Kurs Powtórzeniowy Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept

Mirosław Dębski

Mirosław Dębski

19 września 2020

Warunek udziału w tym kursie to wcześniejszy udział w szkoleniach: UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1, AWS2.

To kurs podsumowujący prawie 3 letnie szkolenie Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept. Podczas szkolenia będę prezentował całe bloki badania oraz możliwości leczenia manualnego proponowane przez naszych mistrzów Freddyego Kaltenborna i Olafa Evjentha. Po prezentacjach będzie czas na szlifowanie najtrudniejszych umiejętności. Pracuję tymi technikami od 30 lat i wiem, że w przypadku moich pacjentów są one bardzo skuteczne. Wiem też, że jeżeli nie wykona się tych technik poprawnie technicznie, to nie uzyska się oczekiwanych efektów. Zdaję sobie też sprawę z tego, że ilość technik badania i leczenia oraz możliwości ich zastosowania jest tak wiele, że można się w tym wszystkim pogubić.

Aby jeszcze bardziej poprawić Państwa umiejętności oraz ukierunkować przygotowanie do egzaminu praktycznego na stronie internetowej https://debski-terapiamanualna.pl/kurs/exam zamieściłem pytania egzaminacyjne, które obowiązują również listopadzie 2023 roku (LISTA TYCH PYTAŃ PONIŻEJ). Nie ulegają one zmianie od wielu lat, ale mimo to jedynie niewielka liczba osób potrafi sobie z nimi poradzić bez problemu. Oznacza to, że wiele osób nie wykorzystuje w praktyce przedstawianych na kursach technik, a zatem są one w rękach wielu osób nieefektywne.

Aby to zmienić postanowiłem przygotować specjalne szkolenie, w którym zebrałem cały materiał w bloki tematyczne. Bloki te są jednocześnie „odpowiedziami praktycznymi” na wszystkie praktyczne pytania egzaminacyjne.

Jeżeli w dziedzinie Fizjoterapii wybraliście Państwo specjalizowanie się w terapii manualnej u pacjentów ortopedycznych, to w moim przekonaniu Kurs powtórzeniowy będzie podsumowaniem pierwszego etapu Państwa edukacji.

Program szkolenia:

1-szy dzień - kończyna górna

2-gi dzień – kończyna dolna

3-ci dzień – górna część kręgosłupa

4-ty dzień – dolna część kręgosłupa

DALSZE KSZTAŁCENIE Po zdanym egzaminie „Manual Therapy (MT) Kaltenborn Evjenth Concept” istnieje możliwość dalszego kształcenia na bazie „Orthopaedic Manual Therapy (OMT) Kaltenborn-Evjenth Concept” w oparciu o szkolenia z udziałem pacjentów. We współpracy z Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth w Sanatorium Uzdrowiskowym "Sdrowie" w Ciechocinku przygotowałem 4 etapy takiego szkolenia:

1. Kurs kliniczny nr 1 – Dolna część kręgosłupa

2. Kurs kliniczny nr 2 – Górna część kręgosłupa

3. Superwizja kliniczna bierna

4. Superwizja kliniczna czynna

W opinii uczestników oraz w mojej ocenie jest to najszybsza i najbardziej efektywna forma doskonalenia umiejętności terapeuty manualnego.

Informacje na ten temat zamieszczone są na stronie:

https://debski-terapiamanualna.pl/kursy#clinic

LISTA PYTAŃ NA EGZAMIN PRAKTYCZNY MANUAL THERAPY KALTENBORN-EVJENTH CONCEPT

Palce i śródręcze

 •  Badanie funkcji śródręcza i palców
 •  Mobilizacja stawów śródręcza
 •  Techniki tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. zginacza powierzchownego i głębokiego palców

Palce i śródręcze

 •  Badanie funkcji śródręcza i palców
 •  Mobilizacja stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka
 •  Rozciąganie m. prostownika wspólnego palców i prostownika wskaziciela

Nadgarstek

 •  Badanie funkcji stawu nadgarstkowego
 •  Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dołokciowego
 •  Specyficzna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dopromieniowego

Nadgarstek

 •  Badanie funkcji stawu nadgarstkowego
 •  Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia dłonioowego i odwodzenia dołokciowego
 •  Specyficzna mobilizacja kości nadgarstka po stronie promieniowej ograniczonego zgięcia dłoniowego

Nadgarstek

Otrzymujesz pacjenta z ograniczeniem zgięcia grzbietowego stawu nadgarstkowego. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg kości po stronie promieniowej nadgarstka oraz skrócenie mięśni zginaczy palców. Mięśnie prostowniki palców są bardzo osłabione. Stwórz plan leczenia tego pacjenta (ważna kolejność).

