Terapia manualna
Mirosław Dębski
 
Szkolenie MT (Manual Therapy)

logo OMT K-E


Jest to podstawowe szkolenie w terapii manualnej wg Koncepcji Kaltenborn-Evjenth i trwa około 3 lat (256 godzin). W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (prawo do wykonywania zabiegów kinezyterapii). Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu niezbędne jest przesłanie kopii dyplomu do organizatora. Szkolenie podzielone zostało na 9 czterodniowych kursów (jeden kurs to 32 godziny nauczania) oznaczonych symbolami:  UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1, AWS2, Kurs REHA (3-4 kursy w roku). Po pozytywnym zdaniu egzaminu (teoria i praktyka) uzyskuje się certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Konzept. Program nauczania w Polsce jest zgodny z programem nauczania w innych krajach. Ponieważ np. w Niemczech jeden kurs trwa 6 dni to całość szkolenia obejmuje odpowiednio mniejszą ilość kursów. Koszt udziału w jednym kursie wynosi około 1450 PLN (w zależności od miejsca szkolenia). Grupy są różnej wielkości, ale zasadą jest iż na około 10 uczestników (5 stołów) przypada jeden instruktor. Zasadniczo uczestnicy sami zaopatrują się w podręczniki, pasy, kliny, woreczki z piaskiem, młotki neurologiczne. Do kursów uczestnicy otrzymują również dodatkowe materiały w postaci skryptu.


Program szkolenia MT

"Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth Concept"


KURS nr 1 - (UEX)
BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ - kurs podstawowy

Historia terapii manualnej. Cechy charakterystyczne i podstawy teoretyczne metody Kaltenborna i Evjentha. Pojęcie dysfunkcji somatycznej i jej leczenia (ból, hipomobilność, hipermobilność). Pojęcie gry stawowej i oporu końcowego. Reguła wklęsło-wypukła Kaltenborna. Zasady ergonomii podczas pracy. Informacje o pomocach terapeutycznych: pasy, kliny, stoły. Schemat badania i leczenia.

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe techniki badania i leczenia stawów oraz mięśni kończyny dolnej. Przedstawiane są sposoby za pomocą których można szybko odróżnić przykurcz mięśniowy od torebkowo-więzadłowego albo ból mięśniowy od bólu stawowego.

Prezentowane techniki w specyficzny sposób pomagają odnaleźć dokładnie tą tkankę, która powoduje zaburzenie we funkcjonowaniu kończyny dolnej (np. tkankę, która boli podczas poruszania kończyną dolną). W zależności od rodzaju tkanki, która uległa uszkodzeniu wykonuje się specyficzne dla tej tkanki techniki leczenia. Inne techniki wykonuje się dla poprawy ruchu w stawie, inne dla zwiększenia elastyczności mięśni, inne w przypadku uszkodzenia ścięgna mięśnia lub przyczepu mięśnia do kości, inne dla poprawy trofiki stawu w przypadku zapalenia i inne w przypadku niestabilności stawu.

Czasem uszkodzenie tkanki spowodowane jest dysfunkcją innej okolicy ciała, która nie boli, ale nie przemieszcza się prawidłowo (z powodu przykurczu lub tzw. zablokowania). Terapeuta musi wtedy wykazać się wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami aby tą okolicę zlokalizować i poprawić jej ruchomość. Uszkodzona tkanka uzyskuje wtedy możliwość zdrowienia.

Całe szkolenie MT ( 9 kursów ) jest tak zaplanowane, aby stopniowo wyposażyć uczestników w taką wiedzę i takie umiejętności, które umożliwią szybką poprawę stanu pacjenta. Ważne jest przestrzeganie kolejności szkoleń, ponieważ każdy następny kurs bazuje na poprzednich już odbytych.


Program kursu UEX obejmuje:

Przedstawienie anatomii i biomechaniki kończyny dolnej.
Badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej kończyny dolnej.

