TECHNIKI MANIPULACJI

Techiki manipulacji

Symbolicznie polecam tą książkę.

Poznaj techniki manipulacji i już nigdy nie daj się "wpuścić w kanał".

W ostatnich kilku latach miałem sporo różnych doświadczeń związanych z osobami, które nie mają skrupułów w manipulowaniu ludźmi w celu osiągnięcia różnych korzyści – i to nie zawsze finansowych. Z tego powodu musiałem podjąć kilka odważnych decyzji w swoim życiu zawodowym i wreszcie zmobilizować się aby pokazać mechanizmy oddziaływania na nasze postrzeganie czasem złudnej rzeczywistości.

PIERWSZY SPOSÓB UŻYCIA TECHNIK MANIPULACJI

Szalę mojego oburzenia przechyliła informacja podana oficjalnie na stronie firmy BMK z Wrocławia. Ponieważ nie jestem w stanie zmienić tej informacji na ich stronie, to postanowiłem przedstawić swój pogląd na temat kształcenia w KEOMT w Polsce. Proszę najpierw się zapoznać z informacją ze strony BMK i zastanowić się co ona oznacza.

BMK ISOMT

Po jej przeczytaniu jako Instruktor międzynarodowy i reprezentant KEOMT w Polsce poprosiłem firmę BMK z Wrocławia o wytłumaczenie co oznacza informacja na ich stronie internetowej http://www.bmk.com.pl/fizjoterapia-3/omt-kaltenborn---evjenth-konzept/ :

że „Pozytywne zaliczenie końcowego egzaminu w BMK gwarantuje Ci międzynarodowe uprawnienia do manualnej pracy z pacjentem i jest honorowane przez większość kas chorych na świecie w tym VDEK Niemcy.”

Poprosiłem firmę BMK o:

  • załączenie odpowiednich dokumentów z państw, które gwarantują, że egzamin końcowy w BMK daje międzynarodowe uprawnienia do manualnej pracy z pacjentem oraz
  • załączenie odpowiednich dokumentów kas chorych z państw, które honorują egzamin końcowy z terapii manualnej zdawany właśnie w BMK.
  • Poprosiłem również o przedstawienie odpowiednich dokumentów z KEOMT, DGOMT, VDEK i IFOMPT, które potwierdzą informację ze strony internetowej BMK napisaną czerwonym drukiem:

„Nasz egzamin jako jedyny w Polsce jest akredytowany przez: KEOMT, DGOMT, VDEK, IFOMPT i uznawany na całym świecie!”

Nie otrzymałem żadnych dokumentów poza zwrotnym pismem zastraszającym, dlatego wnioskuję, że takich dokumentów po prostu nie ma. Gdyby były to dawno widniałyby już na stronie internetowej BMK.

To bardzo sprytna technika manipulacji.

Forma w jakiej firma BMK przedstawiła podane informacje dyskredytuje inne miejsca szkoleń w KEOMT w naszym kraju i daje złudzenie, że w BMK uczestnicy będą brać udział w czymś wyjątkowym. Obniżenie autorytetu innych placówek w Polsce szkolących w KEOMT powoduje duże zamieszanie zarówno wśród instruktorów jak i uczestników szkoleń. Z tego powodu postanowiłem przedstawić moją własną ocenę zaistniałej sytuacji.

Dla jasności - projekt ISOMT realizowany przez BMK jest tylko powieleniem programu podstawowego KEOMT jaki obowiązywał od 1998 roku zarówno w Konstancinie, Ciechocinku, Toruniu, Wrocławiu, Katowicach, Warszawie i ostatnio w Tychach. Program bazuje na szkole niemieckiej DGOMT, która reprezentuje metodę KEOMT w Niemczech. Uważam, że to bardzo dobra szkoła i wszyscy na niej bazujemy.

