Terapia manualna
Mirosław Dębski
 

ZGŁOSZENIA NA KURSY

Organizatorami szkoleń Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth OMT w Warszawie i Toruniu są:

Warszawa: Grzegorz Balik balik@terapiamanualna.net.pl
Toruń: Marek Sójka szkolenia@debski-terapiamanualna.pl


Zgłoszenia należy kierować do wymienionych powyżej osób.

W zgłoszeniu proszę przesłać:
1. imię i nazwisko
2. adres zamieszkania
3. nr telefonu do kontaktu
4. skan dyplomu fizjoterapeuty (gdy zgłoszenie dotyczy pierwszego szkolenia MT - tj. kursu UEX)
5. skan ostatniego certyfikatu MT - jeśli zgłoszenie dotyczy zaległego kursu
6. dane do faktury VAT

Organizator po otrzymaniu zgłoszenia prześle Państwu wszystkie dodatkowe informacje.


Każda grupa uczestniczy w kursach wg następującej kolejności:

1. UEX - kończyna dolna - kurs podstawowy
2. OEX - kończyna górna - kurs podstawowy
3. UWS - dolna część kręgosłupa - kurs podstawowy
4. OWS - górna część kręgosłupa - kurs podstawowy (wcześniej konieczny udział w kursie UWS)
5. AEX1 - kończyna dolna - kurs zaawansowany (wcześniej konieczny udział w kursie UEX i UWS)
6. AEX2 - kończyna górna - kurs zaawansowany (wcześniej konieczny udział w kursie OEX i OWS)
7. AWS1 - dolna część kręgosłupa - kurs zaawansowany ( wcześniej konieczny udział w kursie UWS)
8. AWS2 - górna część kręgosłupa - kurs zaawansowany ( wcześniej konieczny udział w kursie OWS)
9. Kurs REHA  - można uczestniczyć po ukończeniu szkoleń podstawowych: UEX, OEX, UWS i OWS.
10. Egzamin MT

Dokładny program powyższych szkoleń zamieściłem w zakładce: http://debski-terapiamanualna.pl/index.php?p=1_27_Szkolenie-MT

Kolejność szkoleń nie jest przypadkowa.


Copyright (c)2009 Terapia manualna