Ortopedyczna Terapia Manualna

(OMT – Orthopaedic Manual Therapy)

OMT CZĘŚĆ I: wyposaża w wiedzę i umiejętności

„Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept” To 10 kursów praktycznych (328 godzin szkolenia) kończących się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Po zdaniu egzaminu uzyskuje się Certyfikat ukończenia szkolenia „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”

OMT CZĘŚĆ II: doskonali warsztat pracy i poprawia skuteczność

„Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej” To 2 Kursy kliniczne z pacjentami oraz 2 Superwizje Kliniczne z pacjentami (144 godziny szkolenia) kończące się uzyskaniem Certyfikatu Jakości Usług

OMT CZĘŚĆ III: daje możliwość osiągnięcia poziomu mistrzowskiego

To bezpłatny i bez limitu czasowego cykl ustawicznych szkoleń dla osób posiadających Certyfikat Jakości Usług Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna.

Posiadanie Certyfikatu uprawnia do:

 • udziału w warsztatach praktycznych OMT - raz w roku
 • udziału on-line w szkoleniach wewnętrznych zespołu terapeutów manualnych Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna wraz z dostępem do nagrywanych materiałów szkoleniowych – każda środa 15.00 – 16.00
 • dostępu do zamkniętej grupy na Facebooku „Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna” gdzie rozpracowujemy wspólnie najtrudniejsze przypadki kliniczne.

Aby uczestniczyć w III części OMT trzeba najpierw wziąć udział w części I i II OMT.


Ortopedyczna Terapia Manualna

OMT CZĘŚĆ I

„Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" (328 godzin)


Opis szkolenia

Jest to szkolenie w terapii manualnej (ręcznej) opracowane przez dwóch norweskich fizjoterapeutów Freddy'ego Kaltenborna i Olafa Evjentha, którzy dla potrzeb grupy zawodowej fizjoterapeutów scalili wiedzę z zakresu:

 • osteopatii,
 • chiropraktyki,
 • medycyny ortopedycznej,
 • fizjoterapii,
 • medycznego treningu terapeutycznego i
 • sportu.

Szkolenie trwa około 3 lata (328 godzin lekcyjnych) i kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym.

Szkolenie „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" jest częścią rozbudowanego systemu Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Kaltenborn-Evjenth Concept -- NORDIC SYSTEM.

Po zdanym egzaminie końcowym z „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept" (MT- Manual Therapy) istnieje możliwość kontynuacji nauki w oparciu o Część II szkolenia OMT „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej". Uczestnicy doskonalą wtedy umiejętności ze szkoleń MT oraz nabywają nowe umiejętności badania i leczenia.

Cele szkolenia:

 • poznanie od podstaw anatomii, biomechaniki, patologii i kliniki;
 • nauka rozpoznawania przypadków klinicznych w oparciu o zasady wnioskowania klinicznego,
 • uzyskanie umiejętności palpacji szczegółów budowy anatomicznej,
 • uzyskanie manualnych umiejętności wykonania technik badania i leczenia różnych tkanek w obrębie kręgosłupa, kończyn oraz stawów skroniowo-żuchwowych (struktury mięśniowe, powięzie, struktury stawowe, struktury układu nerwowego, krążki międzykręgowe),
 • uzyskanie umiejętności planowania leczenia pacjentów oraz treningu osób zdrowych w oparciu o samodzielnie wykonywane ćwiczenia fizyczne i z użyciem różnego rodzaju sprzętu.

Szkolenie zostało podzielone na 9 obowiązkowych czterodniowych kursów (jeden kurs to 32 godziny nauczania) oznaczonych kolejno symbolami:  UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1, AWS2, MT- REHA (kurs REHA - 40 godzin) oraz nieobowiązkowego kursu REFRESHER (powtórzenie technik z całości szkolenia jako przygotowanie do egzaminu). Zazwyczaj w ciągu jednego roku kalendarzowego organizowane są 3 - 4 kursy. Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnik uzyskuje Certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept. Grupy są różnej wielkości, ale zasadą jest iż na około 10 uczestników (5 stołów) przypada jeden prowadzący (instruktor Kaltenborn-Evjenth OMT, który przy grupie większej niż 11 osób korzysta z pomocy swoich asystentów).