Jestem związany z metodą KEOMT równo 30 lat. Przeżyłem różne jej koleje zarówno w kraju jak i za granicą. Były tam wzloty i upadki, walka o władzę, prestiż i możliwość prowadzenia szkoleń.

Aby pozostawić po sobie jednolity przekaz Freddy Kaltenborn pod koniec swojego życia doprowadził do założenia organizacji KEOMT International (www.keomt.com) , która zrzesza zarówno instruktorów międzynarodowych, instruktorów narodowych oraz praktyków KEOMT. Statut organizacji ściśle określa jak można zostać członkiem praktykiem, asystentem oraz nauczycielem narodowym i międzynarodowym KEOMT.

Na międzynarodowej stronie internetowej widnieją wszyscy instruktorzy KEOMT. Ranga instruktorów międzynarodowych w procesie kształcenia w KEOMT na całym świecie jest taka sama. Ranga instruktorów narodowych na całym świecie też jest taka sama.

Jak to się ma do uprawnień w pracy fizjoterapeuty manualnego wykształconego w KEOMT w Polsce, a pracującego za granicą?

Każdy kraj wymaga różnej formy nostryfikacji dyplomu fizjoterapeuty. Jak jesteś już fizjoterapeutą w danym kraju, to masz otwarte wrota do dalszego kształcenia. Metoda KEOMT jest rozpoznawalna w wielu krajach świata. Gwarancję odpowiedniego przekazu metody KEOMT daje instruktor widniejący w bazie organizacji „KEOMT International”, a nie placówka szkoląca.

W szkoleniach KEOMT jakie prowadzę w Toruniu uczestniczyli i dalej uczestniczą polscy fizjoterapeuci, którzy pracują w Norwegii, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Holandii. Myślę, że w winnych centrach szkoleniowych w Polsce jest podobnie. Do tej pory nie zgłoszono mi żadnych problemów z wykonywaniem technik manualnych za granicą. Każda instytucja państwowa i kasa chorych może sprawdzić wiarygodność szkolenia sprawdzając kwalifikacje nauczyciela na stronie www.keomt.com .

DRUGI SPOSÓB UŻYCIA TECHNIK MANIPULACJI

Firma BMK posługuje się sformułowaniem, że egzamin zdawany w BMK posiada akredytację IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Therapists). Brzmi całkiem nieźle, ale jest to dość skuteczna technika manipulacji myśleniem fizjoterapeutów.

IFOMPT nie daje akredytacji żadnym placówkom, a jedynie państwom, które są reprezentowane przez organizacje fizjoterapeutów manualnych z tych krajów. Jeżeli w jakimś kraju jest kilka organizacji, to muszą one założyć organizację nadrzędną, która będzie reprezentantem całego kraju. Każda organizacja krajowa przed przyjęciem w poczet członków IFOMPT musi posiadać program kształcenia zatwierdzony przez Komisję standardów IFOMPT. Program jest dość ogólny i powinien jedynie zawierać zagadnienia z wyodrębnionych obszarów wiedzy i umiejętności w określonym przedziale godzinowym. Z tego powodu każdy kraj, a nawet różne organizacje danego kraju mogą posiadać zupełnie różne zakresowo programy kształcenia.

HISTORIA DĄŻENIA PSOTM DO IFOMPT

W latach 2006-2008 w ramach PSOTM (Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej) z pomocą finansową EU uzyskaną przez BMK oraz dzięki pomocy instruktorów Kaltenborn-Evjenth OMT odbyło się w Polsce pierwsze szkolenie OMT, które miało doprowadzić do członkostwa w IFOMPT. Razem z Lasse Thue ustalałem program kształcenia, ilość godzin oraz sposób przeprowadzenia egzaminu (wszystko zgodnie z ówczesnymi standardami IFOMT – wcześniejsza nazwa organizacji). W 2008 roku już po odbytym egzaminie OMT sprawy związane z wysłaniem i zatwierdzeniem dokumentów w IFOMT przejął z ramienia PSOTM Aleksander Kucza (BMK). Niestety, ale trwały one 6 lat - do 2014 roku i z tego względu, że zmieniły się w tym czasie standardy Polska (PSOTM) dalej była jedynie RIG – organizacją zainteresowaną wstąpieniem do IFOMPT.

