Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Co to jest terapia manualna?Ortopedyczna Terapia Manualna 
Nowa specjalizacja we Fizjoterapii

Fizjoterapia

to specjalizacja w obrębie medycyny wykorzystująca w leczeniu różne środki fizykalne np. prąd, ciepło, zimno, światło, wodę, pole magnetyczne, masaże i ruch.

Nadzór merytoryczny nad kształceniem oraz wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty na całym świecie sprawuje WCPT (World Confederation for Physical Therapy) - tj. Światowa Konfederacja Terapii Fizykalnej.

W ramach tej organizacji wydzieliła się podgrupa - IFOMT
(International Federation Orthopaedic Manipulative Therapists) tj. Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Terapeutów Manualnych, która nadzoruje w świecie kształcenie fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej dając wytyczne do wprowadzania tej nowej specjalizacji w krajach przystępujących do Federacji. Obecnie zmieniła się nieznacznie nazwa Federacji - dodano słowo"Physical". Pełna nazwa brzmi teraz: 
International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists.


Ortopedyczna Terapia Manualna jest więc wąską specjalizacją w obrębie Fizjoterapii ukierunkowaną na ręczne badanie i leczenie pacjentów z tzw. dysfunkcjami narządu ruchu, a więc z bólem, przykurczem i niestabilnością w obrębie stawów kończyn górnych, dolnych, stawów skroniowo-żuchwowych oraz w obrębie poszczególnych odcinków kręgosłupa.

Ponieważ badanie i leczenie wykonywane jest rękoma terapeuty to ten sposób pracy określono
mianem
"terapii manualnej"
(z jęz. łacińskiego manus - ręka).

Za pomocą specjalistycznych testów manualnych można np. precyzyjnie stwierdzić czy przyczyną bólu w okolicy barku lub pośladka jest nadmiernie napięty mięsień, czy też uciśnięty nerw, czy też zmieniony chorobowo staw. Dokładne badanie umożliwia zastosowanie precyzyjnego leczenia, a inaczej leczy się uciśnięty nerw, inaczej zwyrodniały staw i inaczej zbytnio napięty lub skrócony mięsień. Rodzaj zmienionej chorobowo tkanki warunkuje użycie specyficznych dla tej tkanki technik manualnych. Czasem będzie to poizometryczna relaksacja mięśni, czasem rozciąganie mięśni (stretching), czasem szybkie uruchomienie zablokowanych stawów w obrębie kręgosłupa (tzw. manipulacje - często towrzyszą temu słyszalne "kliknięcia") albo długo utrzymywane rozciąganie torebki stawowej zwyrodniałego stawu kolanowego lub biodrowego (tzw. mobilizacja) lub przywracanie ruchomości struktur nerwowych. Głównym celem terapeuty jest jak najszybsze przywrócenie bezbolesnych pozycji i ruchów ciała pacjenta oraz zapobieganie nawrotom dolegliwości. Ten sposób pracy wymaga od fizjoterapeuty zainwestowania wielu środków finansowych na ustawiczne szkolenia oraz wielu lat trudnej fizycznej pracy z pacjentem. Z tego powodu specjalizacja ta należy do najtrudniejszych i stanowi elitarną specjalizację w grupie zawodowej fizjoterapeutów na całym świecie.

Aby ujednolicić oraz utrzymać odpowiednio wysoki, międzynarodowy poziom kształcenia grupa ekspertów z IFOMPT ustanowiła standardy nauczania tej specjalizacji. Zawierają one zarówno obowiązujący zakres materiału jak i ilość godzin potrzebną na jego realizację (1000 godzin szkolenia obejmujących: kursy praktyczne, pracę z pacjentem pod nadzorem instruktora oraz przygotowanie pracy naukowej) . Aby kształcenie w Ortopedycznej Terapii Manualnej było uznane na całym świecie, muszą je prowadzić międzynarodowi nauczyciele posiadający już taką specjalizację. W Polsce specjalizacja ta oficjalnie nie istnieje, ponieważ brak było do tej pory odpowiedniej kadry instruktorskiej.

We wrześniu 2006 roku po raz pierwszy w Polsce razem z Aleksandrem Kuczą z Wrocławia zorganizowaliśmy grupę 30 fizjoterapeutów posiadających podstawowe wyszkolenie w Terapii Manualnej wraz z którą rozpoczęliśmy specjalizację w Ortopedycznej Terapii Manualnej wg Standardów IFOMPT. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawował prof. Lasse Thue z Norwegii, który jest założycielem metody zarejestrowanej jako Kaltenborn-Evjenth International Orthopädische Manuelle Therapie Kaltenborn-Evjenth Concept. To dzięki niemu szkolenia w ramach tej specjalizacji prowadzone były przez wielu wykwalifikowanych nauczycieli z zagranicy (Niemcy, Austria, Norwegia, Finlandia). W kwietniu 2008 roku jako pierwsza osoba z całej grupy pozytywnie zdałem egzamin OMT. Niebawem dołączył do mnie Grzegorz Balik. W styczniu 2009 roku w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku odbył się następny egzamin OMT. To międzynarodowe wykształcenie zdobyło wtedy kolejnych 11 terapeutów. Drugi egzamin dla pozostałej części grupy odbył się w listopadzie 2009 roku we Wrocławiu. Obecnie mamy w Polsce 18 terapeutów, którzy zdobyli to międzynarodowe wykształcenie.

Chcąc uzyskać status członka prestiżowej organizacji IFOMPT założyliśmy własne stowarzyszenie o nazwie
Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM),
którego pierwszym prezesem został mgr Grzegorz Balik.

Obecnie trwają czynności związane z rejestracją naszego kraju w IFOMPT. Po uzyskaniu statusu członka planowany jest program ustawicznych szkoleń dających możliwość uzyskania takich samych międzynarodowych kwalifikacji szerokiej liczbie polskich fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest ukończenie szkolenia podstawowego z Terapii Manualnej. Informacje na temat szkoleń podstawowych zamieszczone są zarówno na mojej stronie jak i na stronie Narodowej Reprezentacji Kaltenborn-Evjenth Concept

www.terapiamanualna.net.pl

Copyright (c)2009 Terapia manualna