Kolejność szkoleń

Z uwagi na budowę programu najlepiej utrzymać zaplanowaną dla danej grupy kolejność szkoleń: UEX, OEX, UWS, OWS, AEX 1, AEX 2, AWS 1, AWS 2, MT- REHA, REFRESHER

Pierwszym szkoleniem jest zawsze kurs UEX (tu przedstawiane są podstawy teoretyczne do stosowania technik).

W przypadku nieobecności na jakimś etapie szkolenia istnieje możliwość uzupełnienia brakującego kursu z następną grupą lub w innej miejscowości. Kursy „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" organizowane są w Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Adresy kontaktowe podane są poniżej. Należy jednak pamiętać o zasadach:

 • Udział w kursie OEX przed kursem AEX 2
 • Udział w kursie UWS przed kursem OWS i AWS 1
 • Udział w kursie OWS przed kursem AWS 2
 • Udział w kursie MT-REHA możliwy już po ukończeniu 4 kursów: UEX, OEX, UWS, OWS
 • Udział w kursie REFRESHER i EGZAMINIE jedynie po ukończeniu wszystkich 9 kursów

Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz manualne (ręczne) umiejętności badania i leczenia dysfunkcji narządu ruchu w konkretnych przypadkach klinicznych. Diagnostyka i terapia dotyczy mięśni, powięzi, stawów, układu nerwowego i krążków międzykręgowych w obrębie kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Głównym polem stosowania technik jest ortopedia.

Kryteria udziału w szkoleni

Szkolenie kierowane jest do grupy zawodowej fizjoterapeutów i lekarzy. Dokumenty uprawniające do udziału:

 • dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego fizjoterapeuty lub lekarza oraz
 • Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZF) lub lekarza.

Koszt udziału w szkoleniu

Koszt udziału w każdym kursie wynosi 1650 zł i obejmuje:

 • udział w kursie
 • skrypt do każdego kursu z przedstawianymi technikami
 • podręczniki prof. F. Kaltenborna
 • najnowsze wydanie „Manualna mobilizacja stawów" (do kursu UEX)
 • „Kręgosłup - badanie manualne i mobilizacja" (do kursu UWS)
 • 2 pasy stabilizujące (do kursu UEX)
 • catering w czasie przerwy porannej i popołudniowej (kanapki, ciastka, owoce, desery, woda, soki, kawa, herbata)

Obiad uczestnicy nabywają we własnym zakresie i sami też muszą się zaopatrzyć w kliny i woreczki z piaskiem. Podczas szkoleń istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora:

 • klina Kaltenborna,
 • taśmy thera-band,
 • młotka neurologicznego

Szkolenie kończy się egzaminem. Opłata za Egzamin z Terapii Manualnej to koszt 600 zł (egzamin teoretyczny 200 zł + egzamin praktyczny 400 zł)

Miejsce szkolenia

Wszystkie Kursy oraz Egzamin z „Terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept", które odbywają się w Toruniu organizowane są w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń www.mcsm.torun.pl. W obiekcie do dyspozycji:

 • jasna, obszerna sala szkoleniowa (aż 300 m^2^) - ładny widok z V piętra (winda)
 • specjalny podest do prezentacji technik przez instruktora
 • obserwacja prezentacji i sporządzanie notatek przy stołach konferencyjnych
 • trening technik na profesjonalnych stołach do terapii manualnej Terapeuta M-S3.F4., które poprzez odpowiednie łamanie i wyposażenie w „banany" umożliwiają trening wszystkich technik metody „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept"
 • profesjonalny system nagłośnieniowy,
 • bardzo duży ekran,
 • oddzielne zaplecze męskie i damskie - szatnia, natrysk i WC
 • zaplecze noclegowe (podczas ograniczeń związanych z Covid-19 możliwe restrykcje)
 • zaplecze cateringowe (możliwość zakupienia taniego, smacznego obiadu)

Zgłoszenia na szkolenie„Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept" w Polsce


Ortopedyczna Terapia Manualna

OMT CZĘŚĆ II

„Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej” (144 godziny)


Opis szkolenia

OMT CZĘŚĆ II szkolenia OMT trwa około 1 roku (144 godziny lekcyjne) i jest ona kontynuacją Części I szkolenia OMT tzn. szkolenia „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”.

