Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Egzamin końcowy ze szkolenia podstawowego w Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth OMT.
Po ukończeniu szkolenia MT (Manual Therapy) i uzyskaniu certyfikatu istnieje możliwość dalszego kształcenia w szkoleniu zaawansowanym OMPT (Orthopaedic Manual Physical Therapy). Szczegóły pod adresem: http://debski-terapiamanualna.pl/index.php?p=1_28_Szkolenie-OMPT

PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA na EGZAMIN TEORETYCZNY z TERAPII MANUALNEJ Kaltenborn-Evjenth OMT


Podczas egzaminu najczęściej sprawdzane są wiadomości z zakresu przedstawionego poniżej:


1. Cechy charakterystyczne metody MT Kaltenborn-Evjenth

- rotacja

- translacja

- toczenie z poślizgiem

- reguła wklęsło-wypukła

- gra stawowa

- płaszczyzna lecznicza

- zastosowanie trakcji kompresji i ślizgu

- stopnie ruchu

- jakość i ilość ruchu

- hipermobilność - przyczyny i postępowanie

- hipomobilność - przyczyny i postępowanie (mięśnie, stawy, układ nerwowy)

- patologiczny i fizjologiczny opór końcowy


2. Anatomia i biomechanika stawów kończyn, połączeń kręgosłupa oraz żeber

- funkcja, przebieg i przyczepy mięśni

- więzadła stabilizujące stawy

- ruchy anatomiczne w oparciu o regułę wklęsło wypukłą w stawach

- struktury hamujące ruchy anatomiczne w stawach kończyn i kręgosłupa - powodujące pojawienie się oporu końcowego


3. Patologia i klinika kończyny górnej, dolnej oraz kręgosłupa


4. Pozycje zerowe, spoczynkowe, zaryglowane oraz wzorce torebkowe w stawach kończyn.


5. Zespoły uciskowe korzeni nerwowych (mięśnie wskaźnikowe, odruchy, czucie)


6. Zespoły uciskowe obwodowego układu nerwowego - miejsca cieśni na przebiegu nerwów


7. Kolejność badania (schemat)


8. Zasady leczenia:

- leczenie przeciwbólowe - jakie techniki i dlaczego

- leczenia tkanek miękkich (mięśni, ich przyczepów i ścięgien): masaż funkcyjny i poprzeczny

- leczenia krążków międzykręgowych

- rozciągania mięśni

- ślizg funkcyjny

- mobilizacji stawów

- manipulacji stawów

- mobilizacji układu nerwowego


9. Zasady odróżniania przykurczu mięśniowego od przykurczu torebkowo-więzadłowego


10. Zasady ryglowania w obrębie kończyn oraz poszczególnych odcinków kręgosłupa


11. Fazy gojenia tkanek po ich uszkodzeniu (jaka faza ile trwa dni) z określeniem jakie stopnie ruchu można wtedy wykorzystywać do terapii


12. Testy bezpieczeństwa w obrębie kręgosłupa


13. Dysfunkcja somatyczna - postępowanieEGZAMIN PRAKTYCZNY - WSKAZÓWKI I PYTANIA


Aby zbadać funkcję jakiegoś stawu (np. stawu kolanowego) wg zadań przedstawionych poniżej należy to badanie wykonać wg kolejnych punktów schematu badania:


Schemat badania pacjenta (np. stawu kolanowego)

1. Wywiad

2. Oglądanie

3. Badanie ruchu (3a i 3b to ruchy anatomiczne do pomiaru zakresu ruchu oraz do prowokacji objawów bólowych)

3a. ruch czynny + dalej biernie

3b. ruch bierny + opór końcowy

3c. testy na stabilność

3d. badanie gry stawowej

4. Testy oporowe

5. Palpacja

6. Badania dodatkowe: neurologiczne, Rtg, MRI, CT, laboratoryjneW przypadku badania ogólnego całego odcinka kręgosłupa (np. TH) należy sprawdzić bolesność oraz zakresy wszystkich ruchów anatomicznych. Testy te będą testami kontrolnymi podczas leczenia.


