Kurs 6Cena: 1850

(AEX 2) - Badanie i leczenie kończyny górnej

Kurs AEX 2 jest kontynuacją kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu OEX je potwierdzić.

Łokieć
MP nadgrzebieniowy
Nadgarstek
PIR dwugłowy
PIR dźwigacz
PIR nadgrzebieniowy
PIR prostowniki nadgarstka
Łokieć

Opis kursu


Kurs AEX 2 jest kontynuacją kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu OEX je potwierdzić. 

Podczas szkolenia w oparciu o informacje uzyskiwane podczas wywiadu:

 • doskonalony jest proces wnioskowania klinicznego
 • planowane jest ukierunkowane na te objawy badanie pacjenta poprzez odpowiednie testy
 • sprawdzana jest skuteczność leczenia manualnego poprzez odpowiednie testy kontrolne

Program kursu obejmuje również:

 • nowe techniki badania manualnego kończyny górnej
 • bardziej specyficzne techniki leczenia manualnego stawów i mięśni kończyny górnej
 • praktykę z zakresu masażu poprzecznego  tkanek w obrębie kończyny górnej
 • techniki stretchingu mięśni kończyny górnej. 

Zagadnienia


Dzień 1

Staw barkowy -  patologia i klinika 
 • niestabilność stawu ramiennego (uszkodzenie obrąbka, odwarstwienie torebki, złamanie krawędzi panewki, uszkodzenie Hilla-Sachsa, rozdarcia w pierścieniu rotatorów, uszkodzenia nerwów, zwichnięcia głowy kości ramiennej) – leczenie zachowawcze i operacyjne
 • artroza stawu ramiennego
 • zespoły ciasnoty podbarkowej 
 • uszkodzenia ścięgien mięśni np. nadgrzebieniowego i głowy długiej m dwugłowego ramienia
 • wapniejące zapalenie ścięgna 
 • ostre i chroniczne zapalenie kaletki podbarkowej
 • „zamrożony bark” – zarostowe zapalenie torebki stawowej
 • zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego
 • zwichnięcia stawu mostkowo-obojczykowego
Techniki specyficzne badania stawu barkowego
Testy prowokacyjne
 • badanie nerwu pośrodkowego w siadzie
 • „łuk bolesny”
 • test Neera
 • test Hawkinsa
 • test Kennedy/ Hawkinsa
 • test Yokum
 • test Jobe
 • test kompresji cieśni w pozycji zerowej stawu
Testy lokalizujące objawy bólowe - odwodzenie w stawie powoduje ból ramienia
 • staw ramienny czy staw barkowo-obojczykowy
 • staw ramienny czy cieśń podbarkowa
Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych i ograniczenia zakresu ruchu w rejonie stawu barkowego
 • dysk – zapalenie
 • dysk – hipermobilność
 • zapalenie korzenia nerwowego
 • wzorzec torebkowy stawu ramiennego
 • przykurcz mięśni
 • uszkodzenie mięśni
 • zespół cieśni podbarkowej
 • zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego
Techniki masażu poprzecznego w rejonie stawu barkowego
 • m czworoboczny część zstępująca – różne chwyty
 • przyczep mięśnia dźwigacza łopatki
 • brzusiec, przyczep i ścięgno m nadgrzebieniowego
 • brzusiec, przyczep i ścięgno m podgrzebieniowego
 • przyczep m naramiennego
 • brzusiec i ścięgno m podłopatkowego
Techniki specyficzne mobilizacji stawu ramiennego
 • trakcja w odwiedzeniu
 • rozciąganie zachyłka pachowego poprzez kość ramienną lub łopatkę
 • ślizg dogrzbietowy łopatki w submaksymalnym zgięciu
 • ślizg doogonowy w zgięciu w leżeniu tyłem z użyciem pasa
 • ślizg doogonowy w zgięciu i w odwiedzeniu w siadzie z użyciem pasa
 • automobilizacja poprzez ślizg doogonowy w zgięciu lub odwiedzeniu
 • ślizg dogrzbietowy w przywiedzeniu horyzontalnym
Techniki specyficzne mobilizacji stawów obręczy barkowej
 • mobilizacja łopatki względem klatki piersiowej (łopatka odstająca) w leżeniu bokiem lub przodem
 • trakcja w stawie mostkowo-obojczykowym przy krawędzi stołu
 • ślizg doogonowy w stawie barkowo-obojczykowym w leżeniu tyłem
Staw barkowy – przypadki kliniczne
Przypadek kliniczny nr 1 

