Terapia manualna
Mirosław Dębski
 


Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej

Stowarzyszenie zostało zawiązane poprzez terapeutów manualnych posiadających podstawowe wykształcenie w Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Konzept. Głównym celem Stowarzyszenia jest uzyskanie pełnego członkostwa w IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists). IFOMPT jest nową nazwą Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Terapeutów Manualnych. Wcześniejsza nazwa brzmiała IFOMT. Obecnie dodano słowo "Physical". Pełna nazwa brzmi więc teraz: Międzynarodowa Federacja Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych.

Aby uzyskać pełne członkostwo należy przejść przez system kształcenia w OMT oparty na Standardach ustanowionych przez ekspertów tej Międzynarodowej Federacji. Standardy IFOMPT powstały a
by ujednolicić oraz utrzymać odpowiednio wysoki, międzynarodowy poziom kształcenia. Zawierają one zarówno obowiązujący zakres materiału jak i ilość godzin potrzebną na jego realizację (ok. 1000 godzin szkolenia obejmujących: kursy praktyczne, pracę z pacjentem pod nadzorem instruktora oraz przygotowanie pracy naukowej) . Aby kształcenie w Ortopedycznej Terapii Manualnej było uznane na całym świecie, muszą je prowadzić międzynarodowi nauczyciele posiadający już taką specjalizację.

W Polsce szkolenie OMT (Orthopaedic Manipulative Therapy), które realizowane było przez członków PSOTM w latach 2006-2009 oparte było na Standardach IFOMPT.

IFOMPT jest podgrupą WCPT
(World Confederation for Physical Therapy - Światowej Konfederacji Fizjoterapeutów). Kształcenie w tej dziedzinie dotyczy więc wyłącznie grupy zawodowej fizjoterapeutów. Aby podejść do egzaminu OMT wymagany jest dyplom dający prawo wykonywania tego zawodu.

Obecnie trwają czynności związane z rejestracją naszego kraju w IFOMPT. Po uzyskaniu statusu członka w tej Federacji planowany jest program ustawicznych szkoleń dających możliwość zdobycia takich samych międzynarodowych kwalifikacji szerokiej liczbie polskich fizjoterapeutów. Warunkiem uczestnictwa w tym programie jest ukończenie szkolenia podstawowego z Terapii Manualnej. Informacje na temat szkoleń podstawowych zamieszczone są w zakładce "Kursy - Szkolenie MT"  oraz na stronie Narodowej Reprezentacji metody OMT Kaltenborn-Evjenth Concept:

www.terapiamanualna.net.pl


Copyright (c)2009 Terapia manualna