Techniki badania:
Oglądanie pacjenta i szybkie badanie orientacyjne z określeniem wskazań i przeciwwskazań.
Ocenę stawów i mięśni poprzez ruchy anatomiczne (kątowe) czynne i bierne.
Testy na stabilność stawów.
Ocenę stawów poprzez badanie gry stawowej: trakcji, kompresji i ślizgu.
Określenie różnicy pomiędzy zablokowaniem stawu, a przykurczem torebkowo-więzadłowym.
Badanie mięśni poprzez testy oporowe.
Badanie palpacyjne uszkodzonych tkanek.
Ustalenie diagnozy biomechanicznej.

Wykonanie próby leczenia.

Monitorowanie postępów leczenia poprzez testy kontrolne.

Techniki leczenia stawów:
- leczenie bólu w przypadku zapalenia stawu (trakcja i ślizg w stopniu I i II)
- zwiększanie ruchomości (mobilizacja) stawu w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego poprzez trakcję i ślizg
w stopniu III
- zwiększanie ruchomości w przypadku zablokowania (manipulacja i inne techniki rozluźnienia stawu)
- przywracanie prawidłowej ruchomości w przypadku zmiany wzorca ruchu lub w przypadku upośledzenia ruchu
ślizgowego poprzez tzw. ślizg funkcyjny

Techniki leczenia mięśni:
- masaż funkcyjny
- masaż poprzeczny
- relaksacja i rozciąganie mięśni kończyny dolnej będą przedstawiane na kursie AEX 1

Przykładowe zagadnienia:

Staw biodrowy:
- leczenie przeciwbólowe w przypadku zapalenia stawu (coxarthritis)
- mobilizacja stawu w przypadku artrozy stawu (coxarthrosis)
- manipulacja stawu w przypadku zablokowania
- masaż funkcyjny i poprzeczny w przypadku leczenia mięśni

Staw kolanowy
- testy na stabilność stawu (więzadła krzyżowe, poboczne)
- testy łąkotkowe (postępowanie w przypadku uszkodzenia), badanie więzadeł "wieńcowych"
- leczenie stawu po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych (podstawowe informacje)
- mobilizacja stawu w przypadku artrozy lub po unieruchomieniu (przykurcz torebkowy)
- postępowanie w przypadku bolesności stawu rzepkowo-udowego (badanie i leczenie)
- badanie wysięku w stawie

Staw skokowy górny
- postępowanie w przypadku zablokowania, przykurczu i niestabilności
- leczenie mięśni podudzia (masż funkcyjny i poprzeczny)

Staw skokowy dolny
Badanie i leczenie z uwzględnieniem "komory" tylnej i przedniej

Stopa
Badanie ruchomości pod kątem zablokowania, przykurczu i niestabilności stawów stępu, śródstopia i palców. Postępowanie w przypadku płaskostopia, hallux valgus i hallux rigidus.


Kurs nr 2 - (OEX)
BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ - kurs podstawowy

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe techniki badania i leczenia stawów oraz mięśni kończyny górnej.

Przedstawiane są sposoby za pomocą których można szybko odróżnić przykurcz mięśniowy od torebkowo-więzadłowego albo ból mięśniowy od bólu stawowego. Prezentowane techniki w specyficzny sposób pomagają odnaleźć dokładnie tą tkankę, która powoduje zaburzenie we funkcjonowaniu kończyny górnej (np. tkankę, która boli podczas poruszania kończyną górną). W zależności od rodzaju tkanki, która uległa uszkodzeniu wykonuje się specyficzne dla tej tkanki techniki leczenie. Inne techniki wykonuje się dla poprawy ruchu w stawie, inne dla zwiększenia elastyczności mięśni, inne w przypadku uszkodzenia ścięgna mięśnia lub przyczepu mięśnia do kości, inne dla poprawy trofiki stawu w przypadku zapalenia i inne w przypadku niestabilności stawu.

Czasem uszkodzenie tkanki spowodowane jest dysfunkcją innej okolicy ciała, która nie boli, ale nie przemieszcza się prawidłowo. Terapeuta musi wtedy wykazać się wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami aby tą okolicę zlokalizować i poprawić jej ruchomość. Uszkodzona tkanka uzyskuje wtedy możliwość zdrowienia.

