Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.

Czym jest Terapia Manualna?

Ortopedyczna Terapia Manualna

Nowa specjalizacja we Fizjoterapii

Fizjoterapia to specjalizacja w obrębie medycyny wykorzystująca w leczeniu różne środki fizykalne np. prąd, ciepło, zimno, światło, wodę, pole magnetyczne, masaże i ruch. Nadzór merytoryczny nad kształceniem oraz wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty na całym świecie sprawuje WCPT (World Confederation for Physical Therapy) - tj. Światowa Konfederacja Terapii Fizykalnej.

W ramach tej organizacji wydzieliła się podgrupa - IFOMT (International Federation Orthopaedic Manipulative Therapists) tj. Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych, która nadzoruje w świecie kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji w krajach przystępujących do Federacji. Obecnie zmieniła się nieznacznie nazwa Federacji - dodano słowo"Physical". Pełna nazwa brzmi teraz: International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists. Pierwsze standardy kształcenia i egzaminowania fizjoterapeutów w tej specjalizacji tworzył jeden z głównych założycieli IFOMT - Prof. Freddy Kaltenborn.

Ortopedyczna Terapia Manualna jest więc wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa. Ponieważ badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty to ten sposób pracy określono mianem "terapii manualnej" (z jęz. łacińskiego manus - ręka).

Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można np. precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu w okolicy barku lub pośladka jest nadmiernie napięty mięsień, czy też uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Dokładne badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia, a inaczej leczy się uciśnięty nerw, inaczej zwyrodniały staw i inaczej zbytnio napięty lub skrócony mięsień. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych. Czasem będzie to poizometryczna relaksacja mięśni, czasem rozciąganie mięśni (stretching), czasem szybkie uruchomienie zablokowanych stawów w obrębie kręgosłupa (tzw. manipulacje - często towrzyszą temu słyszalne "kliknięcia") albo długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu kolanowego lub biodrowego (tzw. mobilizacja) lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych.

Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości.

Ten sposób pracy wymaga od fizjoterapeuty zainwestowania wielu środków finansowych na ustawiczne szkolenia oraz wielu lat trudnej fizycznej pracy z pacjentem. Z tego powodu specjalizacja ta należy do najtrudniejszych i stanowi elitarną specjalizację w grupie zawodowej fizjoterapeutów na całym świecie.