Terapia manualna
Mirosław Dębski
 


KURSY KLINICZNE z pacjentami - KK1 i KK2

2 KURSY KLINICZNE - KK1 i KK2

  • Są to kursy doskonalące dla osób, które posiadają już certyfikat końcowy Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept.
  • Kursy dotyczą kompleksowego podejścia do różnych jednostek chorobowych kręgosłupa. Między innymi: hipermobilność, „zablokowanie", dyskopatia, zapalenie dysku, zapalenie stawów, zapalenie korzeni nerwowych. Kolejność badania, sposoby leczenia, ćwiczenia dla pacjentów, zasady profilaktyki.
  • Oprócz nauczania technik podczas każdego kursu  w ciągu 3 kolejnych dni instruktor bada i leczy przed grupą 3 pacjentów. W ciągu tych 3 wizyt widać progresję technik i efekty leczenia.

  • Kurs KK1 - obejmuje badanie i leczenie miednicy (stawów krzyżowo-biodrowych) oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa
  • Kurs KK2 - obejmuje badanie i leczenie odcinka piersiowego oraz szyjnego kręgosłupa.
Korzyści z kursu:
Kurs daje możliwość rozwoju umiejętności dla tych osób, które już opanowały techniki podstawowe w szkoleniu Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept. Metoda, której jestem instruktorem jest w moim przekonaniu doskonała, ale tak bardzo rozbudowana, że wiele osób ma kłopoty z doborem odpowiednich technik dla konkretnych przypadków klinicznych nawet po ukończeniu szkolenia podstawowego. Poza tym aby być skutecznym w pracy trzeba również opanować umiejętność wykonywania technik manipulacji. Techniki te dają szybką poprawę stanu pacjenta, ale wymagają od terapeuty odpowiedniej koordynacji ruchowej oraz znajomości technik badania i leczenia ze szkolenia podstawowego. Użycie zbyt dużej siły, złego kierunku ruchu, zbyt dużego zakresu ruchu, zbyt małej prędkości może spowodować uszkodzenie tkanek pacjenta - dlatego technik manipulacji nie ma w programie szkolenia podstawowego MT. Kursy kliniczne KK1 i KK2 obejmują nauczanie wszystkich technik manipulacji jakie wykorzystuję na co dzień w swojej pracy z pacjentem. Kilka z nich to techniki autorskie z wykorzystaniem czynnego ruchu pacjenta.

Moje umiejętności i skuteczność w pracy rozwijały się poprzez wiele lat. Zanim zostałem instruktorem międzynarodowym metody OMT Kaltenborn-Evjenth Concept miałem możliwość asystowania w ponad 100 kursach prowadzonych przez instruktorów z większym doświadczeniem. 25 lat indywidualnej pracy z pacjentami pozwoliło mi także sprawdzić różne metody i techniki. Od 20 lat jako instruktor przekazuję wiedzę następnym pokoleniom.

Zauważyłem, że aby być bardzo skutecznym w pracy trzeba opanować sztukę bardzo szybkiego badania pacjenta, szybko ustalić jego problem, szybko wykonać leczenie i szybko sprawdzić efekty tego leczenia poprzez testy kontrolne - i to wszystko podczas jednej wizyty pacjenta, która trwa 30 min. Ta szybkość jest możliwa tylko wtedy, gdy badanie opiera się na szybkim schemacie kolejno wykonywanych testów, które na końcu dają całkowity obraz pacjenta z uwzględnieniem stanu krążka międzykręgowego, stanu korzeni nerwowych, stanu aparatu torebkowo-więzadłowego i stanu mięśni w badanej okolicy.

Czasem wystarczy jedna wizyta aby zupełnie zlikwidować ból pacjenta - bo to właśnie ból jest najczęstszą przyczyną przyjścia pacjenta do mojego gabinetu. Czasem powodem przyjścia jest strach przed zabiegiem operacyjnym, na który pacjent ma już skierowanie. Jeśli chodzi o pacjentów kręgosłupowych to w ciągu tych 25 lat pracy na zabieg operacyjny wysłałem zaledwie niecały 1% moich pacjentów (ponieważ ich objawy się nie poprawiały). Głównym moim celem przez te wszystkie lata było szlifowanie technik - opanowanie ich do perfekcji.

