Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

Szkolenie MT (Manual Therapy)

Jest to podstawowe szkolenie w terapii manualnej wg Koncepcji Kaltenborn-Evjenth i trwa około 3 lat (288 godzin). W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty (prawo do wykonywania zabiegów kinezyterapii). Aby zakwalifikować się do udziału w szkoleniu niezbędne jest przesłanie kopii dyplomu do organizatora. Szkolenie podzielone zostało na 9 czterodniowych kursów (jeden kurs to 32 godziny nauczania) oznaczonych symbolami:  UEX, OEX, UWS, OWS, AEX1, AEX2, AWS1, AWS2, Kurs REHA (3-4 kursy w roku). Po pozytywnym zdaniu egzaminu (teoria i praktyka) uzyskuje się certyfikat Terapii Manualnej Kaltenborn-Evjenth Concept. Koszt udziału w jednym kursie wynosi około 1450 PLN (w zależności od miejsca szkolenia). Grupy są różnej wielkości, ale zasadą jest iż na około 10 uczestników (5 stołów) przypada jeden instruktor. Zasadniczo uczestnicy sami zaopatrują się w podręczniki, pasy, kliny, woreczki z piaskiem, młotki neurologiczne. Do kursów uczestnicy otrzymują materiały w postaci skryptu.

Patrz również w Menu:

KURSY - Szkolenie OMPT

KURS nr 1 - (UEX) - BADANIE I LECZENIE KOŃCZYNY DOLNEJ - kurs podstawowy


W programie omówienie zagadnień:

Historia terapii manualnej.
Cechy charakterystyczne i podstawy teoretyczne metody Kaltenborna i Evjentha.
Pojęcie dysfunkcji somatycznej i jej leczenia (ból, hipomobilność, hipermobilność).
Pojęcie gry stawowej i oporu końcowego.
Reguła wklęsło-wypukła Kaltenborna.
Zasady ergonomii podczas pracy.
Informacje o pomocach terapeutycznych: pasy, kliny, stoły.
Schemat badania i leczenia.  

Podczas kursu uczestnicy poznają podstawowe techniki badania i leczenia stawów oraz mięśni kończyny dolnej. Przedstawiane są sposoby za pomocą których można szybko odróżnić przykurcz mięśniowy od torebkowo-więzadłowego albo ból mięśniowy od bólu stawowego. Prezentowane techniki w specyficzny sposób pomagają odnaleźć dokładnie tą tkankę, która powoduje zaburzenie we funkcjonowaniu kończyny dolnej (np. tkankę, która boli podczas poruszania kończyną dolną). W zależności od rodzaju tkanki, która uległa uszkodzeniu wykonuje się specyficzne dla tej tkanki techniki leczenia. Inne techniki wykonuje się dla poprawy ruchu w stawie, inne dla zwiększenia elastyczności mięśni, inne w przypadku uszkodzenia ścięgna mięśnia lub przyczepu mięśnia do kości, inne dla poprawy trofiki stawu w przypadku zapalenia i inne w przypadku niestabilności stawu. Czasem uszkodzenie tkanki spowodowane jest dysfunkcją innej okolicy ciała, która nie boli, ale nie przemieszcza się prawidłowo (z powodu przykurczu lub tzw. zablokowania). Terapeuta musi wtedy wykazać się wiedzą oraz odpowiednimi umiejętnościami aby tą okolicę zlokalizować i poprawić jej ruchomość. Uszkodzona tkanka uzyskuje wtedy możliwość zdrowienia.


Całe szkolenie MT ( 9 kursów ) jest tak zaplanowane, aby stopniowo wyposażyć uczestników w taką wiedzę i takie umiejętności, które umożliwią szybką poprawę stanu pacjenta. Ważne jest przestrzeganie kolejności szkoleń, ponieważ każdy następny kurs bazuje na poprzednich już odbytych.


Program kursu UEX obejmuje:

Przedstawienie anatomii i biomechaniki kończyny dolnej.

Badanie palpacyjne szczegółów budowy anatomicznej kończyny dolnej.  

Techniki badania:

Oglądanie pacjenta i szybkie badanie orientacyjne z określeniem wskazań i przeciwwskazań.

Ocenę stawów i mięśni poprzez ruchy anatomiczne czynne i bierne.

Testy na stabilność stawów.

Ocenę stawów poprzez badanie gry stawowej: trakcji, kompresji i ślizgu.

Badanie mięśni poprzez testy oporowe.

Badanie palpacyjne uszkodzonych tkanek.

Ustalenie diagnozy biomechanicznej.

Wykonanie próby leczenia.

Monitorowanie postępów leczenia poprzez testy kontrolne.  


Techniki leczenia stawów:

- leczenie bólu w przypadku zapalenia stawu (trakcja i ślizg w stopniu I i II)

- zwiększanie ruchomości (mobilizacja) stawu w przypadku przykurczu torebkowo-więzadłowego poprzez trakcję i ślizg w stopniu III

Techniki leczenia mięśni:

- masaż funkcyjny


Przykładowe zagadnienia:

Staw biodrowy: - leczenie przeciwbólowe w przypadku zapalenia stawu (coxarthritis) - mobilizacja stawu w przypadku artrozy stawu (coxarthrosis) - manipulacja stawu w przypadku zablokowania - masaż funkcyjny i poprzeczny w przypadku leczenia mięśni  

Staw kolanowy - testy na stabilność stawu (więzadła krzyżowe, poboczne) - testy łąkotkowe (postępowanie w przypadku uszkodzenia), badanie więzadeł "wieńcowych" - leczenie stawu po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych (podstawowe informacje) - mobilizacja stawu w przypadku artrozy lub po unieruchomieniu (przykurcz torebkowy) - postępowanie w przypadku bolesności stawu rzepkowo-udowego (badanie i leczenie) - badanie wysięku w stawie  

Staw skokowy górny - postępowanie w przypadku zablokowania, przykurczu i niestabilności - leczenie mięśni podudzia (masż funkcyjny i poprzeczny)  

Staw skokowy dolny Badanie i leczenie z uwzględnieniem "komory" tylnej i przedniej  

Stopa Badanie ruchomości pod kątem zablokowania, przykurczu i niestabilności stawów stępu, śródstopia i palców. Postępowanie w przypadku płaskostopia, hallux valgus i hallux rigidus.

Strona w przygotowaniu...

Copyright (c)2009 Terapia manualna