Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

KURS nr 4 (OWS) - BADANIE I LECZENIE GÓRNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA – kurs podstawowy
Leczenie odcinka piersiowego oraz badanie i leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa


Program kursu OWS:

Leczenie odcinka piersiowego kręgosłupa:

Techniki leczenia tkanek miękkich odcinka piersiowego kręgosłupa i żeber

Techniki leczenia stawów żebrowo-kręgowych i żebrowo-poprzecznych

Techniki leczenia stawów międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa

Techniki leczenia krążków międzykręgowych odcinka piersiowego kręgosłupa


Anatomia i biomechanika odcinka szyjnego kręgosłupa

Palpacja szczegółów anatomicznych w odcinku szyjnym

Badanie ruchomości odcinka szyjnego
- dolnego (C2-Th3) oraz
- górnego (C0-C2)
Ruchy sprzężone i niesprzężone (globalne) oraz dokładne badanie ruchomości w każdym segmencie odcinka szyjnego kręgosłupa (zginanie, prostowanie, skłon boczny z rotacją)

Badanie układu nerwowego w rejonie odcinka szyjnego kręgosłupa

- testy napięciowe nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego
- testy ruchomości nerwów: pośrodkowego, promieniowego i łokciowego
- badanie czucia dotyku i bólu w obrębie kończyny górnej
- badanie mięśni wskaźnikowych kończyny górnej
- badanie odruchów kończyny górnej

Testy bezpieczeństwa dla odcinka szyjnego kręgosłupa
- więzadło poprzeczne zęba
- więzadła skrzydłowate
- tętnice kręgowe

Leczenie odcinka szyjnego kręgosłupa
Techniki tkanek miękkich dla odcinka szyjnego górnego i dolnego kręgosłupa

Techniki leczenia stawów górnego odcinka szyjnego kręgosłupa

Techniki leczenia stawów dolnego odcinka szyjnego kręgosłupa

Techniki leczenia krążków międzykręgowych
Techniki leczenia korzeni nerwowych
Copyright (c)2009 Terapia manualna