Aby zrealizować nasze pragnienia bycia członkiem IFOMPT Zarząd PSOTM zrezygnował z bezowocnych działań BMK i powierzył przygotowanie nowego programu kształcenia poszerzonego o nowe wytyczne Komisji standardów IFOMPT Emanuelowi Smoktunowiczowi. Od 2014 do 2021 na bazie absolwentów kursów MT Kaltenborn-Evjenth uruchomił on bez posiadania ostatecznego programu kształcenia następne dwie grupy OMT. Do ciągle zmieniającego się programu kształcenia (na początku do prowadzenia dwóch, a potem do coraz większej ilości szkoleń) został wciągnięty przez Emanuela jako instruktor John Langendoen (instruktor metody Maitlanda), a po nim Jan Pool. Ponieważ obaj pracowali w IFOMPT w komisji standardów więc mieli przyspieszyć nasze członkostwo. Niestety, ale podczas prowadzonych w Polsce szkoleń podważali oni wśród uczestników szkolenia OMT wiarygodność metody KEOMT. Nie mieli racji, ale uczestnicy szkolenia nie mieli odpowiedniej wiedzy i umiejętności aby obalić ich tezy i przyjmowali przekazywaną wiedzę jako pewnik. To spowodowało bardzo dużą rozbieżność w ocenie i leczeniu pacjenta. Doświadczyłem tego podczas Superwizji jakie organizowałem dla potrzeb PSOTM w Klinice Pod Tężniami w Ciechocinku. Mimo moich uwag Emanuel Smoktunowicz nie chciał zmienić kierunku kształcenia w OMT na zgodny z linią KEOMT i dalej chciał rozwijać swoją własną firmę szkoleniową. To spowodowało podział w PSOTM i osoby skupione wokół Emanuela odeszły z PSOTM zakładając swoje nowe stowarzyszenie OMT. Osoby, które zostały w PSOTM chciały dalej robić coś twórczego, coś co podniesie ich wartość jako specjalistów OMT. Nikt nie widział problemu w tym, że każdy z członków pracował w specyficzny jedynie dla siebie sposób. Chciałem to wtedy zmienić, ujednolicić sposób postępowania z pacjentem, ale się nie udało.

Nowy Zarząd PSOTM stworzył nowy program kształcenia w OMT będący zlepkiem różnych popularnych obecnie form fizjoterapii, z których uczestnicy mieli sami zaadoptować dla siebie najbardziej korzystne dla nich techniki. Metoda KEOMT stała się teraz niepotrzebna i deprecjonowana przez ustanowionych przez siebie samych - nowych instruktorów PSOTM. Wprowadzenie do programu szkolenia kursów obejmujących manipulacje rotacyjne (HVLA – Andrzej Łahoda) spowodowało, że w listopadzie 2022 opuściłem PSOTM. To była dla mnie trudna decyzja. Zakładałem tą organizację. Będąc instruktorem międzynarodowym KEOMT, tłumaczem i wydawcą książek Freddyego Kaltenborna i będąc również jego uczniem byłem przeciwny prezentowaniu podczas szkoleń OMT w ramach PSOTM – technik manipulacji rotacyjnych. Już bardzo dawno zostały one wyeliminowane z metody KEOMT, a tu podczas szkolenia OMT dla PSOTM pod szyldem OMT Kaltenborn-Evjenth (takie jest LOGO - PSOTM) reklamuje się je jako bezpieczne i robi to prezes PSOTM. Dla mnie to hipokryzja. Sam wykonywałem takie techniki w przeszłości ponieważ nie znałem innych. Jednak z perspektywy czasu i nabytego 30 letniego doświadczenia w pracy z pacjentami uważam, że to był błąd i niepotrzebne uleganie popularności technik chiropraktycznych, których głównym celem jest „trzask”. Freddy i Olaf pozostawili nam bogaty zasób technik, które w sposób bardziej bezpieczny uruchomią wszystkie połączenia kręgosłupa. Wmawianie uczestnikom, że techniki manipulacji z użyciem rotacji są bezpieczne jest kłamstwem. Techniki rotacyjne na kręgosłupie szyjnym mogą prowadzić do udaru, a czasem nawet do śmierci. Odsyłam do artykułów w przeglądarce Google i wpisaniu „chiropraktyka a udar mózgu”, „brain stroke and chiropraktik”, „Schlaganfall und chiropraktik” oraz do wywiadu z Freddym Kaltenbornem https://vimeo.com/409578120/1b866364e9 . To, że takich przypadków jest na razie w Polsce niewiele nie zmienia faktu, że przy lawinowo zwiększającej się liczbie wykonywanych manipulacji rotacyjnych na pewno pojawią się w większej ilości.