Kolejność badania ogólnej ruchomości odcinka Th kręgosłupa:

1. ruch zgięcia

2. ruch wyprostu

3. ruchy sprzężone w zgięciu

4. ruchy sprzężone w wyproście

5. ruchy niesprzężone w zgięciu

6. ruchy niesprzężone w wyproście

7. trakcja i kompresja


W przypadku specyficznego badania kręgosłupa w jednym segmencie np.Th2-Th3 należy:


1. zbadać ile jest ruchu zgięcia

2. zbadać ile jest ruchu wyprostu

3. zbadać ile jest ruchu rotacji (czystej rotacji lub w ruchach sprzężonych)

4. zbadać grę stawową (w płaszczyźnie dysku)

6. ocenić test sprężynowania


Po tym badaniu można dopiero określić czy segment ten jest hipermobilny, hipomobilny (zablokowany lub przykurczony), czy też jest w nim odpowiednia ilość i jakość ruchu.


Po powyższych punktach gotowa jest diagnoza tymczasowa, którą trzeba potwierdzić poprzez leczenie próbne.Przykładowe pytania do egzaminu praktycznego z terapii manualnej Kaltenborn-Evjenth OMT


1. Palce i śródręcze

1. Badanie funkcji śródręcza i palców

2. Mobilizacja stawów śródręcza

3. Techniki tkanek miękkich oraz rozciąganie mm. zginacza powierzchownego i głębokiego palców


2. Palce i śródręcze

1. Badanie funkcji śródręcza i palców

2. Mobilizacja stawu nadgarstkowo-śródręcznego kciuka

3. Rozciąganie m. prostownika wspólnego palców i prostownika wskaziciela


3. Nadgarstek

1. Badanie funkcji stawu nadgarstkowego

2. Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dołokciowego

3. Specyficzna mobilizacja ograniczonego zgięcia grzbietowego i odwodzenia dopromieniowego


4. Nadgarstek

1. Badanie funkcji stawu nadgarstkowego

2. Ogólna mobilizacja ograniczonego zgięcia dłonioowego i odwodzenia dołokciowego

3. Specyficzna mobilizacja kości nadgarstka po stronie promieniowej ograniczonego zgięcia dłoniowego


5. Nadgarstek

Otrzymujesz pacjenta z ograniczeniem zgięcia grzbietowego stawu nadgarstkowego. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg kości po stronie promieniowej nadgarstka oraz skrócenie mięśni zginaczy palców. Mięśnie prostowniki palców są bardzo osłabione. Stwórz plan leczenia tego pacjenta (ważna kolejność).


6. Przedramię

1. Badanie funkcji przedramienia

2. Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej pronacji

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika promieniowego nadgarstka długiego i krótkiego oraz m. odwracacza


7. Przedramię

1. Badanie funkcji przedramienia

2. Mobilizacja przedramienia przy ograniczonej supinacji

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.zginacza łokciowego i promieniowego nadgarstka oraz m. nawrotnego obłego.8. Staw łokciowy

1. Badanie funkcji stawu łokciowego

2. Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym wyproście

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. dwugłowego ramienia i m. nawrotnego obłego


9. Staw łokciowy

1. Badanie funkcji stawu łokciowego

2. Mobilizacja stawu łokciowego przy ograniczonym zgięciu

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. trójgłowego ramienia głowy długiej, przyśrodkowej i bocznej


10. Staw łokciowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym wyprostem w stawie łokciowym. Badanie wykazuje ograniczony ślizg grzbietowy i skrócenie m. dwugłowego ramienia. Mięsień trójgłowy ramienia wykazuje duże osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta


11. Staw barkowy

1. Badanie funkcji stawu barkowego

2. Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczeniu rotacji zewnętrznej, odwiedzenia i zgięcia

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. podłopatkowego oraz m. obłego większego


12. Staw barkowy

1. Badanie funkcji stawu ramiennego

2. Mobilizacja stawu ramiennego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej i wyproście

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. podgrzebieniowego i piersiowego większego


