Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

KURS nr 6 (AEX 2) - BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ – Kurs zaawansowanyWnioskowanie kliniczne, techniki zaawansowane dla stawów oraz rozciąganie mięśni kończyny górnej.

Program kursu AEX 2:

Stretching i autostretching mięśni kończyny górnej.
Doskonalenie procesu wnioskowania klinicznego na podstawie konkretnych przypadków klinicznych
(zbieranie wywiadu i szybkie testy diagnostyczne).

Patologia i klinika oraz techniki zaawansowane dla stawów i mięśni.

Staw barkowy:

Patologia i klinika:

Niestabilność stawu ramiennego - przyczyny, badanie i leczenie.
Artroza stawu ramiennego - badanie i leczenie.
Zespoły cieśni podbarkowej - testy prowokacyjne i leczenie manualne:
- uszkodzenia ścięgien mięśni pierścienia rotatorów i ich przyczepów do kości
- zapalenie kaletki podnaramienno-barkowej
Zamrożony bark - badanie i leczenie.
Zwichnięcia w stawie barkowo-obojczykowym i mostkowo-obojczykowym.


Testy lokalizujące objawy bólowe: różnicowanie staw ramienny czy stawy obręczy barkowej.


Nowe techniki leczenia:

 

Mobilizacja łopatki względem żeber

 

Masaż poprzeczny:

- przyczepu, ścięgna i brzuśćca m. nadgrzebieniowego i podgrzebieniowego

- ścięgna głowy długiej m.dwugłowego ramienia

- przyczepów do wyrostka barkowego m.naramiennego

- ścięgna m.podłopatkowego

 

Mobilizacja stawu ramiennego:

- trakcja w odwiedzeniu

- autotrakcja w stanie ostrym

- ślizg doogonowy w max zgięciu

- automobilizacja z użyciem pasa dla zwiększenia zgięcia i odwiedzenia

- specyficzne rozciąganie tylnej ściany torebki stawowej

- specyficzne rozciąganie zachyłka pachowego

 

Staw łokciowy

Patologia i klinika

- Złamania i zwichnięcia stawu.

- Myositis ossificans.

- Osteochondrosis dissecans.

- Bursitis olecrani.

- Przykurcz Volkmanna.

- Łokieć tenisisty i golfisty.

- Zespoły uciskowe nerwów.

 

Nowe techniki leczenia:

- masaż funkcyjny m. ramiennego, m. dwugłowego i trójgłowego ramienia

- masaż poprzeczny w przypadku łokcia golfisty i tenisisty

- mobilizacja stawu przez rozwarcie od strony promieniowej lub łokciowej

- mobilizacja ślizgowa stawu z użyciem rozwarcia od strony brzusznej lub grzbietowej

- automobilizacja stawu trakcyjna i ślizgowa

 

Ręka

 

Patologia i klinika

- Zespół cieśni nadgarstka.

- Ganglion.

- Zapalenie pochewek ścięgnistych.

- Palec spustowy.

- Złamania kości promieniowej i kości nadgarstka.

- Jałowa martwica kości łódeczkowatej.

- Zespół Sudecka.

 

Nowe techniki leczenia:

- mobilizacja stawu nadgarstkowego z użyciem pasa

- mobilizacja pojedynczych kości nadgarstka chwytem kompaktowym.

Copyright (c)2009 Terapia manualna