TRZECI SPOSÓB UŻYCIA TECHNIK MANIPULACJI

Tym razem przez Zarząd PSOTM, który informuje – w sumie już od 2008 roku, że jest tuż, tuż przed wstąpieniem do IFOMPT i że Akademia OMT jest prowadzona zgodnie ze standardami IFOMPT.

PSOTM akademia

Nadmienię, że program Akademii OMT nie został wysłany do IFOMPT, ponieważ PSOTM nie jest aktualnie zarejestrowany w IFOMPT jako RIG. Na stronie PSOTM widnieje nieaktualna informacja wprowadzająca w błąd uczestników szkoleń. Aktualna informacja o członkach RIG w IFOMPT jest na stronie https://www.ifompt.org/About+IFOMPT.html na dole strony. Są tam dwie organizacje z Polski, ale nie ma tam PSOTM. Ciekawa manipulacja informacjami.

Chciałbym również podkreślić, że IFOMPT jest podgrupą World Physiotherapy (poprzednia nazwa WCPT zmieniona w 2020 r).

Aby jakieś państwo (tzn. organizacja fizjoterapeutów manualnych w tym kraju) stało się członkiem IFOMPT to jego członkowie muszą należeć do największej organizacji fizjoterapeutów z danego kraju (w Polsce jest to KIF), a ta organizacja musi być członkiem World Physiotherapy (poprzednia nazwa WCPT). Polska nie jest aktualnie członkiem World Physiotherapy (https://world.physio/our-members ) , dlatego żadna polska organizacja nie może zostać członkiem IFOMPT. Zamiast tego może jednak zostać członkiem RIG (Registered Interest Group) tzn. członkiem zainteresowanym wstąpieniem do IFOMPT. Sytuacja może się zmienić dopiero wtedy, gdy KIF wstąpi do World Physiotherapy. Oczywiście okres oczekiwania wiąże się z opłatą składek członkowskich.

PSOTM przez kilka lat był członkiem RIG. Takimi członkami RIG były jeszcze inne konkurujące ze sobą organizacje. Każda z nich chciała wyeliminować pozostałe w celu zdominowania rynku szkoleniowego w tej dziedzinie. Sytuacja się trochę zmieniła w ostatnim okresie. Szanse na członkostwo Polski w IFOMT zdecydowanie zmalały.

Jakie to ma znaczenie dla fizjoterapeuty manualnego pracującego z pacjentem? Chyba żadne. Najważniejsze są bezpieczne umiejętności jak najszybszej poprawy ograniczonej ruchomości, a ograniczenie nadmiernej ruchomości ciała pacjenta i przywrócenie mu zdolności do jego funkcjonowania bez dolegliwości bólowych. Dla mnie KEOMT Nordic System jest najbardziej perfekcyjny w tym obszarze. Jeżeli w mojej pracy pojawiły się jakieś ulepszenia w wykonaniu technik, to ich źródło jest w fundamentach naszej metody.

