Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Uwaga na nielegalne kursy !!!!!!!!!

W związku z ukazaniem się w internecie oferty nielegalnych kursów terapii manualnej metody Kaltenborna i Evjentha informujemy, że kursy te mogą być prowadzone jedynie przez licencjonowanych nauczycieli akredytowanych przez Kaltenborn-Evjenth OMT.

Udział w kursach Terapii Manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha nie upoważnia do nauczania w tym zakresie. Niniejsza adnotacja widnieje na każdym certyfikacie ukończenia kursu.

W Polsce instruktorami Metody Kaltenborna i Evjentha są:

 

Grzegorz Balik - wszystkie kursy Kaltenborn-Evjenth Concept

Mirosław Dębski - wszystkie kursy Kaltenborn-Evjenth Concept

Mirosław Kokosz - wsystkie kursy Kaltenborn-Evjenth Concept
Henryk Barej - kursy UEX, OEX

 

 

 

Prowadzenie nauczania przez inne osoby jest nielegalne. Metoda Kaltenborna i Evjentha jest zarejestrowana w urzędzie patentowym i wykorzystywanie nazwisk twórców bez odpowiedniej zgody (licencji) w celu prowadzenia nauczania stanowi naruszenie prawa.

 

 

Osoby, które zostały wprowadzone w błąd i uczestniczyły w nielegalnym kursie terapii manualnej wg koncepcji Kalenborna i Evjentha prowadzonym przez instruktora bez licencji prosimy o kontakt pod adresem: balik@terapiamanualna.net.pl lub debski.m@interia.pl .

 

Aby nauczać metody  Kaltenborna i Evjentha (jej elementów lub jej podstaw) należy wypełnić określone warunki ustalone przez zarząd Kaltenborn-Evjenth OMT. Warunki te kształtowały się od 1954 roku. Profesor Kaltenborn chcąc zachować wierny przekaz swojej metody następnym pokoleniom zarejestrował ją w 1991 roku w urzędzie patentowym i ustalił zasady mianowania nauczycieli. Nadzór nad kształceniem instruktorów z ramienia założycieli metody sprawuje teraz zarząd Kaltenborn-Evjenth OMT.

 

Aby zostać instruktorem metody, kilkakrotnie należy asystować instruktorowi w całym cyklu szkolenia, następnie kilkakrotnie należy prowadzić zajęcia pod jego okiem (najpierw wybrane elementy kursów, potem wszystkie kursy w całości). Na końcu należy zdać egzamin przed przedstawicielami zarządu metody.

Aby zostać asystentem należy najpierw ukończyć szkolenie OMPT wg standardów IFOMPT (najwyższy poziom wyszkolenia w Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). W Polsce jest obecnie 19 fizjoterapeutów, którzy uzyskali taką specjalizację.

W przeszłości wiele osób na całym świecie próbowało wykorzystywać nazwę metody do prowadzenia nauczania bez odpowiednich kwalifikacji, ale proceder ten nigdy nie trwał długo. Wszystkie osoby bezprawnie wykorzystujące w nauczaniu nazwiska założycieli metody muszą się liczyć z konsekwencjami prawnymi egzekwowanymi na drodze sądowej.

Copyright (c)2009 Terapia manualna