Program kursu OEX obejmuje:

Przedstawienie anatomii i biomechaniki kończyny górnej.
Badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej kończyny górnej.
Oglądanie pacjenta i szybkie badanie orientacyjne z określeniem wskazań i przeciwwskazań.
Ocenę stawów i mięśni poprzez ruchy anatomiczne (kątowe) czynne i bierne.
Testy na stabilność stawów.
Ocenę stawów poprzez badanie gry stawowej: trakcji, kompresji i ślizgu.
Określenie różnicy pomiędzy zablokowaniem stawu, a przykurczem torebkowo-więzadłowym.
Badanie mięśni poprzez testy oporowe.   Badanie palpacyjne uszkodzonych tkanek.
Ustalenie diagnozy biomechanicznej.
Wykonanie próby leczenia.
Monitorowanie postępów leczenia poprzez testy kontrolne.

Techniki leczenia stawów:
- leczenie bólu w przypadku zapalenia stawu (trakcja i ślizg w stopniu I i II)  
- zwiększanie ruchomości (mobilizacja) stawu w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego poprzez trakcję i ślizg
w stopniu III  
- zwiększanie ruchomości w przypadku zablokowania (manipulacja i inne techniki rozluźnienia stawu)  
- przywracanie prawidłowej ruchomości w przypadku zmiany wzorca ruchu lub w przypadku upośledzenia ruchu
ślizgowego poprzez tzw. ślizg funkcyjny

Techniki leczenia mięśni:
- masaż funkcyjny
- masaż poprzeczny
- relaksacja i rozciąganie mięśni kończyny górnej będą przedstawiane na kursie AEX 2

Przykładowe zagadnienia:

Staw nadgarstkowy
Badanie stawu obejmuje również precyzyjne testy ślizgowe pomiędzy małymi kośćmi nadgarstka.
Badanie i leczenie w przypadku zablokowania stawu (brak luźnego ruchu ślizgowego między kośćmi nadgarstka). Leczenie w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego np. po unieruchomieniu stawu przy złamaniu kości promieniowej w miejscu typowym.

Stawy palców
Przywracanie ruchu zgięcia i wyprostu po unieruchomieniu.

Stawy przedramienia
Przywracanie prawidłowej pronacji i supinacji.

Staw łokciowy
Pourazowy przykurcz w stawie łokciowym - badanie i leczenie
Zespół łokcia tenisisty - badanie i leczenie
Zespół łokcia golfisty - badanie i leczenie
Testy na stabilność stawu.
Badanie i leczenie przemieszczeń kości promieniowej względem kości łokciowej (dystalnie i proksymalnie).

Staw barkowy
Niestabilność stawu ramiennego
- uszkodzony obrąbek stawowy
- uszkodzenie więzadeł obrąbkowo-ramiennych
Zamrożony bark. 
Zespół cieśni podbarkowej
Uszkodzenie przyczepów i ścięgien mięśni pierścienia rotatorów oraz głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia
Różnicowanie uszkodzenia tkanek w cieśni podbarkowej 
Zwyrodnienie i zablokowanie stawu barkowo-obojczykowego

Kurs nr 3 (UWS) 
BADANIE I LECZENIE DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA – kurs podstawowy
(Badanie i leczenie miednicy oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz badanie odcinka piersiowego kręgosłupa)

Program kursu UWS:

Ogólne wprowadzenie:
- przyczyny bólu pleców
- ogólna budowa kręgosłupa, jego kształt, połączenia, więzadła i unerwienie
- segment ruchowy wg Junghansa

Wprowadzenie do badania kręgosłupa:
- mielopatia
- neuropatia
- uszkodzenie krążka międzykręgowego (dysku) – Derangement
- zespół postawy
- zespół dysfunkcji
- hipermobilność
- hipomobilność
- zmiany tkankowe – punkty spustowe

Anatomia oraz biomechanika połączeń miednicy.

