Terapia manualna
Mirosław Dębski
 


zmarł Freddy Kaltenborn

02.05.2019r w wieku 96 lat zmarł Prof. Freddy Kaltenborn.
Jego pasja do doskonalenia się w terapii manualnej udzieliła się wielu jego uczniom na całym świecie.

Również mi, moim współpracownikom i uczestnikom szkoleń.
Pamięć o nim pozostanie wśród nas.Orthopaedic Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept

Nordic System

 

logo OMT K-E

To kompleksowa metoda badania i leczenia pacjentów z chorobami stawowo-nerwowo-mięśniowymi kierowana do grupy zawodowej fizjoterapeutów. Metoda wykorzystywana jest głównie w ortopedii, tam gdzie ręcznie (manualnie) można poprawić stan tkanek, które są źródłem dolegliwości bólowych. Specyficzne techniki badania i leczenia obejmują więc:

 • mięśnie - powięzie, brzuśćce, ścięgna, przyczepy do kości
 • stawy - chrząstka stawowa, torebka stawowa i więzadła
 • nerwy - korzenie nerwowe, nerwy długie kończyn
 • krążki międzykręgowe (dyski) - wypuklina, przepuklina

Metoda pod taką nazwą po raz pierwszy zaprezentowana została przez twórców (Freddy Kaltenborn i Olaf Evjenth) w 1972 roku w Kanadzie. Prof. F. Kaltenborn przekazywał zdobytą przez siebie wiedzę już od 1954 roku. Obecnie mając ponad 90 lat dalej wspiera swoich następców. Wiedza, którą usystematyzował razem z Prof. Olafem Evjenthem jest obecnie przekazywana przez nauczycieli zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Kaltenborn-Evjenth OMT (K-E OMT - patrz poniżej). Zakres tej wiedzy jest olbrzymi. Jej korzenie pochodzą z:

 • medycyny ortopedycznej / J.H. Cyriax oraz J.B.Mennell
 • osteopatii / A. Stoddard
 • chropraktyki / A.Cramer
 • fizjoterapii i sportu / Oddvar Holten

Będąc fizjoterapeutą i mając tak znamienitych nauczycieli prof. F. Kaltenborn specjalnie dla grupy zawodowej fizjoterapeutów scalił wiedzę z zakresu medycyny ortopedycznej, osteopatii i chiropraktyki. Razem z Prof. Olafem Evjenthem opracował również dużą ilość własnych, oryginalnych technik manualnych stosowanych w badaniu i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu. Wiele z nich zostało przejętych przez inne systemy terapii manualnej na całym świecie.

Jeśli zależy Państwu na wysokim poziomie merytorycznym szkoleń z terapii manualnej, to oferujemy Państwu swoje wieloletnie doświadczenie zarówno dydaktyczne jak i w pracy z pacjentem. Szkolenia w naszym kraju są prowadzone przez profesjonalnych instruktorów K-E OMT i są akredytowane przez Polskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM). Osoby nadzorujące proces kształcenia w Polsce z ramienia K-E OMT to instruktorzy metody: mgr Grzegorz Balik (PT OMPT) oraz mgr Mirosław Dębski (PT OMPT).

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleniową w kształceniu

Aby przystąpić do szkolenia OMPT najpierw należy ukończyć szkolenie MT. Całość szkolenia MT i OMPT wynosi około 1000 godzin nauczania.

 

Kaltenborn-Evjenth  Orthopaedic Manual Therapy
(K-E OMT)


Organizacja nauczycieli KE OMT


To międzynarodowa organizacja nauczycieli  Orthopaedic Manual  Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept, której celem jest promowanie doskonalenia zawodowego fizjoterapeutów w diagnostyce i leczeniu pacjentów z chorobami stawowo-nerwowo-mięśniowymi poprzez:

 • stanowienie standardów praktyki klinicznej,
 • rozwój programów edukacyjnych,
 • prowadzenie badań naukowych oraz
 • koleżeńską wymianę doświadczeń.
Informacje na temat tej organizacji zamieszczone są pod adresem: www.keomt.comPolskie Stowarzyszenie Ortopedycznej Terapii Manualnej (PSOTM)

PSOTM logo

Jest to organizacja fizjoterapeutów, którzy ukończyli szkolenie podstawowe z terapii manualnej. Członkami założycielami byli fizjoterapeuci, którzy ukończyli szkolenie Manual Therapy Kaltenborn-Evjenth Concept. Głównym celem organizacji jest popularyzacja wiedzy z zakresu Ortopedycznej Terapii Manualnej.    

Zapraszam też do aktywności na facebook-u:

https://www.facebook.com/groups/1586768718297806/

https://www.facebook.com/debskiterapiamanualna/
Copyright (c)2009 Terapia manualna