Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Kurs nr 3 (UWS) - BADANIE I LECZENIE DOLNEJ CZĘŚCI KRĘGOSŁUPA - kurs podstawowy
Badanie i leczenie miednicy oraz lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz badanie odcinka piersiowego
kręgosłupa

Program kursu UWS:

Ogólne wprowadzenie:
- przyczyny bólu pleców
- ogólna budowa kręgosłupa, jego kształt, połączenia, więzadła i unerwienie
- segment ruchowy wg Junghansa  

Wprowadzenie do badania kręgosłupa:
- mielopatia
- neuropatia
- uszkodzenie krążka międzykręgowego (dysku)
- Derangement
- zespół postawy
- zespół dysfunkcji
- hipermobilność
- hipomobilność
- zmiany tkankowe
- punkty spustowe  

Anatomia oraz biomechanika połączeń miednicy.

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych miednicy
- pozorne i rzeczywiste skrócenie kończyny dolnej
- skręcenie miednicy  

Badanie miednicy:
- testy czynne
- testy ruchomości
- testy prowokacyjne
- testy na stabilność  

Leczenie miednicy:
- techniki tkanek miękkich (masaż poprzeczny, masaż funkcyjny): mm.pośladkowe, m.naprężacz powięzi szerokiej, mm.przywodziciele, więzadło biodrowo-lędźwiowe
- techniki mobilizacji stawów krzyżowo-biodrowych
- techniki stabilizacji stawów krzyżowo-biodrowych  

Anatomia i biomechanika odcinka lędźwiowego kręgosłupa:
- kości, więzadła, mięśnie - stawy międzykręgowe
- staw „dyskowy"  

Wzorce ruchu:
- ruchy sprzężone i niesprzężone
- podstawy biomechaniczne ryglowania i uruchamiania (mobilizacji) kręgosłupa  

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych odcinka lędźwiowego

Badanie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- badanie napięcia oraz ruchomości struktur nerwowych (test cięciwy łuku, test „slumpa", test Lasegue'a, SLR-test, IVAN-test, testowanie nerwu udowego)
- badanie czucia dotyku i bólu w dermatomach
- badanie mięśni wskaźnikowych
- badanie odruchów kończyny dolnej, Babińskiego, klonicznego i brzusznego
- badanie ruchów globalnych sprzężonych i niesprzężonych oraz trakcji i kompresji
- badanie ruchów anatomicznych w jednym segmencie kręgosłupa: ruchy zginania, prostowania i rotacji
- badanie gry stawowej (w płaszczyźnie dysku) oraz test sprężynowania
- interpretacja testów: przykurcz, zablokowanie, niestabilność  

Leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa
- techniki tkanek miękkich
- określenie wskazań i przeciwwskazań do mobilizacji
- trakcja w leczeniu dysku (trakcja ogólna, trakcja w segmencie, autotrakcja)
- mobilizacja zwiększająca zgięcie (również w ruchu sprzężonym)
- mobilizacja zwiększająca wyprost (również w ruchu sprzężonym)
- stabilizacja mięśniowa odcinka lędźwiowego  

Anatomia oraz biomechanika odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej.
- kości, więzadła, mięśnie
- stawy międzykręgowe
- „staw dyskowy"
- stawy żebrowo-poprzeczne i żebrowo-kręgowe
- stawy żebrowo-mostkowe  

Badanie palpacyjne szczegółów anatomicznych odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej

Badanie odcinka piersiowego kręgosłupa i klatki piersiowej
- testy bezpieczeństwa (żebra, kręgosłup)
- badanie ruchów globalnych sprzężonych i niesprzężonych oraz trakcji i kompresji
- badanie ruchów anatomicznych w jednym segmencie kręgosłupa: ruchy zginania, prostowania i rotacji
- badanie gry stawowej (w płaszczyźnie dysku) oraz test sprężynowania
- interpretacja testów: przykurcz, zablokowanie, niestabilność
- badanie pozycji i ruchomości żeber Kurs UWS


Copyright (c)2009 Terapia manualna