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych miednicy
- pozorne i rzeczywiste skrócenie kończyny dolnej
- skręcenie miednicy

Badanie miednicy:
- testy czynne
- testy ruchomości
- testy prowokacyjne
- testy na stabilność

Leczenie miednicy:
- techniki tkanek miękkich (masaż poprzeczny, masaż funkcyjny): mm.pośladkowe, m.naprężacz powięzi szerokiej, mm.przywodziciele, więzadło biodrowo-lędźwiowe
- techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych
- techniki stabilizacji stawów krzyżowo-biodrowych

Anatomia i biomechanika odcinka lędźwiowego kręgosłupa:
- kości, więzadła, mięśnie
- stawy międzykręgowe
- staw „dyskowy”

Wzorce ruchu:
- ruchy sprzężone i niesprzężone
- podstawy biomechaniczne ryglowania i uruchamiania (mobilizacji) kręgosłupa

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych odcinka lędźwiowego

 

Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- badanie napięcia oraz ruchomości struktur nerwowych (test cięciwy łuku, test „slumpa”, test Lasegue’a, SLR-test, IVAN-test,
testowanie nerwu udowego)
- badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach
- badanie mięśni wskaźnikowych
- badanie odruchów kończyny dolnej, Babińskiego, klonicznego i brzusznego
- badanie ruchów globalnych sprzężonych i niesprzężonych oraz trakcji i kompresji
- badanie ruchów anatomicznych w jednym segmencie kręgosłupa: ruchy zginania, prostowania i rotacji
- badanie gry stawowej (w płaszczyźnie dysku) oraz test sprężynowania
- interpretacja testów: przykurcz, zablokowanie, niestabilność

Leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- techniki tkanek miękkich
- określenie wskazań i przeciwwskazań do mobilizacji
- trakcja w leczeniu dysku (trakcja ogólna, trakcja w segmencie, autotrakcja)
- mobilizacja zwiększająca zgięcie (również w ruchu sprzężonym)
- mobilizacja zwiększająca wyprost (również w ruchu sprzężonym)
- stabilizacja mięśniowa odcinka lędźwiowego

Anatomia oraz biomechanika odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej.
- kości, więzadła, mięśnie
- stawy międzykręgowe
- „staw dyskowy”
- stawy żebrowo-poprzeczne i żebrowo-kręgowe
- stawy żebrowo-mostkowe

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej

Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej
- testy bezpieczeństwa (żebra, kręgosłup)
- badanie ruchów globalnych sprzężonych i niesprzężonych oraz trakcji i kompresji
- badanie ruchów anatomicznych w jednym segmencie kręgosłupa:
ruchy zginania, prostowania i rotacji
- badanie gry stawowej (w płaszczyźnie dysku) oraz test sprężynowania
- interpretacja testów: przykurcz, zablokowanie, niestabilność
- badanie pozycji i ruchomości żeber


KURS nr 4 (OWS)
BADANIE I LECZENIE GÓRNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA – kurs podstawowy
(Leczenie odcinka piersiowego oraz badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa)

Program kursu OWS:

Leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa:
Techniki leczenia tkanek miękkich odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber
Techniki leczenia stawów żebrowo-kręgowych i żebrowo-poprzecznych
Techniki leczenia stawów międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa
Techniki leczenia krążków międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Anatomia i biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa

Palpacja szczegółów anatomicznych w odcinku szyjnym

Badanie ruchomości odcinka szyjnego
- dolnego (C2-Th3) oraz
- górnego (C0-C2)
Ruchy sprzężone i niesprzężone (globalne) oraz dokładne badanie ruchomości w każdym segmencie odcinka szyjnego kręgosłupa (zginanie, prostowanie, skłon boczny z rotacją)

Badanie układu nerwowego w rejonie odcinka szyjnego kręgosłupa
- testy napięciowe nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego
- testy ruchomości nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego
- badanie czucia dotyku i bólu w obrębie kończyny górnej
- badanie mięśni wskaźnikowych kończyny górnej
- badanie odruchów kończyny górnej

Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa
- więzadło poprzeczne zęba
- więzadła skrzydłowate
- tętnice kręgowe

Leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa
Techniki tkanek miękkich dla odcinka szyjnego górnego i dolnego kręgosłupa
Techniki leczenia stawów górnego odcinka szyjnego kręgosłupa
Techniki leczenia stawów dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa
Techniki leczenia krążków międzykręgowych
Techniki leczenia korzeni nerwowych


KURS nr 5 (AEX 1)
BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ - kurs zaawansowany
(Wnioskowanie kliniczne, techniki zaawansowane dla stawów oraz rozciąganie mięśni kończyny dolnej.)

Program kursu AEX 1:

Patologia i klinika kończyny dolnej

Stopa
- złamania podudzia wg Webera
- uraz supinacyjny i ewersyjny stopy
- deformacje stopy

Staw kolanowy
- gonartroza – przyczyny leczenie operacyjne i leczenie zachowawcze
- uszkodzenia torebkowo-więzadłowe – podział kliniczny
-
triada O´Donoghue
- uszkodzenia łąkotek


Staw biodrowy
- artroza stawu (koksartroza) – przyczyny, leczenie zachowawcze i operacyjne

Testy lokalizujące objawy bólowe (obciążenie KD jest bolesne)

Doskonalenie technik badania stawów – szybkie testy

Wnioskowanie kliniczne na podstawie wywiadu i wyników badania pacjenta
(przypadki kliniczne)

Gojenie tkanek po uszkodzeniu – jaka technika ręczna w jakim okresie

Techniki tkanek miękkich: masaż funkcyjny, poprzeczny i ślizg funkcyjny - zastosowanie

Podstawy teoretyczne rozciągania mięśni

Zasady rozciągania mięśni

Rozciąganie mięśni kończyny dolnej

Techniki zaawansowane leczenia stawów kończyny dolnej

Staw biodrowy:
- ślizg dobrzuszny i dogrzbietowy kości udowej
- autotrakcja
- rodzaje ćwiczeń

Staw kolanowy:
- masaż poprzeczny więzadeł wieńcowych
- ślizg dogrzbietowy kości udowej
- automobilizacja w celu zwiększenia zgięcia i wyprostu

Stopa:
- testy na stabilność
- trakcja za pomocą dźwigni poprzez przedramię


KURS nr 6 (AEX 2)
BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ – Kurs zaawansowany
Wnioskowanie kliniczne, techniki zaawansowane dla stawów oraz rozciąganie mięśni kończyny górnej.


Program kursu AEX 2:

Stretching i autostretching mięśni kończyny górnej.


Doskonalenie procesu wnioskowania klinicznego na podstawie konkretnych przypadków klinicznych (zbieranie wywiadu i szybkie testy diagnostyczne).


Patologia i klinika oraz techniki zaawansowane dla stawów i mięśni.

Staw barkowy:


Patologia i klinika:
Niestabilność stawu ramiennego - przyczyny, badanie i leczenie.
Artroza stawu ramiennego - badanie i leczenie.
Zespoły cieśni podbarkowej - testy prowokacyjne i leczenie manualne:
- uszkodzenia ścięgien mięśni pierścienia rotatorów i ich przyczepów do kości
- zapalenie kaletki podnaramienno-barkowej
Zamrożony bark - badanie i leczenie.
Zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym i mostkowo-obojczykowym.

Testy lokalizujące objawy bólowe: różnicowanie staw ramienny czy stawy obręczy barkowej.