13. Staw barkowy

1. Badanie funkcji stawu ramiennego

2. Mobilizacja stawów obręczy barkowej

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m. czworobocznego cz. zstępującej i m. dźwigacza łopatki


14. Staw barkowy

Przyszedł do ciebie pacjent z ograniczonym odwiedzeniem stawu ramiennego. Badanie wykazuje ograniczenie ślizgu doogonowego i skrócenie m. obłego większego. Pacjent ma typowy zły wzorzec ruchu obecny przy ograniczonym odwiedzeniu. Mięsień nadgrzebieniowy wykazuje duże osłabienie. Przedstaw proszę w kolejności program leczenia.


15. Staw barkowy

Przychodzi do ciebie pacjent po zaopatrzeniu operacyjnym nawykowego zwichnięcia stawu ramiennego. Pacjent może w pełni obciążać staw. Podczas badania stwierdzasz ograniczenie zgięcia oraz rotacji zewnętrznej. Mięśnie są bardzo osłabione. Przedstaw proszę plan leczenia uwzględniając mobilizację występującego ograniczenia zakresu ruchu oraz zaplanuj program wzmacniający mięśnie warunkujące stabilność tego stawu.16. Palce stóp i śródstopie

1. Badanie funkcji palców stóp i śródstopia

2. Mobilizacja stawów śródstopno-palcowych i stawów śródstopia

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. prostownika długiego palców oraz mm. zginaczy głębokich palców


17. Palce i śródstopie

1. Badanie funkcji palców i śródstopia

2. Mobilizacja i automobilizacja stawu śródstopno-palcowego palucha

3. leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.prostownika długiego palucha i m.zginacza długiego palucha


18. Kości stępu

1. Badanie funkcji stępu

2. Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dogrzbietowym oraz mobilizacja kości piętowej przy dużym ograniczeniu inwersji i ewersji

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.trójgłowego łydki i m.zginacza długiego palców


19. Kości stępu

1. Badanie funkcji stępu

2. Mobilizacja kości stępu przy ograniczonym ślizgu dopodeszwowym, kości skokowej przy ograniczonym ślizgu brzusznym oraz kości piętowej przy ograniczonej inwersji i ewersji

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m.piszczelowego przedniego


20. Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent po urazie supinacyjnym stopy. W badaniu występuje skrócenie głowy przyśrodkowej m.brzuchatego łydki i m.piszczelowego przedniego oraz duże osłabienie mm.strzałkowych. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


21. Stopa

Przychodzi do ciebie pacjent z utrwalonym płaskostopiem (przykurcz w stawach). W badaniu ograniczenie ślizgu po stronie przyśrodkowej stopy, atrofia m.zginacza długiego palucha i m.piszczelowego tylnego. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


22. Podudzie i staw kolanowy

1. Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia

2. a. mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu zgięcia

b. mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu grzbietowym

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m.czworogłowego


23. Podudzie i staw kolanowy

1. Badanie funkcji kolana oraz gra stawowa stawów podudzia

2. a. mobilizacja stawu kolanowego przy ograniczeniu wyprostu

b. mobilizacja stawów podudzia przy ograniczonym ślizgu brzusznym

3. Leczenie tkanek miękkich i rozciąganie m.kulszowo-goleniowych


24. Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent z bólem pod rzepką. W badaniu dysbalans mięśniowy z atrofią m.obszernego przyśrodkowego, skróceniem m.prostego uda, pasma biodrowo-piszczelowego oraz głowy krótkiej m.dwugłowego uda. Rzepka wykazuje ograniczenie przy przemieszczaniu w kierunku przyśrodkowym. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


25. Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego przedniego (przeszczep z więzadła rzepki). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny.

Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


26. Staw kolanowy

Przychodzi do ciebie pacjent 8 tygodni po rekonstrukcji naderwanego więzadła krzyżowego tylnego (przeszczep sztuczny). Pacjent może w pełni obciążać kończynę dolną. Zakres zgięcia wynosi 110 stopni, natomiast wyprost jest prawie pełny.

Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


27. Staw biodrowy

1. Badanie funkcji stawu biodrowego

2. Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji wewnętrznej, wyproście i odwiedzeniu

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm.pośladkowego małego i średniego oraz m.biodrowo-lędźwiowego


28. Staw biodrowy

1. Badanie funkcji stawu biodrowego

2. Mobilizacja stawu biodrowego przy ograniczonej rotacji zewnętrznej, zgięciu i odwiedzeniu

3. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie mm.przywodzicieli oraz mm.rotatorów wewnętrznych


29. Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z ograniczeniem odwiedzenia w stawie biodrowym. W badaniu stwierdzasz ograniczony ślizg w kierunku doogonowym oraz skrócenie mięśni przywodzicieli. Mięśnie pośladkowy średni i mały wykazują wyraźne osłabienie. Zaplanuj leczenie tego pacjenta.


30. Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent z wzorcem torebkowym stawu biodrowego. Występuje u niego typowe osłabienie oraz skrócenie odpowiednich mięśni. Zaplanuj proszę leczenie tego pacjenta.


31. Staw biodrowy

Przychodzi do ciebie pacjent 6 tygodni po wszczepieniu totalnej endoprotezy stawu biodrowego (cementowa). W badaniu stwierdzasz skrócenie m.prostego uda, m.biodrowo-lędźwiowego i mm.przywodzicieli. Zademonstruj rozciąganie tych mięśni oraz autostretching.


32. Stawy głowowe

1. Badanie

2. Mobilizacja stawów oraz rozciąganie skróconych mięśni podpotylicznych

3. Automobilizacja


33. Hypermobilność C4-C5

1. Badanie

2. Leczenie

3. Autostabilizacja


34. Przejście szyjno-piersiowe

1. Badanie funkcji

2. Mobilizacja dla poprawy wyprostu

3. Automobilizacja


35. Hipomobilność C2-C3

1. Badanie

2. Leczenie tkanek miękkich oraz rozciąganie m. dźwigacza łopatki

3. Automobilizacja C2-C3 i autostretching m.dźwigacza łopatki


36. Stawy żeber 1-3

1. Badanie

2. Mobilizacja 1-go żebra

3. Mobilizacja 3-go żebra


37. Stawy żeber 7-12

1. Badanie

2. Mobilizacja

3. Automobilizacja


38. Hipomobilność Th4-Th5

1. Badanie

2. Trakcja (płaszczyczyzna dysku) i mobilizacja Th4-Th5

3. Automobilizacja


39. Hipomobilność Th11-Th12

1. Badanie

2. Trakcja (stawy międzykręgowe) i mobilizacja

3. Automobilizacja


40. Leczenie ZZSK (Choroby Bechterewa)

1. Mobilizacja

2. Rozciąganie

3. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie


41. Leczeie przy hipermobilności L5

1. Ćwiczenia stabilizujące

2. Rozciąganie mięśni

3. Instrukcje


42. Staw biodrowy / odcinek lędźwiowy / staw krzyżowo-biodrowy / m.biodrowo-lędźwiowy

1. Badanie w pozycji stojącej

2. Testy prowokacyjne dla stawu krzyżowo-biodrowego

3. Mobilizacja stawu krzyżowo-biodrowego w przypadku złego ustawienia (Sacrum caudalisatum et ventralisatum)


43. Hipermobilność stawu krzyżowo-biodrowego

1. Badanie

2. Leczenie

3. Instrukcja


44. Podrażnienie nerwu kulszowego z poziomu L5-S1

1. Badanie nerwu kulszowego i różnicowanie z mięśniami kulszowo-goleniowymi

2. Trakcja

3. Instrukcja


45. Hipermobilność L5 i hipomobilność L3-L4

1. Badanie nerwu udowego

2. Mobilizacja L3

3. Autotrakcja i leczeie przeciwbólowe L5-S1


46. Wykonaj testy bezpieczeństwa w obrębie kręgosłupa szyjnego


Copyright (c)2009 Terapia manualna