Nie wszyscy potrafią przejść przez ten okres doskonalenia umiejętności. Wielu terapeutów, gdy im nie wychodzi jakaś technika, gdy jej nie czują, szuka innych sposobów, innych technik, innych metod. Łączenie tych metod powoduje, że każdy tworzy w rezultacie swoją własną metodę postępowania z pacjentem. Wtedy badając tego samego pacjenta jedna osoba chce wykonać techniki powięziowe na mięśniach, inna koncentruje się na punktach spustowych, inna chce wykorzystać igłoterapię, jeszcze inna zastosowałaby taping, część terapeutów wykorzysta manipulacje stawów, część mobilizację układu nerwowego. Ta różnorodność postępowania powoduje, że jest się w jakimś sensie atrakcyjnym na rynku usług, ale moim zdaniem nie jest to dobry sposób dochodzenia do mistrzostwa. Mistrzostwo uzyskuje się poprzez wieloletni trening, a nie ciągłą zmianę dyscypliny sportowej.

Moim celem życiowym było zbliżenie się do poziomu umiejętności prof. Freddyego Kaltenborna i prof. Olafa Evjentha. Latami szlifowałem techniki, które mi nie wychodziły i dzięki tej wytrwałości doszedłem do takiego momentu w swoim życiu, w którym moim głównym problemem stał się nadmiar pacjentów. Wielomiesięczne kolejki stały się powodem frustracji zarówno dla mnie jak i dla tych, którzy musieli tak długo oczekiwać na wizytę. Aby pomóc tym, którzy nie mogli się do mnie dostać musiałem odpowiednio przeszkolić zespół, z którym na co dzień pracuję.

Wszyscy członkowie zespołu ukończyli to samo szkolenie podstawowe MT Kaltenborn-Evjenth, ale sposób ich pracy z pacjentem odbiegał od tego, który sam reprezentowałem. Nie mogłem mieć do nich pretensji. Ja miałem szansę wielokrotnie asystować instruktorom podczas edukacji kolejnych grup w szkoleniu MT. Dodatkowo ukończyłem szkolenie OMPT wg standardów IFOMPT. Po szkoleniu podstawowym ma się jedynie podstawowe umiejętności - a to trochę za mało aby szybko pomagać pacjentom. Dodam, że wszyscy nasi pacjenci płacą za każdą wizytę - zatem oczekują natychmiastowej poprawy. Wizyta pacjenta mieszkającego w Klinice kosztuje 170 zł. Pacjenci ambulatoryjni każdorazowo muszą liczyć się z wydatkiem 200 zł za 30 min terapii.

Aby moi pacjenci chcieli się umówić do moich współpracowników (na początku był z tym problem z powodu rozbieżności oceny pacjenta oraz zastosowanych technik) postanowiłem ujednolicić sposób pracy. Najpierw badałem i leczyłem pacjentów przed zespołem, potem sam obserwowałem ich pracę z pacjentami. Techniki z którymi był największy problem trenowaliśmy na sobie podczas szkoleń wewnętrznych. Dzięki temu mogłem pomóc w doskonaleniu wszystkich umiejętności: technik badania, technik leczenia, wnioskowania klinicznego, prognozowania poprawy, odkrywania sytuacji niebezpiecznych, podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegu operacyjnego, wyposażenia pacjenta w odpowiednie ćwiczenia i zasady profilaktyki.

Nie ma lepszego sposobu na nauczanie jak obserwacja pracy nauczyciela. Jeśli nie widzi się nauczyciela podczas pracy, to nie ma odpowiedniego wzorca i zwykle wszyscy od początku powielają te same błędy. Sposób pracy z pacjentami jaki będę prezentował podczas kursów został przyjęty przez zespół Centrum Ortopedycznej Terapii Manualnej w Klinice Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" w Ciechocinku. Dzięki temu posługujemy się zawsze tymi samymi technikami badania i leczenia reprezentując jednolity sposób postępowania. Każdy przypadek jest dokumentowany w programie komputerowym, dzięki temu zarówno lekarz jak i inni członkowie zespołu mają do niego dostęp. Łatwo można też sprawdzić, czy ocena pacjenta i podjęte leczenie zostały wykonane w sposób prawidłowy.  Możemy zatem sprawdzać się nawzajem, a gdy odkrywamy jakieś błędy wzajemnie sobie pomagać doskonaląc swoje umiejętności. Jeśli pacjentowi uda się u mnie uzyskać tylko 1 wizytę, a potrzebuje on kontynuacji leczenia, to inna osoba w zespole zrobi to samo co ja uwzględniając sporządzoną przeze mnie dokumentację. Ponieważ mamy pacjentów z całego kraju (i oczywiście z zagranicy) to moim pragnieniem było wyposażenie w takie same umiejętności tych, którzy ukończyli już szkolenie podstawowe MT i dalej chcą się w tym kierunku doskonalić.