Nowe techniki leczenia:

Mobilizacja łopatki względem żeber

Masaż poprzeczny:
- przyczepu, ścięgna i brzuśćca m. nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego
- ścięgna głowy długiej m.dwugłowego ramienia
- przyczepów do wyrostka barkowego m.naramiennego
- ścięgna m.podłopatkowego

Mobilizacja stawu ramiennego:
- trakcja w odwiedzeniu
- autotrakcja w stanie ostrym
- ślizg doogonowy w max zgięciu
- automobilizacja z użyciem pasa dla zwiększenia zgięcia i odwiedzenia
- specyficzne rozciąganie tylnej ściany torebki stawowej
- specyficzne rozciąganie zachyłka pachowego

Staw łokciowy
Patologia i klinika
- Złamania i zwichnięcia stawu.
- Myositis ossificans.
- Osteochondrosis dissecans.
- Bursitis olecrani.
- Przykurcz Volkmanna.
- Łokieć tenisisty i golfisty.
- Zespoły uciskowe nerwów.

Nowe techniki leczenia:

- masaż funkcyjny m. ramiennego, m. dwugłowego i trójgłowego ramienia
- masaż poprzeczny w przypadku łokcia golfisty i tenisisty
- mobilizacja stawu przez rozwarcie od strony promieniowej lub łokciowej
- mobilizacja ślizgowa stawu z użyciem rozwarcia od strony brzusznej lub grzbietowej
- automobilizacja stawu trakcyjna i ślizgowa

Ręka

Patologia i klinika
- Zespół cieśni nadgarstka.
- Ganglion.
- Zapalenie pochewek ścięgnistych.
- Palec spustowy.
- Złamania kości promieniowej i kości nadgarstka. 
- Jałowa martwica kości łódeczkowatej.
- Zespół Sudecka.

Nowe techniki leczenia:

- mobilizacja stawu nadgarstkowego z użyciem pasa
- mobilizacja pojedynczych kości nadgarstka chwytem kompaktowym.

 

KURS nr 7 (AWS 1)
BADANIE I LECZENIE DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA - kurs zaawansowanyProgram kursu AWS 1:

Wnioskowanie kliniczne w przypadku dolegliwości bólowych L-S

Patologia i klinika miednicy:
- dysfunkcje stawów krzyżowo-biodrowych - przyczyny i sposoby leczenia
- uszkodzenie kości biodrowej
- uszkodzenie kości krzyżowej
- zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego
- artroza stawów krzyżowo - biodrowych
- niestabilność stawów krzyżowo-biodrowych

Patologia i klinika odcinka lędźwiowego kręgosłupa (wskazania i przeciwwskazania)
- degeneracja połączeń międzykręgowych (dysk i stawy) - mikrourazy i urazy
- hipermobilność
- zespoły uciskowe korzeni nerwowych
- stenoza kanału kręgowego oraz otworu międzykręgowego
- złamania kręgów
- kręgoszczelina i kręgozmyk prawdziwy oraz rzekomy
- zapalenia, nowotwory, anomalie
- schorzenia metaboliczne i naczyniowe


Lokalizacja objawów bólowych w kompleksie: miednica – staw biodrowy – odcinek lędźwiowy
- ból podczas obciążenia kończyny dolnej
- zginanie L-S jest bolesne
- wyprost L-S w leżeniu przodem jest bolesny
- rotacja stawu biodrowego w leżeniu przodem jest bolesna

Różnicowanie przykurczu mięśni w rejonie miednicy

Krążek międzykręgowy:
- objawy uszkodzenia
- szczegółowe elementy badania i leczenia różnych faz uszkodzenia dysku
- zasady profilaktyki

Ucisk korzenia nerwowego:
- objawy uszkodzenia
- szczegółowe elementy badania i leczenia korzeni nerwowych
- mobilizacja nerwu kulszowego i udowego

Stenoza kanału kręgowego
– rozpoznanie i leczenie

Kręgozmyk i kręgoszczelina
- badanie i leczenie

Hypermobilność
– przyczyny, szczegółowe elementy badania i leczenia (sklerotyzacja)
- przykłady ćwiczeń

Filmy RTG przedstawiające ruchy sprzężone i ryglowanie kręgosłupa w odcinku TH i L-S

Stretching i autostretching mięśni oraz mobilizacja stawów odcinka L-S
-
z zaryglowaniem od dołu, od góry oraz z podwójnym ryglowaniem od dołu i od góry