Przedramię

 •  Badanie funkcji przedramienia
 •  Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej pronacji
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika promieniowego nadgarstka długiego i krótkiego oraz m. odwracacza

Przedramię

 •  Badanie funkcji przedramienia
 •  Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej supinacji
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.zginacza łokciowego i promieniowego nadgarstka oraz m. nawrotnego obłego.

Staw łokciowy

 •  Badanie funkcji stawu łokciowego
 •  Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym wyproście
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. dwugłowego ramienia i m. nawrotnego obłego

Staw łokciowy

 •  Badanie funkcji stawu łokciowego
 •  Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym zgięciu
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. trójgłowego ramienia głowy długiej, przyśrodkowej i bocznej

Staw łokciowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym wyprostem w stawie łokciowym. Badanie wykazuje ograniczony ślizg grzbietowy i skrócenie m. dwugłowego ramienia. Mięsień trójgłowy ramienia wykazuje duże osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta

Staw barkowy

 •  Badanie funkcji stawu barkowego
 •  Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczeniu rotacji zewnętrznej, odwiedzenia i zgięcia
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. podłopatkowego oraz m. obłego większego

Staw barkowy

 •  Badanie funkcji stawu ramiennego
 •  Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej i wyproście
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. podgrzebieniowego i piersiowego większego

Staw barkowy

 •  Badanie funkcji stawu ramiennego
 •  Mobilizacja stawów obręczy barkowej
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. czworobocznego cz. zstępującej i m. dźwigacza łopatki

Staw barkowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym odwiedzeniem stawu ramiennego. Badanie wykazuje ograniczenie ślizgu doogonowego i skrócenie m. obłego większego. Pacjent ma typowy zły wzorzec ruchu obecny przy ograniczonym odwiedzeniu. Mięsień nadgrzebieniowy wykazuje duże osłabienie. Przedstaw proszę w kolejności program leczenia.

Staw barkowy

Przychodzi do ciebie pacjent po zaopatrzeniu operacyjnym nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego. Pacjent może w pełni obciążać staw. Podczas badania stwierdzasz ograniczenie zgięcia oraz rotacji zewnętrznej. Mięśnie są bardzo osłabione. Przedstaw proszę plan leczenia uwzględniając mobilizację występującego ograniczenia zakresu ruchu oraz zaplanuj program wzmacniający mięśnie warunkujące stabilność tego stawu.

Palce stóp i śródstopie

 •  Badanie funkcji palców stóp i śródstopia
 •  Mobilizacja stawów śródstopno-palcowych i stawów śródstopia
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika długiego palców oraz mm. zginaczy głębokich palców

Palce i śródstopie

 •  Badanie funkcji palców i śródstopia
 •  Mobilizacja i automobilizacja stawu śródstopno-palcowego palucha
 •  leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika długiego palucha i m. zginacza długiego palucha

Kości stępu

 •  Badanie funkcji stępu
 •  Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dogrzbietowym oraz mobilizacja kości piętowej przy dużym ograniczeniu inwersji i ewersji
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. trójgłowego łydki i m. zginacza długiego palców

Kości stępu

 •  Badanie funkcji stępu
 •  Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dopodeszwowym, kości skokowej przy ograniczonym ślizgu brzusznym oraz kości piętowej przy ograniczonej inwersji i ewersji
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. piszczelowego przedniego

Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent po urazie supinacyjnym stopy. W badaniu występuje skrócenie głowy przyśrodkowej m. brzuchatego łydki i m. piszczelowego przedniego oraz duże osłabienie mm. strzałkowych. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent z utrwalonym płaskostopiem (przykurcz w stawach). W badaniu ograniczenie ślizgu po stronie przyśrodkowej stopy, atrofia m. zginacza długiego palucha i m. piszczelowego tylnego. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Podudzie i staw kolanowy

 •  Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia
 •  mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu zgięcia
 •  mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu grzbietowym
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. czworogłowego

Podudzie i staw kolanowy

 •  Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia
 •  mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu wyprostu
 •  mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu brzusznym
 •  Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. kulszowo-goleniowych

Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent z bólem pod rzepką. W badaniu dysbalans mięśniowy z atrofią m. obszernego przyśrodkowego, skróceniem m. prostego uda, pasma biodrowo-piszczelowego oraz głowy krótkiej m. dwugłowego uda. Rzepka wykazuje ograniczenie przy przemieszczaniu w kierunku przyśrodkowym. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego przedniego (przeszczep z więzadła rzepki). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego tylnego (przeszczep sztuczny). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy

 •  Badanie funkcji stawu biodrowego
 •  Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej, wyproście i odwiedzeniu
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. pośladkowego małego i średniego oraz m. biodrowo-lędźwiowego

Staw biodrowy

 •  Badanie funkcji stawu biodrowego
 •  Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji zewnętrznej, zgięciu i odwiedzeniu
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. przywodzicieli oraz mm. rotatorów wewnętrznych

Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z ograniczeniem odwiedzenia w stawie biodrowym. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg w kierunku doogonowym oraz skrócenie mięśni przywodzicieli. Mięśnie pośladkowy średni i mały wykazują wyraźne osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z wzorcem torebkowym stawu biodrowego. Występuje u niego typowe osłabienie oraz skrócenie odpowiednich mięśni. Zaplanuj proszę leczenie tego pacjenta.

Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent 6 tygodni po wszczepieniu totalnej endoprotezy stawu biodrowego (cementowa). W badaniu stwierdzasz skrócenie m.prostego uda, m.biodrowo-lędźwiowego i mm.przywodzicieli. Zademonstruj rozciąganie tych mięśni oraz autostretching.

Stawy głowowe

 •  Badanie
 •  Mobilizacja stawów oraz rozciąganie skróconych mięśni podpotylicznych
 •  Automobilizacja

Hypermobilność C4-C5

 •  Badanie
 •  Leczenie
 •  Autostabilizacja

Przejście szyjno-piersiowe

 •  Badanie funkcji
 •  Mobilizacja dla poprawy wyprostu
 •  Automobilizacja

Hipomobilność C2-C3

 •  Badanie
 •  Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. dźwigacza łopatki
 •  Automobilizacja C2-C3 i autostretching m. dźwigacza łopatki

Stawy żeber 1-3

 •  Badanie
 •  Mobilizacja 1-go żebra
 •  Mobilizacja 3-go żebra

Stawy żeber 7-12

 •  Badanie
 •  Mobilizacja
 •  Automobilizacja

Hipomobilność Th4-Th5

 •  Badanie
 •  Trakcja (płaszczyzna dysku) i mobilizacja Th4-Th5
 •  Automobilizacja

Hipomobilność Th11-Th12

 •  Badanie
 •  Trakcja (stawy międzykręgowe) i mobilizacja
 •  Automobilizacja

Leczenie ZZSK (Choroby Bechterewa)

 •  Mobilizacja
 •  Rozciąganie
 •  Ćwiczenia wzmacniające mięśnie

Leczenie przy hipermobilności L5-S1

 •  Ćwiczenia stabilizujące
 •  Rozciąganie mięśni
 •  Instrukcje

Staw biodrowy / odcinek lędźwiowy / staw krzyżowo-biodrowy / m.biodrowo-lędźwiowy

 •  Badanie w pozycji stojącej
 •  Testy prowokacyjne dla stawu krzyżowo-biodrowego
 •  Mobilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w przypadku złego ustawienia (Sacrum caudalisatum et ventralisatum)

Hipermobilność stawu krzyżowo-biodrowego

 •  Badanie
 •  Leczenie
 •  Instrukcja

Podrażnienie nerwu kulszowego z poziomu L5-S1

 •  Badanie nerwu kulszowego i różnicowanie z mięśniami kulszowo-goleniowymi
 •  Trakcja
 •  Instrukcja

Hipermobilność L5-S1 i hipomobilność L3-L4

 •  Badanie nerwu udowego
 •  Mobilizacja L3
 •  Autotrakcja i leczenie przeciwbólowe L5-S1

Wykonaj testy bezpieczeństwa w obrębie kręgosłupa szyjnego


Zobacz również


Główne
Strona głównaInformacjeDla pacjentówDla terapeutówBaza wiedzyWizytaO mnieSzkoła pleców
Mirosław Dębski

Narodowy przedstawiciel Kaltenborn-Evjenth Concept

Instruktor międzynarodowy Kaltenborn-Evjenth OMT

Specjalista Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT

Organizator szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept w Toruniu

Miejsce pracy

Sanatorium Zdrowie

ul. Piłsudskiego 5

87-720 Ciechocinek

Kontakt

Web page design
and development
Jakub Dębski
dbski.pl