Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

OMPT

Szkolenie OMPT 2020 rok


Od początku 2019 roku w ramach Sekcji Terapii Manualnej Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (PTF) toczyły się rozmowy w sprawie wstąpienia Polski do International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapists (IFOMPT).

W realizacji tego przedsięwzięcia  biorą udział stowarzyszenia zajmujące się kształceniem w terapii manualnej w naszym kraju:

1. Polskie Towarzystwo Terapii Manualnej Holistycznej

2. Stowarzyszenie Terapeutów NOMPT Polska

3. OMT Poland

4. Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM)

5. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej


Na jednym ze spotkań zawiązano organizację parasolową, do której powyższe stowarzyszenia delegowały po 2 przedstawicieli.

Decyzją Zarządu delegatami naszego stowarztszenia (PSOTM) zostali:
- mgr Aleksander Kucza (PT OMPT) oraz
- dr Tomasz Adamczewski (PT OMPT).

Organizacja przyjęła nazwę: Ortopedyczna Manualna Fizjoterapia Polska (OMPT Poland).

Poszczególne stowarzyszenia przygotowują obecnie programy szkoleń tzw.  „CURRICULUM", które będą podstawą do uzyskania statusu pełnoprawnego członka IFOMPT.

Zatem dla jasności sytuacji to nie jedno stowarzyszenie będzie reprezentować nasz kraj, ale organizacja parasolowa „OMPT Poland", która dbać będzie o utrzymanie standardów IFOMPT w różnych programach kształcenia wyżej wymienionych 5 stowarzyszeń.    


W dniu 06 kwietnia 2019 roku odbyło się zebranie członków PSOTM. Ponieważ organizacja parasolowa OMPT Poland chce jak najszybciej uzyskać status członka IFOMPT to głównym tematem naszego zebrania było dopracowanie programu szkolenia Orthopaedic Manual Physical Therapy wg standardów IFOMPT.  


Poniżej propozycje  PSOTM dotyczące szkolenia w OMPT wg standardów IFOMPT.  


I. Warunki kształcenia się w Ortopedycznej Terapii Manualnej (OMT):

1. Baza - poziom wyjściowy:
- ukończenie szkoleń  z zakresu Manualnej Terapii (MT) w ilości 220 godzin zegarowych zakończonych egzaminem. Osoby, które ukończyły inne szkolenia niż „Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept" muszą dostarczyć certyfikat końcowy oraz program szkoleń z ilością godzin.    

2. Wymagane wykształcenie:
- Uzyskany tytuł magisterski z zakresu fizjoterapii (z nadanym nr prawa wykonywania zawodu).
- Uzyskany tytuł lekarski (z nadanym nr prawa wykonywania zawodu).  


II. Program szkoleń (projekt) w Ortopedycznej Fizjoterapii Manualnej (OMPT) zgodny  ze standardami IFOMPT


1. Techniki manipulacyjne - Grzegorz Balik / Daryl Herbert
- 3 moduły dot. stawów kręgosłupa,
- 1 moduł  dot. stawów obwodowych -kończyn

2. Neurodynamika kliniczna wg Michaela Shacklocka

3. Wnioskowanie kliniczne wg Maitlanda - Thomas Hore

4. Metodologia badań naukowych - Mirosław Kokosz.

5. Diagnostyka kliniczna i obrazowa
- „punkt  widzenia Ortopedy"  (2 dni) - lekarz ortopeda
-  „punkt  widzenia Neurochirurga" (2 dni) - lekarz neurochirurg

6. Kursy kliniczne z pacjentami - Mirosław Dębski i Ewa Badźmirowska
1. Moduł - dolna część kręgosłupa
2. Moduł górna część kręgosłupa

7. Nadzorowana praktyka kliniczna - część superwizji .
(Praca w grupach 4 - osobowych; 1 pacjent dla 4 uczestników szkolenia pod nadzorem 1 asystenta)
- 1 moduł - stawy kręgosłupa,
- 1 moduł  stawy obwodowe- kończyn

8. Fizjologia bólu - Anne Lies Pool Goondzwaard  (1 moduł- 4 dniowy)

9. Metody wspomagane:

A) Taping. Prowadzący: Tomasz Senderek

B) Punkty spustowe. Prowadzący: Michał Dylewski

10. Interna, Kardiologia - lekarz specjalista

11. Superwizja między innymi w Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej im. Prof. F. Kaltenborna w Klinice  Uzdrowiskowej pod Tężniami w Ciechocinku (2 x po 1 tygodniu).

12. Dodatkowe propozycje kursów:

A) Wprowadzenie do Terapii wisceralnej (1 moduł 4-dniowy).

B) Komunikacja z pacjentem, Zarządzanie, Marketing, Aspekty prawne (1 moduł 3-dniowy)

C) Anatomia sekcyjna (1 moduł 4-dniowy).

D) Techniki powięziowe w modelu FDM (1 moduł 4-dniowy).

E) Fibroliza (1 moduł 4-dniowy).


Do listopada 2019 (zebranie PSOTM) chcemy dopracować szczegóły, potwierdzić wszystkich instruktorów, zamknąć ostateczny program kształcenia (dotyczy Pkt 12. Dodatkowe propozycje kursów) oraz przedstawić ramowe koszty oraz miejsca odbycia takiej specjalizacji.  

Po zakończeniu tych prac niezbędne będzie podpisanie umowy z uczestnikiem na okres odbywania szkolenia.  

Pierwszeństwo udziału w szkoleniu OMPT mają absolwenci szkolenia „Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept". Szkolenie OMPT organizowane przez PSOTM jest kontynuacją "Orthopaedic Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept - Nordic System" wzbogaconą o elementy z innych metod fizjoterapeutycznych oraz o specjalistyczną wiedzę lekarską niezbędną do pracy terapeuty manualnego.

Decydować też będzie data zgłoszenia.  

Szkolenie planujemy uruchomić od 2020 roku.  


Osoby, które spełniają kryteria PSOTM do uczestnictwa w szkoleniu z OMPT mogą wysłać zgłoszenie na adres:  

szkolenia@debski-terapiamanualna.pl

Osoba odpowiedzialna za korespondencję: Marek Sójka.  


Informację przygotował
Mirosław Dębski

Copyright (c)2009 Terapia manualna