Freddy Kaltenborn wielokrotnie na naszych instruktorskich, międzynarodowych konferencjach KEOMT dziwił się, że razem z PSOTM bardzo pragniemy wstąpić do IFOMPT. On tworzył tą organizację i w ciągu swojego długiego życia widział w jakim idzie ona kierunku. Coraz więcej nauki i coraz mniej wysoko specjalistycznych umiejętności. Uważał, że wszystko co potrzeba w pracy z pacjentem mamy w KEOMT. Kiedyś naprawdę uważałem, że się mylił. Teraz kiedy obserwuję model funkcjonowania IFOMPT i sposób pracy osób decydujących o standardach oraz zasiadających we władzach tego stowarzyszenia uważam, że miał rację.

Kiedy to zrozumiałem, postanowiłem skoncentrować swoją energię nie na walczeniu o zmianę programu kształcenia PSOTM aby wejść do IFOMPT, ale na wyposażeniu jak największej ilości uczestników szkoleń w Toruniu w umiejętności na poziomie mistrzowskim. Przejmując pełną odpowiedzialność za całość szkolenia łącznie z organizacją Superwizji widzę sens tego wysiłku. Na poziomie Master pracujemy już tak samo i mamy taką samą skuteczność. Widzę też osoby, które w przyszłości po nas będą kontynuować dzieło KEOMT. One dostrzegły skarb jaki otrzymaliśmy i cierpliwie doskonalą swoje umiejętności odkrywając po drodze to czego jeszcze nie ma w żadnych podręcznikach do terapii manualnej.

CZWARTY SPOSÓB MANIPULACJI

W tym miejscu chciałbym jeszcze raz odnieść się do firmy BMK, która oprócz wspomnianego wcześniej szkolenia ISOMT organizuje również szkolenia manipulacji rotacyjnych HVLA prowadzone przez prezesa PSOTM Andrzeja Łahodę. Jedno kłuci się z drugim. W moim przekonaniu szkolenia w BMK stały się towarem, który na własną rękę nabywają fizjoterapeuci. Każdy z nich sam ma stworzyć na bazie oferowanych szkoleń swój własny specyficzny sposób pracy z pacjentem. Problem takiego podejścia pojawia się wtedy, gdy pacjent w przypadku braku poprawy stanu zdrowia chodząc po różnych gabinetach fizjoterapii otrzymuje zupełnie odmienne opinie i jest w tym wszystkim bardzo zagubiony i sfrustrowany.

PODSUMOWANIE

W życiu wszystko ulega zmianie, podobnie zmieniła się organizacja PSOTM oraz zmieniła się organizacja IFOMPT.

PSOTM w swoim nauczaniu odszedł od źródła. Podobnie IFOMPT zaczyna się od niego oddalać. Świadczy o tym list z 2020 roku od ostatniego żyjącego założyciela IFOMPT Stanleya Parisa do krajów członkowskich IFOMPT w pdf do pobrania po wpisaniu w google: „An Open Letter to Member Organizations of IFOMPT and to all Interested Parties”

W czym tkwi problem? W opanowaniu mistrzowskich umiejętności, co wymaga dużego nakładu pracy w ich treningu.