Dzień 2

Przypadek kliniczny nr 2
Przypadek kliniczny nr 3
Przypadek kliniczny nr 4
Staw łokciowy – patologia i klinika
 • złamania i zwichnięcia
 • pourazowe kostnienie mięśni 
 • zespół łokcia tenisisty i golfisty
 • martwice niedokrwienne kości
 • osteochondroza i „myszka stawowa”
 • zapalenie kaletki łokciowej
 • przykurcz Volkmanna
 • zespół mięśnia nawrotnego obłego
 • zespół międzykostny przedni
 • zespół mięśnia odwracacza
 • zespół bruzdy nerwu łokciowego 
Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni)
 • masaż funkcyjny m dwugłowego ramienia – 2 techniki
 • masaż funkcyjny m ramiennego
 • masaż funkcyjny m trójgłowego ramienia – 2 techniki
 • masaż poprzeczny w zespole łokcia tenisisty
 • masaż poprzeczny w zespole łokcia golfisty
 • masaż poprzeczny rozcięgna m dwugłowego ramienia
Specyficzne techniki badania stawu łokciowego
 • ślizg dołokciowy i dopromieniowy kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i w wyproście
Specyficzne techniki mobilizacji stawu łokciowego
 • mobilizacja ślizgowa dołokciowo i/lub  dopromieniowo kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i/lub  w wyproście
 • mobilizacja poprzez rozwarcie po stronie promieniowej lub łokciowej
 • mobilizacja ślizgowa dobrzusznie lub dogrzbietowo kości łokciowej
 • mobilizacja ślizgowa centrująca powierzchnie stawowe po uzyskaniu rozwarcia
 • automobilizacja: trakcja w stawie, ślizg dopromieniowy lub dołokciowy
Staw łokciowy – przypadki kliniczne
Przypadek kliniczny nr 5
Przypadek kliniczny nr 6

Dzień 3

Przypadek kliniczny nr 7
Przypadek kliniczny nr 8
Skrót zasad stretchingu mięśni
Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej
 • m piersiowy większy – część brzuszna, mostkowo-żebrowa i obojczykowa – różne chwyty – obustronnie i jednostronnie
 • m najszerszy grzbietu
 • autostretching mięśni piersiowych większych i m najszerszego grzbietu
 • badanie zakresu ruchu zgięcia w stawie ramiennym – powtórzenie
 • m obły większy
 • m piersiowy mniejszy
 • m podobojczykowy
 • autostretching m piersowego mniejszego, obłego większego i podobojczykowego
 • m podgrzebieniowy, obły mniejszy  i podłopatkowy
 • autostretching m podgrzebieniowego
 • autostretching m podłopatkowego
 • m dwugłowy ramienia głowa długa
 • autostretching m dwugłowego ramienia
 • m naramienny i nadgrzebieniowy
 • autostretching m nadgrzebieniowego
Badanie długości mięśni
 • m czworoboczny część zstępująca
 • m dźwigacz łopatki
Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej – ciąg dalszy
 • czworoboczny część zstępująca
 • dźwigacz łopatki – 3 techniki
 • autostretching m czworobocznego cz zstępującej i m dźwigacza łopatki
 • m trójgłowy ramienia – 2 techniki
 • mm prostowniki promieniowe długi i krótki nadgarstka
 • m prostownik wspólny palców
 • autostretching m. prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka oraz m. prostownika wspólnego palców (prawy)
 • m odwracacz
 • autostretching m odwracacza
 • m nawrotny obły (głowa ramienna i łokciowa) oraz nawrotny czworoboczny 
 • m odwodziciel długi kciuka
 • m prostownik długi kciuka
 • m zginacz powierzchowny i głęboki palców
 • mm glistowate
 • autostretching mm zginacza powierzchownego i głebokiego palców

Dzień 4

Ręka – patologia i klinika
 • zespół cieśni nadgarstka – leczenie zachowawcze i operacyjne
 • ganglion
 • zapalenie pochewek ścięgnistych
 • zespół de Quervaina
 • palec spustowy (strzelający)
 • złamania – Collesa (loco typico) i Smitha
 • uraz wyprostny stawu nadgarstkowego 
 • pourazowe złamania kości nadgarstka
 • złamanie kości łódeczkowatej (jałowa martwica jako powikłanie)
 • zespół Sudecka – postępowanie 
Techniki leczenia stawu nadgarstkowego
 • ogólna mobilizacja trakcyjna w zgięciu grzbietowym i dłoniowym z użyciem pasa
 • mobilizacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka
 • manipulacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka (Go-Stop)
 • autotrakcja w zgięciu grzbietowym i dłoniowym nadgarstka
 • mobilizacja ślizgowa stawu nadgarstkowego poprzez kości przedramienia
 • ćwiczenie utrzymujące ruchomość stawu nadgarstkowego
 • mobilizacja ślizgowa kości nadgarstka chwytem kompaktowym
Ręka i staw nadgarstkowy – przypadki kliniczne  
Przypadek kliniczny nr 9
Przypadek kliniczny nr 10
Przypadek kliniczny nr 11

Terminy


Nie znaleziono wyników

Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl