Ta strona korzysta z plików cookie. Sprawdź politykę prywatności żeby dowiedzieć się więcej.
Szkoła pleców   "Pod Tężniami"

Kurs 6

(AEX 2) - Badanie i leczenie kończyny górnej

Kurs AEX 2 jest kontynuacją kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu OEX je potwierdzić.

Opis Kursu


Kurs AEX 2 jest kontynuacją kursu OEX i dotyczy kończyny górnej. Program obejmuje postępowanie w konkretnych przypadkach klinicznych. Na podstawie objawów różnych pacjentów uczestnicy muszą postawić swoje hipotezy i w oparciu o techniki z kursu OEX je potwierdzić. 

Podczas szkolenia w oparciu o informacje uzyskiwane podczas wywiadu:

 • doskonalony jest proces wnioskowania klinicznego

 • planowane jest ukierunkowane na te objawy badanie pacjenta poprzez odpowiednie testy

 • sprawdzana jest skuteczność leczenia manualnego poprzez odpowiednie testy kontrolne

Program kursu obejmuje również:

 • nowe techniki badania manualnego kończyny górnej

 • bardziej specyficzne techniki leczenia manualnego stawów i mięśni kończyny górnej

 • praktykę z zakresu masażu poprzecznego  tkanek w obrębie kończyny górnej

 • techniki stretchingu mięśni kończyny górnej. 

Zagadnienia


Dzień 1

Staw barkowy -  patologia i klinika 
 • niestabilność stawu ramiennego (uszkodzenie obrąbka, odwarstwienie torebki, złamanie krawędzi panewki, uszkodzenie Hilla-Sachsa, rozdarcia w pierścieniu rotatorów, uszkodzenia nerwów, zwichnięcia głowy kości ramiennej) – leczenie zachowawcze i operacyjne

 • artroza stawu ramiennego

 • zespoły ciasnoty podbarkowej 

 • uszkodzenia ścięgien mięśni np. nadgrzebieniowego i głowy długiej m dwugłowego ramienia

 • wapniejące zapalenie ścięgna 

 • ostre i chroniczne zapalenie kaletki podbarkowej

 • „zamrożony bark” – zarostowe zapalenie torebki stawowej

 • zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego

 • zwichnięcia stawu mostkowo-obojczykowego

Techniki specyficzne badania stawu barkowego
Testy prowokacyjne
 • badanie nerwu pośrodkowego w siadzie

 • „łuk bolesny”

 • test Neera

 • test Hawkinsa

 • test Kennedy/ Hawkinsa

 • test Yokum

 • test Jobe

 • test kompresji cieśni w pozycji zerowej stawu

Testy lokalizujące objawy bólowe - odwodzenie w stawie powoduje ból ramienia
 • staw ramienny czy staw barkowo-obojczykowy

 • staw ramienny czy cieśń podbarkowa

Diagnostyka różnicowa dolegliwości bólowych i ograniczenia zakresu ruchu w rejonie stawu barkowego
 • dysk – zapalenie

 • dysk – hipermobilność

 • zapalenie korzenia nerwowego

 • wzorzec torebkowy stawu ramiennego

 • przykurcz mięśni

 • uszkodzenie mięśni

 • zespół cieśni podbarkowej

 • zmiany zwyrodnieniowe stawu barkowo-obojczykowego

Techniki masażu poprzecznego w rejonie stawu barkowego
 • m czworoboczny część zstępująca – różne chwyty

 • przyczep mięśnia dźwigacza łopatki

 • brzusiec, przyczep i ścięgno m nadgrzebieniowego

 • brzusiec, przyczep i ścięgno m podgrzebieniowego

 • przyczep m naramiennego

 • brzusiec i ścięgno m podłopatkowego

Techniki specyficzne mobilizacji stawu ramiennego
 • trakcja w odwiedzeniu

 • rozciąganie zachyłka pachowego poprzez kość ramienną lub łopatkę

 • ślizg dogrzbietowy łopatki w submaksymalnym zgięciu

 • ślizg doogonowy w zgięciu w leżeniu tyłem z użyciem pasa

 • ślizg doogonowy w zgięciu i w odwiedzeniu w siadzie z użyciem pasa

 • automobilizacja poprzez ślizg doogonowy w zgięciu lub odwiedzeniu

 • ślizg dogrzbietowy w przywiedzeniu horyzontalnym

Techniki specyficzne mobilizacji stawów obręczy barkowej
 • mobilizacja łopatki względem klatki piersiowej (łopatka odstająca) w leżeniu bokiem lub przodem

 • trakcja w stawie mostkowo-obojczykowym przy krawędzi stołu

 • ślizg doogonowy w stawie barkowo-obojczykowym w leżeniu tyłem

Staw barkowy – przypadki kliniczne
Przypadek kliniczny nr 1 

Dzień 2

Przypadek kliniczny nr 2
Przypadek kliniczny nr 3
Przypadek kliniczny nr 4
Staw łokciowy – patologia i klinika
 • złamania i zwichnięcia

 • pourazowe kostnienie mięśni 

 • zespół łokcia tenisisty i golfisty

 • martwice niedokrwienne kości

 • osteochondroza i „myszka stawowa”

