Terapia manualna
Mirosław Dębski
 


Szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy)
wg standardów IFOMPT (International Federation of Orthopaedic Manual Physical Therapists). Szkolenie jest najwyższym stopniem specjalizacji fizjoterapeutów w terapii manualnej na świecie. IFOMPT jest podgrupą WCPT (World Confederation for Physical Therapy). WCPT reprezentuje fizjoterapeutów całego świata. Kształcenie w terapii manualnej w ramach IFOMPT dotyczy zatem grupy zawodowej fizjoterapeutów. Aby wziąć udział w szkoleniu MT lub OMPT wymagany jest dyplom dający prawo wykonywania tego zawodu.

Szkolenie fizjoterapeutów w terapii manualnej wg standardów IFOMPT składa się z dwóch etapów :

- 1 ETAP - szkolenie MT (Manual Therapy)
to 296 godzin kształcenia podczas 9 kursów. Jest to szkolenie podstawowe w terapii manualnej w całości oparte na metodzie Kaltenborn-Evjenth OMT. Program szkolenia MT jest zawarty na mojej stronie WWW w Menu → Kursy → Szkolenie MT.
Szkolenie podstawowe trwa około 3 lata.
Koszt szkolenia MT to około 13 500 PLN.
Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom ukończenia szkolenia Terapii Manualnej wg Kaltenborn-Evjenth OMT (MT - Manual Therapy wg Kaltenborn-Evjenth OMT).

- 2 ETAP - szkolenie OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy, wcześniejsza nazwa OMT Orthopaedic Manual Therapy)  
to 700 godzin kształcenia obejmujących:
- kurs szczegółowej anatomii palpacyjnej
- kursy wnioskowania klinicznego
- kursy manipulacji stawów kręgosłupa i kończyn
- kurs terapii wisceralnej
- kurs neurodynamiki klinicznej
- 2 kursy kliniczne z pacjentami
- kurs interpretacji badań obrazowych: RTG, MR, CT, USG
- kurs z zakresu ortopedii i traumatologii - protokoły postępowania
- 2 tygodnie pracy z pacjentami pod okiem specjalisty OMT (Superwizja)
- przygotowanie pracy naukowej z zakresu terapii manualnej

Szkolenie OMPT jest szkoleniem zaawansowanym w terapii manualnej, a w niektórych krajach jest oficjalnie uznaną specjalizacją zawodową w fizjoterapii. Program zawiera także kursy prowadzone przez nauczycieli innych metod.

Aby rozpocząć szkolenie OMPT należy najpierw uzyskać certyfikat ukończenia szkolenia podstawowego MT !!!.
Szkolenie zaawansowane OMPT trwa około 3 - 4 lata.

Koszt szkolenia OMPT to około 25 000 PLN.
Po zdaniu egzaminu uzyskuje się dyplom OMPT - Orthopaedic Manual Physical Therapy.

Szkolenie MT i OMPT odbywa się w naszym kraju pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Ortopedycznej Terapii Manualnej.

System kształcenia w MT i OMPT oparty jest na Standardach ustanowionych przez ekspertów Międzynarodowej Federacji Ortopedycznych Fizjoterapeutów Manualnych (IFOMPT). Twórcą pierwszych standardów kształcenia i egzaminowania fizjoterapeutów w Ortopedycznej Terapii Manualnej był Prof. Freddy Kaltenborn. Obecnie Standardy określają zakres wiedzy i umiejętności, ale w pozwalają również na autonomię w tej dziedzinie. Umożliwia to kontynuację nauki w różnych systemach terapii manualnej na całym świecie. Aby kształcenie w „Ortopedycznej Fizjoterapii Manualnej" (OMPT) było uznane przez IFOMPT to muszą je prowadzić nauczyciele posiadający już taką specjalizację i musi ono obejmować odpowiednią ilość godzin.


Pierwsze w Polsce szkolenie OMPT oparte na standardach IFOMPT realizowane było przez członków PSOTM w latach 2006-2009 .

Ponieważ jestem odpowiedzialny za system kształcenia w OMPT, to chciałbym przeprosić osoby oczekujące na dalszą edukację za zwłokę w uruchomieniu następnych grup szkoleniowych. Standardy IFOMPT zmieniały się kilkakrotnie od 2009 roku. Obecnie pracujemy nad uwzględnieniem wszystkich zmian w nowym programie szkoleń.

System kształcenia w OMPT pod patronatem PSOTM wg. wstępnych założeń ma być kontynuacją szkolenia podstawowego w terapii manualnej opartym w głównej mierze na Kaltenborn-Evjenth OMT, a nie przeglądem różnych metod wykorzystywanych we fizjoterapii. Doskonalenie zawodowe to dochodzenie do perfekcji w wykonywaniu technik oraz w podejmowaniu szybkiej decycji w pracy z pacjentem. Głównym celem szkolenia OMPT jest ujednolicenie sposobu postępowania w określonych dysfunkcjach, a nie mnożenie różnorodności postępowania w przypadku określonych objawów pacjenta. Taka różnorodność postępowania jest możliwa dopiero wtedy, gdy uczastnicy w pełni opanują jednolity wzorzec postępowania w ramach szkolenia OMPT. Można się uczyć wielu technik manualnych i je wykonywać - ale nieskutecznie. Gdy technika jest nieskuteczna to terapeuta poszukuje innej. Innej techniki albo innej metody. Powodem takiej sytuacji jest najczęściej brak perfekcji w wykonaniu technik. Aby technika była skuteczna musi być wykonana po mistrzowsku. To wymaga czasu i wielu powtórzeń. Do tego właśnie jest szkolenie OMPT.

AKTUALNE INFORMACJE pod adresem:


Copyright (c)2009 Terapia manualna