Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Podręczniki do kursów

Freddy M.Kaltenborn ”Manualne mobilizacje stawów kończyn“
Wydawnictwo Rolewski 1996 (do kursu UEX i OEX)

Freddy M.Kaltenborn “Kręgosłup – badanie manualne i mobilizacja“
Wydawnictwo Rolewski 1998 (do kursu UWS i OWS)

Olaf Evjenth i Christian Glock ”Lokalizacja objawów w obrębie kręgosłupa i kończyn”
Wydawnictwo Rolewski 2002 (do kursu AEX1 i AEX2 oraz AWS1 i AWS2)

Olaf Evjenth, Jern Hamberg "Muscle Stretching in Manual Therapy. Volume 1. The Extremities" (do kursu AEX1 i AEX2)

Olaf Evjenth, Jern Hamberg "Muscle Stretching in Manual Therapy. Volume 2. The Spinal Column and the T-M Joint" (do kursu AWS1 i AWS2)

Olaf Evjenth, Jern Hamberg "Autostretching" (do kursu AEX1, AEX2, AWS1 i AWS2)


"Myofascial Mobilization and Self-mobilization in OMT" . Volume I. Extremities. ISBN 978-84-606-9434-2

 

 

 

 

Copyright (c)2009 Terapia manualna