Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

W związku z ukazaniem się w internecie oferty nielegalnych kursów terapii manualnej metody Kaltenborna i Evjentha informujemy, że kursy te mogą być prowadzone jedynie przez licencjonowanych nauczycieli akredytowanych przez międzynarodową organizację nauczycieli Kaltenborn-Evjenth OMT.


Udział w kursach Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha nie upoważnia do nauczania w tym zakresie. Niniejsza adnotacja widnieje na każdym certyfikacie ukończenia kursu.

W Polsce nauczycielami Metody Kaltenborna i Evjentha są:

Grzegorz Balik

Grzegorz Balik

 

 

Mirosław Dębski

Mirosław Dębski

 


Mirosław Kokosz

Mirosław Kokosz
Henryk Barej

Henryk Barej


Instruktorzy z zagranicy:


Sepp Hesslinger
Sepp Hesslinger

 


Christian Gloeck

Christian Gloeck

 


Lasse Thue

Lasse Thue

 


Andreas Gattermeier

Andreas Gattermeier

 


Matthias Burkert

Matthias Burkert


Prowadzenie nauczania przez inne osoby jest nielegalne. Metoda Kaltenborna i Evjentha jest zarejestrowana w urzędzie patentowym i wykorzystywanie nazwisk twórców bez odpowiedniej zgody (licencji) w celu prowadzenia nauczania stanowi naruszenie prawa.


Osoby, które zostały wprowadzone w błąd i uczestniczyły w nielegalnym kursie terapii manualnej wg koncepcji Kalenborna i Evjentha prowadzonym przez instruktora bez licencji prosimy o kontakt pod adresem: balik@terapiamanualna.net.pl lub debski.m@interia.pl .


Aby nauczać metody  Kaltenborna i Evjentha (jej elementów lub jej podstaw) należy wypełnić określone warunki ustalone przez zarząd Kaltenborn-Evjenth OMT. Warunki te kształtowały się od 1954 roku. Profesor Kaltenborn chcąc zachować wierny przekaz swojej metody następnym pokoleniom zarejestrował ją w 1991 roku w urzędzie patentowym i ustalił zasady mianowania nauczycieli. Nadzór nad  kształceniem instruktorów z ramienia założycieli metody sprawuje teraz zarząd Kaltenborn-Evjenth OMT.


Aby zostać instruktorem metody, kilkakrotnie należy asystować instruktorowi w całym cyklu szkolenia, następnie kilkakrotnie należy prowadzić zajęcia pod jego okiem (najpierw wybrane elementy kursów, potem wszystkie kursy w całości). Na końcu należy zdać egzamin przed przedstawicielami zarządu metody.

 

Aby zostać asystentem należy najpierw ukończyć szkolenie OMPT wg standardów IFOMPT (najwyższy poziom wyszkolenia w Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). W Polsce jest obecnie 19 fizjoterapeutów, którzy uzyskali taką specjalizację.

 

W przeszłości wiele osób na całym świecie próbowało wykorzystywać nazwę metody do prowadzenia nauczania bez odpowiednich kwalifikacji, ale proceder ten nigdy nie trwał długo. Wszystkie osoby bezprawnie wykorzystujące w nauczaniu nazwiska założycieli metody muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi egzekwowanymi na drodze sądowej.

Copyright (c)2009 Terapia manualna