

 • Stopień 3 - Trening przyrostu masy mięśniowej

 • Stopień 4 – Trening 4x4 , RFD siły maksymalnej 

Ćwiczenia dla stawu ramiennego i stawów obręczy barkowej – wyjaśnienie
Praktyczne ćwiczenia MTT / 14 rodzajów ćwiczeń w programie leczenia nacelowanego na wskazania
Trening neuro-mięśniowy  / trening proprioceptywny dla poprawy siły i wytrzymałości

Dzień 2

Teoria - odcinek lędźwiowy kręgosłupa:
 • Anatomie funkcjonalna, biomechanika, patologia i ćwiczenia MTT

 • Omówienie problemu hipermobilności

Praktyka
 • Przygotowanie programów leczenia ukierunkowanych wg wskazań

 • Sensomotoryczne uczenie ruchów z kontrolą ustawienia pleców

 • Tyło i przodopochylenie miednicy, przemieszczanie ciała w przestrzeni

Teoria:
 • Specyficzne ćwiczenia stabilizujące odcinek lędźwiowy kręgosłupa bez przyrządów w leżeniu bokiem i przodem

 • Omówienie ćwiczeń mięśni brzucha

 • Ćwiczenia w siadzie

Praktyka
 • Przygotowanie programów leczenia wg wskazań

 • Ćwiczenia MTT dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa

 • Teoria i praktyka treningu wytrzymałościowego


Dzień 3

Teoria - odcinek szyjny kręgosłupa
 • Anatomie funkcjonalna, biomechanika, patologia i ćwiczenia MTT

Praktyka 
 • Zasady treningu ukierunkowanego na specyficzne wskazania

 • Ogólne ćwiczenia stabilizujące / szkoła pleców dla odcinka szyjnego kręgosłupa

 • Specyficzne ćwiczenia stabilizujące bez przyrządów

 • Specyficzne ćwiczenia stabilizujące bez przyrządów

 • Specyficzne ćwiczenia stabilizujące z prostymi przyrządami

Teoria - staw kolanowy
 • Anatomia funkcjonalna, biomechanika, patologia

 • Kinetyka i kinematyka

 • Biomechanika i obliczenia biomechaniczne

 • Siły i momenty sił, układy statyczne i dynamiczne, siła mięśni i siły działające na staw

 • Kinezjologia mechaniczna oraz biomechanika funkcjonalna dla określenia obciążeń

Praktyka 
 • Zasady w treningu ukierunkowanym na specyficzne wskazania

 • Testy na stabilność

 • Ćwiczenia MTT dla stawu kolanowego, biodrowego i skokowego

Teoria i praktyka dotycząca treningu wytrzymałościowego

Dzień 4

Teoria i praktyka – odcinek piersiowy kręgosłupa
 • Anatomia funkcjonalna, biomechanika, patologia i ćwiczenia MTT

 • Skolioza

Praktyka – na stołach
 • Pokaz programu ćwiczeń dla odcinka piersiowego kręgosłupa

 • Pokaz testów i ich wykonanie

 • Przygotowanie programów leczenia ukierunkowanych wg wskazań

 • Ćwiczenia MTT dla odcinka piersiowego kręgosłupa 

 • Skolioza

Teoria – staw biodrowy
 • Anatomia funkcjonalna, biomechanika, patologia i ćwiczenia MTT

 • Biomechaniczne wyliczenia w stawie biodrowym podczas MTT

 • Pomiary EMG

Praktyka
 • Przygotowanie programów leczenia ukierunkowanych wg wskazań

 • Ćwiczenia siłowe dla stawów biodrowych z jednoczesną trakcją

 • Centrowanie stawu biodrowego, specyficzne ćwiczenia siłowe dla określonych mięśni stawu biodrowego z wykorzystaniem i bez wykorzystania sprzętu

Terminy Szkoleń


Niestety nie znaleziono kusów spełniających kryteria wyszukiwania