Dzięki połączeniu wysokich standardów kształcenia w Terapii Manualnej z wysokimi standardami leczenia pacjentów udało się stworzyć najbardziej efektywną formę doskonalenia umiejętności uczestników w oparciu o Kursy kliniczne i Superwizję kliniczną z udziałem pacjentów.

Szkolenie zostało podzielone na 4 Etapy (udział pacjentów w każdym etapie):

 • Kurs kliniczny nr 1 – Dolna część kręgosłupa / 4 dni (32 godziny)
 • Kurs kliniczny nr 2 – Górna część kręgosłupa / 4 dni (32 godziny)
 • Superwizja kliniczna bierna (asystowanie instruktorowi w jego pracy z pacjentami / 5 dni (40 godzin))
 • Superwizja kliniczna czynna (samodzielna praca z pacjentami przy wsparciu instruktora / 5 dni (40 godzin))

Cele szkolenia

 • doskonalenie wnioskowania klinicznego na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego – stawianie hipotez i ich potwierdzanie
 • doskonalenie sposobów postępowania w zależności od występujących objawów
 • doskonalenie wykonywania testów bezpieczeństwa (testy na stabilność segmentu kręgosłupa i badanie neurologiczne)
 • doskonalenie oceny ustawienia kości miednicy (kość krzyżowa i kości biodrowe)
 • ocena krzywizn kręgosłupa – norma czy wada postawy
 • doskonalenie oceny przykurczu mięśni wpływających na stan kręgosłupa
 • doskonalenie oceny ruchomości stawów krzyżowo-biodrowych oraz stawów międzykręgowych we wszystkich odcinkach kręgosłupa
 • doskonalenie lokalizacji segmentów hipermobilnych
 • doskonalenie lokalizacji segmentów hipomobilnych („zablokowanie”)
 • doskonalenie dotychczasowych i nauka nowych technik manipulacji w obrębie kręgosłupa
 • nauka ordynowania ćwiczeń fizycznych w przypadku określonych dysfunkcji w obrębie kręgosłupa
 • nauka ordynowania zasad profilaktyki dla ochrony kręgosłupa przed przeciążeniem w przypadku różnych aktywności życiowych
 • wykorzystanie testów kontrolnych w celu sprawdzenia skuteczności nauczanych technik
 • sprawdzenie umiejętności instruktora (Kursy kliniczne i Superwizja kliniczna bierna)
 • sprawdzenie i doskonalenie umiejętności uczestnika (Superwizja kliniczna czynna)

Kolejność szkoleń – 4 Etapy szkolenia

 • Etap 1 i 2 - jako pierwszy Kurs Kliniczny nr 1 lub Kurs Kliniczny nr 2 – obojętna kolejność – ale konieczny udział w obu Kursach Klinicznych przed podejściem do Etapu 3. Każdy Kurs Kliniczny – 4 dni (32 godziny)
 • Etap 3 – Superwizja kliniczna bierna – 5 dni (40 godzin)
 • Etap 4 – Superwizja kliniczna czynna – 5 dni (40 godzin)

Zakres wiedzy i umiejętności

Uczestnicy uzyskują wiedzę oraz manualne (ręczne) umiejętności badania i leczenia dysfunkcji narządu ruchu w konkretnych przypadkach klinicznych. Diagnostyka i terapia dotyczy mięśni, powięzi, stawów, układu nerwowego i krążków międzykręgowych w obrębie kończyn dolnych, górnych, kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych. Głównym polem stosowania technik jest ortopedia.

Kryteria udziału w szkoleniu

Szkolenie kierowane jest do grupy zawodowej fizjoterapeutów i lekarzy.