Kiedy wielokrotnie wysyłałem swoich pacjentów do terapeutów manualnych z listy na stronie www.terapiamanualna.net.pl (lista osób po pozytywnie zdanym egzaminie MT) to okazywało się, że najczęściej pacjenci ci byli jedynie "boleśnie masowani", co nie dawało takich samych efektów jak u mnie w gabinecie. Zakładam zatem, że większość terapeutów manualnych jest obecnie zafascynowana technikami powięziowymi, które też dają ulgę pacjentom, ale patrząc na swoją pracę i jej skuteczność uważam, że najczęściej można się bez nich obejść. Uruchamiając zablokowane segmenty kręgosłupa, ograniczając ruchomość w segmentach hipermobilnych, zabezpieczając pacjentów w odpowiednie ćwiczenia spowodujemy, że tkanki miękkie (mięśnie, powięzie, przyczepy mięśni do kości) przestaną dawać dolegliwości bólowe.

Czasami zastanawiam się nad obecnymi trendami we fizjoterapii. Stosowanie przyrządów do masażu, fibroliza mięśniowo-powięziowa (haczykowanie), plastrowanie (kinesjo taping, kinematic taping, kinesiology taping), igłoterapia (suche igłowanie), różne techniki masażu powięziowego, flossing, stosowanie USG przez fizjoterapeutów to tylko niektóre sposoby pracy nowoczesnych fizjoterapeutów. Ja nie wykonuję żadnego z tych nowoczesnych sposobów postępowania - co oczywiście nie znaczy, że jestem im przeciwny. Ja po prostu nie mam czasu na wprowadzanie tych nowoczesnych sposobów postępowania w swoim gabinecie. Podobnie jak Prof. Freddy Kaltenborn przed 60 laty tak i ja od mniej więcej 20 lat wykonuję ręczne badanie i ręczne leczenie głównie połączeń kręgosłupa. Na co dzień muszę decydować, czy pacjent kwalifikuje się do operacji ponieważ ma objawy neurologiczne. Wspominałem, że najczęściej pacjent nie trafia na stół operacyjny. Ból z którym przychodzi, zazwyczaj likwiduję uruchomieniem segmentów zablokowanych - ale aby je odnaleźć trzeba znać odpowiednie testy. Gdy po uruchomieniu zablokowanych segmentów tkanki miękkie się rozluźniają to okazuje się, że nie ma już podrażnienia struktur nerwowych, siła mięśni osłabionych wzrasta, kości przyjmują swoje neutralne ustawienie, a mięśnie nie są już tak tkliwe jak przed uruchomieniem. Skuteczność tych technik widzę w wieloletnich kartotekach pacjentów.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani „starymi", ale bardzo skutecznymi sposobami badania i leczenia dolegliwości bólowych kręgosłupa to zapraszam na oba kursy kliniczne. Zazwyczaj kursy takie są częścią szkolenia zaawansowanego OMPT, ale wtedy jest to większy wydatek czasowy i finansowy. Aby dać szansę doskonalenia zawodowego dla większej ilości fizjoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe MT Kaltenborn-Evjenth Concept postanowiłem na bazie tych kursów wyposażyć uczestników w takie umiejętności jakie na co dzień wykorzystuję w swojej pracy z pacjentem. 

Myślę też o następnym etapie kształcenia dla tych, którzy ukończą kursy kliniczne. Następnym etapem nauczania będzie w przyszłości tzw. SUPERWIZJA - tzn. praca terapeuty manualnego z pacjentem pod nadzorem nauczyciela. Powoli zaczynamy organizować taki ośrodek szkoleniowy w naszej Klinice. Docelowo chcemy na bazie Kliniki rozpocząć kształcenie fizjoterapeutów w OMPT wg standardów IFOMPT oraz kształcenie lekarzy w manualnych technikach diagnostycznych z pokazem możliwości leczenia ręcznego wykonywanego przez fizjoterapeutów manualnych. Myślę, że to już niedaleka przyszłość.