 • zapalenie kaletki łokciowej

 • przykurcz Volkmanna

 • zespół mięśnia nawrotnego obłego

 • zespół międzykostny przedni

 • zespół mięśnia odwracacza

 • zespół bruzdy nerwu łokciowego 

Techniki leczenia tkanek miękkich (mięśni)
 • masaż funkcyjny m dwugłowego ramienia – 2 techniki

 • masaż funkcyjny m ramiennego

 • masaż funkcyjny m trójgłowego ramienia – 2 techniki

 • masaż poprzeczny w zespole łokcia tenisisty

 • masaż poprzeczny w zespole łokcia golfisty

 • masaż poprzeczny rozcięgna m dwugłowego ramienia

Specyficzne techniki badania stawu łokciowego
 • ślizg dołokciowy i dopromieniowy kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i w wyproście

Specyficzne techniki mobilizacji stawu łokciowego
 • mobilizacja ślizgowa dołokciowo i/lub  dopromieniowo kości łokciowej w pozycji spoczynkowej, w zgięciu i/lub  w wyproście

 • mobilizacja poprzez rozwarcie po stronie promieniowej lub łokciowej

 • mobilizacja ślizgowa dobrzusznie lub dogrzbietowo kości łokciowej

 • mobilizacja ślizgowa centrująca powierzchnie stawowe po uzyskaniu rozwarcia

 • automobilizacja: trakcja w stawie, ślizg dopromieniowy lub dołokciowy

Staw łokciowy – przypadki kliniczne
Przypadek kliniczny nr 5
Przypadek kliniczny nr 6

Dzień 3

Przypadek kliniczny nr 7
Przypadek kliniczny nr 8
Skrót zasad stretchingu mięśni
Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej
 • m piersiowy większy – część brzuszna, mostkowo-żebrowa i obojczykowa – różne chwyty – obustronnie i jednostronnie

 • m najszerszy grzbietu

 • autostretching mięśni piersiowych większych i m najszerszego grzbietu

 • badanie zakresu ruchu zgięcia w stawie ramiennym – powtórzenie

 • m obły większy

 • m piersiowy mniejszy

 • m podobojczykowy

 • autostretching m piersowego mniejszego, obłego większego i podobojczykowego

 • m podgrzebieniowy, obły mniejszy  i podłopatkowy

 • autostretching m podgrzebieniowego

 • autostretching m podłopatkowego

 • m dwugłowy ramienia głowa długa

 • autostretching m dwugłowego ramienia

 • m naramienny i nadgrzebieniowy

 • autostretching m nadgrzebieniowego

Badanie długości mięśni
 • m czworoboczny część zstępująca

 • m dźwigacz łopatki

Techniki stretchingu mięśni kończyny górnej – ciąg dalszy
 • czworoboczny część zstępująca

 • dźwigacz łopatki – 3 techniki

 • autostretching m czworobocznego cz zstępującej i m dźwigacza łopatki

 • m trójgłowy ramienia – 2 techniki

 • mm prostowniki promieniowe długi i krótki nadgarstka

 • m prostownik wspólny palców

 • autostretching m. prostownika promieniowego długiego i krótkiego nadgarstka oraz m. prostownika wspólnego palców (prawy)

 • m odwracacz

 • autostretching m odwracacza

 • m nawrotny obły (głowa ramienna i łokciowa) oraz nawrotny czworoboczny 

 • m odwodziciel długi kciuka

 • m prostownik długi kciuka

 • m zginacz powierzchowny i głęboki palców

 • mm glistowate

 • autostretching mm zginacza powierzchownego i głebokiego palców


Dzień 4

Ręka – patologia i klinika
 • zespół cieśni nadgarstka – leczenie zachowawcze i operacyjne

 • ganglion

 • zapalenie pochewek ścięgnistych

 • zespół de Quervaina

 • palec spustowy (strzelający)

 • złamania – Collesa (loco typico) i Smitha

 • uraz wyprostny stawu nadgarstkowego 

 • pourazowe złamania kości nadgarstka

 • złamanie kości łódeczkowatej (jałowa martwica jako powikłanie)

 • zespół Sudecka – postępowanie 

Techniki leczenia stawu nadgarstkowego
 • ogólna mobilizacja trakcyjna w zgięciu grzbietowym i dłoniowym z użyciem pasa

 • mobilizacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka

 • manipulacja trakcyjna pojedynczych kości nadgarstka (Go-Stop)

 • autotrakcja w zgięciu grzbietowym i dłoniowym nadgarstka

 • mobilizacja ślizgowa stawu nadgarstkowego poprzez kości przedramienia

 • ćwiczenie utrzymujące ruchomość stawu nadgarstkowego

 • mobilizacja ślizgowa kości nadgarstka chwytem kompaktowym

Ręka i staw nadgarstkowy – przypadki kliniczne  
Przypadek kliniczny nr 9
Przypadek kliniczny nr 10
Przypadek kliniczny nr 11

Terminy Szkoleń


#SzkolenieGrupaTerminInstruktorzyMiejsce
6. (AEX 2) - Badanie i leczenie kończyny górnej1916.02 - 19.02.2023Mirosław Dębski
ToruńZgłoszenia