Terapia manualna
Mirosław Dębski
 


Publikacje:

  • Przekład z języka niemieckiego na język polski książki Freddyego M.Kaltenborna
    ” Manualne mobilizacje stawów kończyn “ 1996

  • Przekład z języka niemieckiego na język polski książki F.M.Kaltenborna
    “ Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja “ 1998

  • Przekład z języka niemieckiego na język polski książki Olafa Evjentha i Christiana Glocka ”Lokalizacja objawów w obrębie kręgosłupa i kończyn” 2002

  • Rozdział w podręczniku „Rehabilitacja Medyczna”  pt.: „Ortopedyczna terapia manualna Kaltenborna i Evjentha” Urban&Partner Wrocław 2003

  • Artykuł w Przeglądzie Medycznym Centrum Kształcenia i Rehabilitacji pt.: Prezentacja Metody OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept® na przykładzie „Bóle barku – badanie i leczenie manualne” . Wydanie 2/2008 rok

  •  Prezentacja Metody Ortopedycznej Terapii Manualnej Kaltenborna i Evjentha w "Praktycznej fizjoterapii & rehabilitacji" .Wydanie nr 7-8, 2010, ISSN: 2081-187X
Copyright (c)2009 Terapia manualna