Dokumenty uprawniające do udziału w szkoleniu to:

 • Dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego fizjoterapeuty lub lekarza
 • Prawo Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (PWZF) lub lekarza.
 • Certyfikat końcowy po zdanym egzaminie z „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept”.
 • Zasadniczo II Część szkolenia w Ortopedycznej Terapii Manualnej jest kierowana do absolwentów I Części tj. absolwentów „Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept”, ale istnieje również możliwość udziału w Praktyce klinicznej dla absolwentów szkoleń innych uznanych w świecie metod terapii manualnej np. Cyriax Concept, Maitland Concept, Mulligan Concept itp. Dla absolwentów tych metod warunkiem udziału jest szkolenie zakończone pozytywnie zdanym egzaminem, a ilość godzin szkolenia nie może być mniejsza niż 280 godzin lekcyjnych. Instruktor prowadzący nauczanie podejmie decyzję o dopuszczeniu uczestnika do tej części szkolenia po zapoznaniu się z przedstawionym programem odbytych szkoleń kandydata.

Koszt udziału w szkoleniu

Koszt udziału w każdym Kursie Klinicznym wynosi 2000 zł i obejmuje:

 • udział w kursie
 • skrypt do każdego Kursu klinicznego z przedstawianymi technikami
 • catering w czasie przerwy porannej i popołudniowej (kanapki, ciastka, owoce, desery, woda, soki, kawa, herbata) Obiad uczestnicy nabywają we własnym zakresie i sami też muszą się zaopatrzyć w kliny i pasy do stabilizacji. Podczas szkoleń istnieje możliwość wypożyczenia od organizatora:
 • klina Kaltenborna,
 • taśmy thera-band,
 • młotka neurologicznego
 • pasa do stabilizacji

Koszt udziału w Superwizji klinicznej biernej (5 dni) oraz Superwizji klinicznej czynnej (5 dni) każdorazowo wynosi 1000 zł. Opłata obejmuje udział w szkoleniu oraz wydanie Certyfikatu. Superwizja kliniczna bierna i czynna

Obie Superwizje odbywają się w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku. Klinika przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę pobytową oraz żywieniową dla uczestników w trakcie trwania szkolenia.

Miejsce szkolenia

Kursy kliniczne nr 1 i nr 2 odbywają się w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży (MCSM) ul. Łokietka 3, 87-100 Toruń / www.mcsm.torun.pl .W obiekcie do dyspozycji:

 • obszerna sala szkoleniowa (aż 300 m2)
 • podest do pokazu technik ze stołem Terapeuta M-P7.F4.
 • obserwacja prezentacji i sporządzanie notatek przy stołach konferencyjnych
 • trening technik na profesjonalnych stołach do terapii manualnej Terapeuta M-S3.F4., które poprzez odpowiednie łamanie i wyposażenie w „banany” umożliwiają trening wszystkich technik metody „Terapia Manualna Kaltenborn-Evjenth Concept”
 • profesjonalny system nagłośnieniowy,
 • bardzo duży ekran,
 • oddzielne zaplecze męskie i damskie – szatnia, natrysk i WC
 • zaplecze noclegowe (podczas ograniczeń związanych z Covid-19 możliwe restrykcje)
 • zaplecze cateringowe (możliwość zakupienia taniego, smacznego obiadu)
Superwizja kliniczna bierna i Superwizja kliniczna czynna odbywają się w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” ul. Warzelniana 7 , 87-720 Ciechocinek / www.podtezniami.pl . W Klinice wymagany strój roboczy: biała koszulka polo, ciemne spodnie i obuwie na zmianę. Klinika przygotowała bardzo atrakcyjną ofertę pobytową oraz żywieniową dla uczestników w trakcie trwania szkolenia. Ustalanie terminów Superwizji klinicznej Superwizja kliniczna bierna – uczestnik indywidualnie ustala termin z instruktorem. Superwizja kliniczna czynna – dokładny harmonogram ustala Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”.

Zabezpieczenie udziału pacjentów Pod względem organizacyjnym pacjentów do Kursów klinicznych mogą zgłaszać uczestnicy. Każdy pacjent w związku ze swymi objawami musi być wcześniej zbadany przez lekarza, który podejmuje decyzję o braku przeciwwskazań do badania i leczenia manualnego. Przy braku zgłoszeń od uczestników pacjentów zabezpieczą organizatorzy. Pacjentów do Superwizji klinicznej biernej i czynnej zabezpiecza Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami”. Ze względu na specyfikę pracy podczas Superwizji klinicznej czynnej wymagana jest polisa OC uczestnika.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na szkolenie „Praktyka kliniczna z pacjentami w Terapii Manualnej”: [email protected]

Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl