Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Historia metody OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept® w Polsce

Metoda Kaltenborna i Evjentha trafiła do Polski dzięki zaangażowaniu mgr Grzegorza Balika, który w 1992 roku uzyskał zgodę Freddyego Kaltenborna na zorganizowanie pierwszej grupy fizjoterapeutów mającej się szkolić w tej dziedzinie w ramach szkolenia podstawowego.

Pierwszy kurs Kaltenborn-Evjenth Konzept w Polsce
Pierwszy kurs terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept w Polsce / Konstancin 1993
U góry od lewej: Ryszard Zawisz, tłumaczka języka niemieckiego, Mirosław Adamczyk, Zbigniew Rogala, Grzegorz Balik, Czesław Jezierski, Tomek Marek, Sepp Hesslinger, Maciej Iwanowski, Paweł Mierzwa, Edward Saulicz, Roman Woźniak, Krzysztof Gieremek. Na dole od lewej: Wacław Niedzielski, Grażyna Sozańska, Henryk Barej, Mirosław Dębski, Marek Kaliniak, Jerzy Szprynger, Krzysztof Marciniak (brakuje na zdjęciu Jacka Sobola oraz Sławomira Stefaniaka)

Szkolenie rozpoczęło się w 1993 roku w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, a poprowadził je międzynarodowy instruktor tej metody – Sepp Hesslinger (Niemcy). Lepsze warunki lokalowe spowodowały, że kolejne kursy odbywały się już w AWF w Katowicach. Z powodu bardzo wysokiej opłaty za udział w szkoleniu (kurs czterodniowy kosztował prawie 3-miesięczne wynagrodzenie fizjoterapeuty w szpitalu) całość kształcenia rozciągnęła się w czasie. W 1998 roku certyfikaty MT uzyskało pierwszych 13 osób. Spośród nich Freddy Kaltenborn mianował asystentami do pomocy przy kształceniu następnych grup Grzegorza Balika, Henryka Bareja oraz mnie. Dzięki temu grupy te mogły liczyć więcej osób. Korzystając z pomocy innych instruktorów metody Kaltenborna i Evjentha (Andreas Gatermeier, Matthias Burkert, Christian Gloeck, Heidi Sinz, Gunther Baumeister, Gabriele Fitzner-Otto) rozpoczęliśmy kształcenie po za Katowicami również w Konstancinie, Ciechocinku, Toruniu oraz Wrocławiu. Program nauczania w Polsce jest taki sam jak w innych krajach świata. W ciągu tych kilkunastu lat, które upłynęły wyszkolonych zostało w naszym kraju już kilkuset fizjoterapeutów. Szkolenie podstawowe trwa około 3 lat (256 godzin). Mogą w nim brać udział osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Szkolenie podzielone zostało na 8 czterodniowych kursów (jeden kurs to 32 godziny nauczania).

W 1999 roku Freddy Kaltenborn został zaproszony przez Polskie Towarzystwo Fizjoterapii na Kongres Fizjoterapii do Pabianic. Bya to jego pierwsza wizyta w naszym kraju. Podczas Kongresu prof Kaltenborn zrobił pokaz praktyczny manipulacji trakcyjnych w obrębie kręgosłupa.

od lewej Grzegorz Balik, Freddy Kaltenborn, Traudi Kaltenborn, Mirosław Dębski
Freddy Kaltenborn razem z żoną po raz pierwszy w Polsce / Łódź 1999
Od lewej: Grzegorz Balik, Freddy Kaltenborn, Traudi Kaltenborn, Mirosław Dębski


W kwietniu 2001 roku założyciel metody wraz z zarządem ustanowili dla Polski Narodową Reprezentację systemu OMT Kaltenborn – Evjenth Konzept ® . Odpowiedzialni za organizację oraz rozwój systemu w naszym kraju zostali dotychczasowi asystenci, a więc: mgr Grzegorz Balik (Warszawa), mgr Henryk Barej (Sokołów Podlaski) oraz ja. W 2002 roku po długim okresie asystowania zagranicznym nauczycielom razem z Mirosławem Kokoszem (Katowice) zostaliśmy mianowani nauczycielami podstawowych kursów kończynowych.

Narodowa Reprezentacja OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept
Od lewej: Henryk Barej, Grzegorz Balik, Mirosław Dębski

Jesienią 2002 roku Fredy Kaltenborn razem z małżonką byli gośćmi Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku. Podczas tego pobytu razem z żoną poprowadzili kurs manipulacyjny.


Kurs manipulacyjny. Ciechocinek 2002
Od lewej u góry: Freddy Kaltenborn, Paweł Droszyński, Grzegorz Balik.
Na dole od lewej: Traudi Kaltenborn, Mirosław Dębski, Ewa Badźmirowska.