PROGRAM
Program kursów jest tak zaplanowany, aby każdy uczestnik mógł w całości opanować odpowiednią kolejność badania i dopasować do jego wyników szybkie leczenie z wykorzystaniem:
·         mobilizacji,
·         manipulacji,
·         ćwiczeń leczniczych (uruchamiających lub stabilizujących)
·         zasad profilaktyki. 

Badanie obejmuje
·         zbieranie wywiadu i jego interpretację
·         testy prowokacyjne, które będą wykorzystywane jako testy kontrolne w procesie leczenia
·         badanie neurologiczne (testowanie mięśni wskaźnikowych, odruchów, czucia, adaptacji do napięcia i ruchomości struktur nerwowych oraz palpacji struktur nerwowych)
·         badanie hipermobilności w segmentach ruchowych (autorskie testy: przodozmyk i tyłozmyk w zgięciu i w wyproście)
·         badanie zablokowania w segmentach ruchowych (autorskie testy: ślizg doczaszkowy w L-S, luz do rotacji w L-S, ślizg w stawach krzyżowo-biodrowych, rozwarcie w stawach odcinka szyjnego kręgosłupa)
·         badanie palpacyjne struktur mięśniowych
·         szybkie wnioskowanie kliniczne na podstawie wyników badania oraz wywiadu

Leczenie obejmuje:
·         techniki manualne oraz ćwiczenia poprawiające adaptację do napięcia i przywracające prawidłową ruchomość struktur nerwowych (mobilizacja układu nerwowego)
·         uruchamianie segmentów zablokowanych poprzez mobilizacje oraz manipulacje (techniki szybkie z impulsem),
·         autorskie ćwiczenia lecznicze w przypadku uszkodzenia dysku (dyskopatii), zapalenia stawów np. ZZSK, hipermobilności i nawracających zablokowań
·         autorskie zasady nauczania zasad profilaktyki  

Organizacja:

Dzień 1: nauka protokołu badania (testy zawsze wykonywane są w tej samej kolejności na wszystkich pacjentach)

Dzień 2 - 4: kontynuacja nauczania protokołu badania i nauczanie technik leczenia. Dodatkowo każdego dnia pokaz przeze mnie na zupełnie nieznanych mi 3 pacjentach całego procesu badania oraz leczenia z wykorzystaniem testów kontrolnych. Podczas kolejnych wizyt będzie widać efekty leczenia.

Terminy:
-  Kurs kliniczny KK1: 21-24 luty 2019 - dolna część kręgosłupa: miednica i odcinek lędźwiowy.
-  Kurs kliniczny KK2: 29 sierpień - 01 wrzesień 2019 - górna część kręgosłupa: odcinek piersiowy oraz szyjny.  

Organizator:
Mirosław Dębski - Terapia Manualna
Miejsce szkolenia: MCSM w Toruniu ul. Łokietka 3
Ilość godzin: każdy kurs - 32 godziny lekcyjne.
Cena brutto każdego kursu 1800 PLN (zawiera VAT)  

W cenie kursu:
-  2 przerwy kawowo-kanapkowe
-  skrypt ze wszystkimi prezentowanymi technikami i ćwiczeniami
- dobrze wyposażona baza szkoleniowa w MCSM

Dane do zgłoszenia:
Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takim szkoleniem (decyzja tyko odnośnie obu kursów) proszę przesłać zgłoszenie na mój adres mailowy debski.m@interia.pl z uwzględnieniem poniższych informacji:  
1. Nazwa kursu - KURS KLINICZNY KK1 grupa 2
2. Imię i nazwisko
3. Nr telefonu do kontaktu
4. Adres zamieszkania
5. Skan (zdjęcie) certyfikatu końcowego (po zdanym egzaminie) MT Kaltenborn-Evjenth
6. Skan (zdjęcie) dyplomu fizjoterapeuty    

Po otrzymaniu zgłoszenia prześlę informację, czy dana osoba się zakwalifikowała.

Mirosław Dębski

Copyright (c)2009 Terapia manualna