Leczenie stawu krzyżowo – biodrowego
- uszkodzenie kości krzyżowej
- uszkodzenie kości biodrowej

Lokalizacja objawów bólowych: odcinek szyjny czy piersiowy – testy czynne
- zginanie
- prostowanie
- rotacja

Lokalizacja objawów bólowych w odcinku piersiowym kręgosłupa – testy bierne
- zginanie
- prostowanie
- rotacja

Lokalizacja objawów bólowych: staw międzykręgowy Th czy połączenie żebra z kręgosłupem

Stretching i autostretching mięśni w odcinku TH z zaryglowaniem odcinka lędźwiowego

Patologia i klinika odcinka piersiowego kręgosłupa.
- dyskopatia - rozpoznanie i leczenie
- mielopatia - objawy
- czerwona flaga!!! - objawy zapalenia, nowotworu, mielopatii
- dysfunkcje stawów
- urazy i złamania (sposoby stabilizacji)
- zespół Reitera, ZZSK, łuszczycowe zapalenie stawów
- skolioza - przyczyny, leczenie zachowawcze i operacyjne
- choroba Scheuermanna
- osteoporoza
- fibromialgia


KURS nr 8 (AWS 2)
BADANIE I LECZENIE GÓRNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA - kurs zaawansowany


Program kursu AWS 2:

Wnioskowanie kliniczne w przypadku dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa

Doskonalenie technik lokalizujących objawy bólowe w kompleksie: odcinek C i Th
- szukanie poziomu uszkodzenia
- szukanie uszkodzonej struktury na tym poziomie
- ocena okolic sąsiednich (czynników dodatkowych)

Krążek międzykręgowy w odcinku Th
- objawy uszkodzenia
- techniki badania (wskazane i przeciwwskazane)
- cel leczenia
- techniki leczenia
- testy kontrolne

Leczenie 1-go żebra z zaryglowaniem od dołu i od góry

Mobilizacja stawów odcinka piersiowego oraz żeber w leżeniu przodem z zaryglowaniem od góry

Uszkodzenia więzadeł w obrębie stawów głowowych
- objawy uszkodzenia
- sprawdzenie technik badania

Zawroty głowy i odkręgosłupowe bóle głowy
- przyczyny
- techniki badania – różnicowanie objawów
- leczenie BPPV

Testy lokalizujące objawy bólowe: odcinek szyjny górny czy dolny, stawy czy mięśnie
- ból podczas czynnego zginania
- ból podczas czynnego prostowania
- ból podczas czynnej rotacji

Brak skłonu bocznego głowy
– badanie przyczyny w kompleksie C0-C1-C2-C3

Postępowanie w przypadku:
- artrozy stawów międzykręgowych
- spondyloartrozy
- artrozy stawów Luschki
- stenozy kanału kręgowego

Stretching i autostretching
- mięśni odcinka szyjnego kręgosłupa (C0-Th3)
- mięśnie podpotyliczne
- mięśnie pochyłe, mostkowo-obojczykowo-sutkowy

Mobilizacja stawów odcinka szyjnego z zaryglowaniem od dołu

Mobilizacja ślizgowa C7-Th1 w leżeniu przodem i tyłem chwytem oburącz


Przedstawienie anatomii, biomechaniki, patologii i kliniki stawów skroniowo-żuchwowych:
- palpacja szczegółów budowy anatomicznej
- techniki badania stawów
- techniki leczenia tkanek miękkich (mięśnie)
- techniki mobilizacji stawów


Przykładowe zadania do wykonania przygotowujące do egzaminu MT

KURS REHA
jest kursem obowiązującym dla wszystkich grup rozpoczynających szkolenie od czerwca 2013 roku i obejmuje między innymi
program ćwiczeń w przypadku niestabilności :

  • stawu kolanowego
  • ramiennego
  • odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  • odcinka szyjnego kręgosłupa
  • program ćwiczeń uruchamiających odcinek piersiowy kręgosłupa

 


Copyright (c)2009 Terapia manualna