We wrześniu 2006 roku po raz pierwszy w Polsce razem z Aleksandrem Kuczą z Wrocławia zorganizowaliśmy grupę 30 fizjoterapeutów posiadających podstawowe wyszkolenie w Terapii Manualnej wraz z którą rozpoczęliśmy specjalizację w „Orthopaedic Manual Physical Therapy” wg standardów IFOMPT.

Pierwsza grupa szkoląca się w Ortopedycznej Terapii Manualnej
Pierwsza grupa rozpoczynająca szkolenie OMT wg standardów IFOMPT / Wrocław 2006r

Bezpośredni nadzór merytoryczny nad szkoleniem sprawował prof. Lasse Thue z Norwegii, który jest współzałożycielem organizacji „Kaltenborn-Evjenth International Orthopädische Manuelle Therapie Kaltenborn-Evjenth Concept”. Jest on również osobą odpowiedzialną za kształcenie w metodzie OMT Kaltenborna i Evjentha na całym świecie. To dzięki niemu szkolenia w ramach tej specjalizacji prowadzone były przez wielu wykwalifikowanych nauczycieli z zagranicy (Niemcy, Austria, Norwegia, Finlandia). Na moją prośbę do programu naszego szkolenia włączyliśmy też elementy badania oraz leczenia z metody Maitlanda. To były pierwsze kursy tej metody w Polsce, a poprowadził je Thomas Hore (Niemcy). Dzięki dużej otwartości z obu stron poszerzyły się nasze horyzonty w spojrzeniu na problemy pacjenta. Ta wymiana doświadczeń byłą bardzo ubogacająca. W kwietniu 2008 roku po wcześniej odbytej superwizji (pracy z pacjentem w Centrum Rehabilitacji w Monachium pod nadzorem specjalisty OMT) jako pierwsza osoba z całej grupy pozytywnie zdałem egzamin OMT. Niebawem dołączył do mnie Grzegorz Balik. W listopadzie 2008 roku przy pomocy prof. Lasse Thue zorganizowałem taką superwizję w Polsce. Specjaliści OMT z zagranicy nadzorowali pracę terapeutów manualnych w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami w Ciechocinku oraz w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji w Warszawie. W styczniu 2009 roku w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku odbył się następny egzamin OMT. To międzynarodowe wykształcenie zdobyło wtedy kolejnych 11 terapeutów.

 


Pierwsi terapeuci OMT w Polsce
U góry od lewej, Aleksander Kucza, Rafał Krasicki, Piotr Łuszcz, Robert Kowalczyk, Przemysław Nietubyć, Marcin Podwika, Rafał Studnicki, Aleksander Kosendiak, Emanuel Smoktunowicz
na dole od lewej: Ewa Badźmirowska, Lasse Thue, Grzegorz Balik, Mirosław Dębski (brakuje Marcina Topyły)

Drugi egzamin dla pozostałej części grupy odbył się w listopadzie 2009 roku we Wrocławiu. Do naszego grona dołączyli wtedy : Maciej Jurasz, Maria Czader, Bartek Szpot, Bartosz Wnuk i Wiesław Król. Obecnie mamy więc w Polsce 18 terapeutów, którzy zdobyli to międzynarodowe wykształcenie. Chcąc uzyskać status członka prestiżowej organizacji IFOMPT założyliśmy własne stowarzyszenie o nazwie Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM), którego pierwszym prezesem został mgr Grzegorz Balik. Obecnie trwają czynności związane z rejestracją naszego kraju w IFOMPT. Po uzyskaniu statusu członka planowany jest program ustawicznych szkoleń dających możliwość uzyskania takich samych międzynarodowych kwalifikacji szerokiej liczbie polskich fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest ukończenie szkolenia podstawowego z Terapii Manualnej. Informacje na temat szkoleń podstawowych zamieszczone są w zakładce "Kursy - Szkolenie MT" oraz na stronie Narodowej Reprezentacji metody OMT Kaltenborn-Evjenth Concept: www.terapiamanualna.net.pl

Po uzyskaniu specjalizacji z OMT razem z Grzegorzem Balikiem zostaliśmy mianowani przez Kaltenborn-Evjenth International nauczycielami kursów kręgosłupowych w szkoleniu podstawowym. Spośród najlepszych terapeutów OMT mianowaliśmy następnych asystentów, którzy podążają obecnie naszymi śladami. 
Obecnie trwają czynności związane z rejestracją naszego kraju w IFOMPT. Po uzyskaniu statusu członka w tej Federacji planowany jest program ustawicznych szkoleń dających możliwość zdobycia takich samych międzynarodowych kwalifikacji szerokiej liczbie polskich fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest ukończenie szkolenia podstawowego z Terapii Manualnej. Informacje na temat nowego szkolenia OMT podane będą w zakładce "Kursy - Szkolenie OMT".

 

 

 

Copyright (c)2009 Terapia manualna