KILKA PRZEMYŚLEŃ Z WŁASNEGO DOŚWIADCZENIA

Aby być specjalistą o umiejętnościach zbliżonych do mistrzów, trzeba wieloletniej praktyki pod okiem instruktora. Najlepszym sposobem jest Superwizja podczas pracy z pacjentem nauczyciela w obecności ucznia, a potem praca ucznia z pacjentem w obecności nauczyciela. W przypadku różnic w wykonaniu technik najlepszy jest ich trening podczas Superwizji w zespołach 3 osobowych (nauczyciel i 2 uczniów). Technika na jednym uczniu w wykonaniu drugiego ucznia i nauczyciela jest porównywana przez pierwszego ucznia. Dzięki temu umiejętności zaczynają się wyrównywać. Uczeń sprawdza nauczyciela, a nauczyciel sprawdza ucznia. Jeśli wyniki nie są zbliżone, to wskazany trening do momentu uzyskania jednolitej techniki. Nie ma lepszego sposobu w dochodzeniu do mistrzostwa. Jedyną wadą jest to, że taki trening jest możliwy w przypadku małej ilości osób uczących się. Gdy będzie więcej mistrzów możliwości się zwiększą. Pracujemy nad tym.

Jeszcze raz podkreślę, że korzystając z 20-letniego doświadczenia nauczycielskiego obecnie wiem, że nie jestem w stanie nauczyć technik KEOMT do perfekcji bez Superwizji. Aby wszystkie techniki, których nauczam podczas szkoleń jako instruktor międzynarodowy KEOMT były skuteczne, to trzeba się przy nich wykazać olbrzymią perfekcją w wykonaniu. Jeśli ktoś nie opanuje tych technik, to aby się dobrze poczuć będzie twierdził, że metoda KEOMT jest przestarzała i nieskuteczna. Aby pokazać jaką skutecznością dysponujemy pozwalam uczestnikom szkoleń obserwować moją codzienną pracę z pacjentami. Moim marzeniem jest, aby kolejka do ich gabinetów była taka jak moja. Mam nadzieję, że dzięki temu moja będzie wtedy krótsza.

Pewnie większość osób czytających wie, że do pewnego czasu Superwizję mogłem prowadzić w Klinice Pod Tężniami w Ciechocinku.

Jednakże po wprowadzeniu przez prezesa zakazu organizowania Superwizji dla fizjoterapeutów spoza Kliniki, w styczniu 2023 postanowiłem zrezygnować z komfortu pracy na stanowisku Kierownika „Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. prof. F. Kaltenborna” i stworzyć takie miejsce, gdzie znowu będzie to możliwe. Był to duży stres związany z rezygnacją z bardzo dobrego uposażenia i po 24 latach pracy odejście z miejsca, które tworzyłem ze wspaniałym zespołem fizjoterapeutów i z udziałem profesora F. Kaltenborna. Zbyt cenna jest jednak wiedza i umiejętności, które uzyskałem zgłębiając metodę, aby zatrzymać je tylko dla siebie. Od lipca 2023 przyjmuję pacjentów, prowadzę szkolenia Master KEOMT oraz Superwizje KEOMT w „Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth” w Sanatorium uzdrowiskowym „Zdrowie” w Ciechocinku. Po kilkumiesięcznym wysiłku przy udziale wielu osób, które wspierają mnie w dalszym rozwoju KEOMT w Polsce udało mi się stworzyć jeszcze lepsze warunki we wszystkich płaszczyznach mojego działania. Oprócz Superwizji są to bezpłatne szkolenia on-line KEOMT Master, które odbywają się w każdą środę. Nagrywamy wtedy dla własnych potrzeb materiały filmowe i raz w roku organizujemy warsztaty – bezpłatne dla siebie i za symboliczną opłatą dla zainteresowanych kształceniem w KEOMT. Bezpłatne szkolenie Master daje możliwość opanowania tej trudnej profesji na poziomie mistrzowskim. Wiedzą o tym tylko te osoby, które wytrwale kroczą tą drogą.

MOJE MOTTO NA ZAKOŃCZENIE

Przestrzegam przed niebezpiecznymi manipulacjami, które na pierwszy rzut oka dają poczucie bezpieczeństwa. Moim zdaniem trzeba sięgać wzrokiem i dociekaniem nie powierzchownie, ale o wiele głębiej – aż do źródła.

Mirosław Dębski Instruktor międzynarodowy KEOMT

Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl